Používateľské nástroje

VyhľadávanieUSKUTOČNENÉ – Koncepcia uplatňovania integratívneho prístupu v edukácii s využitím didaktickej hry, LAPBOOK

Termín konania: 16.6.2023
Dĺžka trvania: 50 hodín
Miesto konania: Kombinovaná forma: 20 hodín prezenčne s lektorom, 30 hodín dištančná samostatná práca
Cieľová skupina: učitelia pre primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník)

Program inovačného vzdelávania

 


KAPACITA VZDELÁVANIA BOLA NAPLNENÁ, ĎAKUJEME ZA VÁŠ ZÁUJEM


 

Lektorka: Mgr. Rút Dobišová Adame

Učiteľka 1. stupňa ZŠ s viac ako 20-ročnými skúsenosťami z praxe, spoluautorka viacerých učebníc. Pôsobila na jednej z prvých škôl, ktorá zavádzala na Slovensku integrované tematické vyučovanie. V súčasnosti pôsobí na ZŠ v Nitre, v miestnej časti Janíkovce. Externe spolupracuje s vydavateľstvom AITEC na príprave online seminárov, pričom mnohé z nich lektoruje. Mimoriadne pozitívny a kreatívny človek.

 • Inovačné vzdelávanie rozširuje a inovuje profesijné kompetencie učiteľov zamerané na žiakov modernizáciou a inováciou edukačného procesu aktivizujúcimi metódami, zavádzaním alternatívnych interaktívnych foriem overovania vedomostí a výstupu vzdelávania sa žiakov.

 • V oblasti plánovania, realizácie a reflexie výchovno-vzdelávacieho procesu kladie dôraz na posilnenie komunikačných a prezentačných kompetencií žiakov.

 • Inovačné vzdelávanie dopÍňa a aktualizuje teoretické poznatky nadobudnuté v pregraduálnej príprave vzhľadom na vývoj vedných disciplín. Absolvent vzdelávania bude vedieť analyzovať a navrhnúť LAPBOOK ako prostriedok alternatívnej interaktívnej formy plánovania, realizácie a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu, zdokonalí sa v prezentačných, demonštračných a komunikačných schopnostiach zameraných na zvýšenie motivácie žiakov.


  Viac o LAPBOOK-u hovorí naša lektorka Rút vo videu nižšie, stačí si v minutáži kliknúť na čas 00:58:39 a spustí sa vám kapitola venovaná tejto skvelej autorskej 3D pomôcke.
   

 

Čiastkové ciele inovačného vzdelávania:

 • analyzovať, navrhnúť a realizovať alternatívne interaktívne formy overovania vedomostí a výstupu vzdelávania (lapbook, projekt, didaktická hra) zamerané na konkrétnu tému z hľadiska dosahovania vzdelávacích štandardov stanovených iŠVP pre primárne vzdelávanie v základných školách a zdôvodniť ich výber (tematický celok 1, 2),
 • prehÍbiť znalosti o didaktických hrách a o možnostiach ich využitia a implementácii do vyučovacieho procesu pri práci (tematický celok 3);
 • rozvíjať kreatívne a kritické myslenie a vizualizáciu ako prostriedky osvojovania, prehlbovania a zapamätávania si nových poznatkov (tematický celok 4);
 • oboznámiť sa s alternatívnymi formami hodnotenia vyučovania a učenia sa žiakov (tematický celok 5).

 


 

Harmonogram prezenčnej formy, 16. – 18. jún 2023 

 

1. deň – 16. 6. 2023
Príchod a ubytovanie: do 15.30 hod.

 • 16.00 – 17.30 hod. Tematický celok 1, 1. časť
 • 18.30 – 20.00 hod. Tematický celok 1, 2. časť

2. deň – 17. 6. 2023

 • 8.30 – 10.00 hod. Tematický celok 2, 1. časť
 • 10.30 – 12.00 hod. Tematický celok 2, 2. časť
 • 13.00 – 14.30 hod. Tematický celok 2, 3. časť
 • 15.00 – 16.30 hod. Tematický celok 3, 1. časť
 • 17.00 – 18.30 hod. Tematický celok 3, 2. časť

3. deň – 18. 6. 2023

 • 8.30 – 10.00 hod. Tematický celok 4
 • 10.30 – 12.00 hod. Tematický celok 5

Odchod: do 13.00 hod.

Stravovanie

Stravné si bude hradiť (v hotovosti) každý účastník na konci vzdelávania priamo v ubytovacom zariadení Vila Bela.

 • Raňajky: 7.30 – 8.15 hod.
 • Obed: 11.45 – 12.45 hod.
 • Večera: 17.30 – 19.00 hod.

Celý harmonogram inovačného vzdelávania nájdu záujemcovia o vzdelávanie v priloženom súbore.

 

Miesto konania

Vila Bela, Banská Belá č. 188, 966 15 (www.vilabela.sk)

 

Cena inovačného vzdelávania: 84 € s DPH

Cena inovačného vzdelávania s ubytovaním: 136,80 € s DPH

 


 

Organizačné pokyny

 • Registrácia na inovačné vzdelávania je možná do naplnenia kapacity.
 • Maximálna kapacita: 20 účastníkov. Po naplnení kapacity bude možnosť prihlásiť sa ako náhradník/-čka.
 • Podklady na platbu budeme záujemcom o vzdelávanie posielať v poradí, v akom sa prihlásili.
 • Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť do 7 dní od dátumu vystavenia.
 • Inovačného vzdelávania sa môžu zúčastniť len prihlásení záujemcovia po zaplatení poplatku za inovačné vzdelávanie, ktorým vydavateľstvo AITEC e-mailom potvrdí účasť.
 • V prípade ochorenia je možné za seba poslať náhradu (potrebné komunikovať pred začiatkom vzdelávania).
 • Storno poplatok:
  • do 1. júna            0%
  • od 2. do 9. júna   50% z ceny
  • od 10. júna         100% z ceny
 • Ďalšie informácie k inovačnému vzdelávaniu vám radi poskytneme na tel. č. 0905 464 815.

 

Súbory k inovačnému vzdelávaniu na stiahnutie


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.