Používateľské nástroje

VyhľadávanieNOVINKA – aitec offline k Matematike pre prvákov

Dátum uverejnenia: 30.8.2017

NOVINKA – aitec offline k Matematike pre prvákov

Aitec offline k Matematike pre prvákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia.

Aitec offline k Matematike pre prvákov je NOVINKOU medzi multimediálnymi diskami, ktorú prinášame učiteľom ako BONUS k nákupu titulu Matematika pre prvákov pre celú triedu. 

Multimediálne disky k titulom vydavateľstva AITEC sú pre školy obľúbenou pomôckou, v čom je aitec offline iný?

Aitec offline prináša nové funkcievýhody. V aitec offline k Matematike pre prvákov učitelia nájdu bonusové metodické a didaktické materiály priradené k súvisiacemu učivu. Tieto materiály sú dostupné len pre učiteľov, ktorí využívajú vo svojej triede dvojdielnu pracovnú učebnicu Matematika pre prvákov, a teda získajú disk aitec offline k Matematike pre prvákov ako BONUS.Aitec offline -produkt metodickej podpory nezávislej na internetovom pripojení

Ktoré bonusové materiály sú súčasťou disku? 

K súvisiacemu učivu nájdete priradené multimediálne prezentácie, námety na diferenciáciu úloh podľa matematickej zdatnosti žiakov v triede – zjednodušenie alebo skomplikovanie práce so stranou, prílohy na kopírovanie, motivačné hádanky zamerané na didaktické javy preberané na stranách a na opakovanie.

Aké nové funkcie má aitec offline? 

Aitec offline k Matematike pre prvákov obsahuje aj priestor na vlastné metodické poznámky, jednoducho prenosné prostredníctvom USB a nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie vhodný pri použití disku na interaktívnej alebo bielej tabuli.

Je služba aitec online podobná s diskom aitec offline k Matematike pre prvákov?

Disk aitec offline je nezávislý na internetovom pripojení. Obsah disku aitec offline k Matematike pre prvákov je kombináciou multimediálnych prezentácii, ktoré pedagógovia poznajú z pôvodných multimediálnych diskov a funkcie služby aitec online. Disk ponúka elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre prvákov s učebnými a metodickými materiálmi priradenými k súvisiacemu učivu.

V aitec offline k Matematike pre prvákov učitelia nájdu elektronické listovanie v týchto tituloch:

Pri elektronickom listovaní dvojdielnej pracovnej učebnice Matematika pre prvákov sú priradené aj tie materiály, ktoré učitelia poznajú zo služby aitec online (metodické komentáre pre učiteľa, tituly zo série: Zbierka úloh z matematiky, séria tabúľ s číslami a číslicami, zošit na nácvik písania – Číselko, vzorové riešenianávrhy na prípravy, didaktické hryobrazové prílohy určené na kopírovanie).


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.