Používateľské nástroje

VyhľadávanieKrok za krokom s Jotou a Ypsom

Termín konania: 19.4.2023
Dĺžka trvania: 17.00 – 18.15 hod.
Miesto konania: 17.00 – 18.15 online pre registrovaných účastníkov
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník), študenti pedagogických fakúlt

Program seminára

 

POZOR ZMENA TERMÍNU!


Z dôvodu pripravovanej online diskusie dňa 12. apríla 2023 o 16.30 hod, kde členovia a členky užších pracovných tímov nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia najzásadnejšie zmeny vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, sme sa rozhodli posunúť termín seminára o týždeň neskôr a umožniť tak pedagógom zapojiť sa do tejto diskusie. Online diskusiu organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Harmonogram všetkých online diskusií je zverejnený na stránke: https://vzdelavanie21.sk/online_prezentacie_2023/


 

Ako si pútavo pripraviť vyučovaciu hodinu, aby žiaci pracovali s nadšením a dané učivo si hravo osvojili? Zoznámte sa s Jotou a Ypsom, dvomi sprievodnými postavičkami novej série pracovných učebníc zo slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník základnej školy.

Základné didaktické princípy novej série pracovných učebníc vám priblížime na online seminári, ktorý sa bude konať 12. 4. 2023 19. 4. 2023. Krok za krokom s Jotou a Ypsom sa dozviete o systematickom rozvíjaní osobnosti detí, porozumiete humoru a ľahkosti, s akou sa deti pri používaní učebnice učia.

Na seminári vám predstavíme:

  • metodické spracovanie pracovnej učebnice, ktoré je „šité na mieru“ vyučovacej hodine;
  • ako originálne pomocou ilustrácií spracovať nosnú tému v 2. ročníku – delenie hlások;
  • prácu s obrázkovým slovníkom, ktorý je súčasťou pracovnej učebnice;
  • možnosti využitia upravenej verzie pracovnej učebnice pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami;
  • výhody využitia aitec offline na vyučovacej hodine.

Online seminárom vás budú sprevádzať autorky novej série pracovných učebníc, ktoré ich už aktívne používajú. Sprostredkujú vám svoje praktické skúsenosti, odporúčania a tipy ako čo najefektívnejšie pracovať na hodine aj s rôznymi špecifickými potrebami žiakov.

  


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.