Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice Matematika - pracovné zošity Matematika - pracovné učebnice     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit


Matematika pre prvákov – 2. časť

Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ – 2. časť

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 80 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 4,62 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,40 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre prvákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná v súlade s iŠVP.

 • Koncepcia preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej matematiky kombinované s modernými metódami. 

 • Strany tvoria uzavreté celky kvôli možnosti naplánovania si postupu rovnomerne na celý školský rok. Každá strana obsahuje úlohy pre všetky skupiny žiakov (učiteľ môže využiť individualizáciu výchovno-vyučovacieho postupu).

 • V našej ponuke máme aj titul v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM – Matematika az elsősök számára, 2. rész.

Autori

 • Učivo je spracované na základe dlhodobých praktických skúseností autorov a obohatené o zaujímavé úlohy a postupy, ktoré využívajú poznatky modernej didaktiky matematiky. 

Didaktická koncepcia

 • Žiaci sa prostredníctvom strán pracovnej učebnice oboznamujú s témami: Prirodzené čísla 1 až 20 a 0, Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20, Geometria a meranie, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Jednotlivé témy sú navzájom poprepájané a doplnené o úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti.
 • Okrem bežných tém sú posilnené a doplnené aj úlohy na určovanie párneho a nepárneho počtu, propedeutika riešenia nerovníc, rozšírený okruh pojmov na porovnávanie, neštandardné jednotky dĺžky, špecifické úlohy na orientáciu v štvorcovej sieti, zhodné zobrazenia, dichotomickému a trichotomickému triedeniu na skupiny, práca s kvantifikovanými výrokmi a rôznym druhom usporiadania predmetov.
 • Titul je súčasťou série učebných materiálov pre vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ od autorov M. Belica – J. Striežovskej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Komplexná podpora

 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC na www.aitec.sk má titul aktívnu službu aitec online s možnosťou využitia pri príprave učiteľa na vyučovanie alebo priamo vo vyučovaní s použitím dataprojektora alebo interaktívnej tabule. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierka úloh, séria tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a tvvp priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom na www.aitec.sk nájde učiteľ aj jednotlivé materiály zdarma na stiahnutie: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča. 

aitec offline

 • aitec offline k Matematike pre prvákov je produkt metodickej podpory nezávislý od internetového pripojenia. 
 • aitec offline k Matematike pre prvákov ponúka elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre prvákov, učebné a metodické materiály priradené k súvisiacemu učivu a bonusové metodické a didaktické materiály dostupné len na aitec offline priradené k súvisiacemu učivu. 
 • Obsahuje aj priestor na vlastné metodické poznámky, jednoducho prenosné prostredníctvom USB a nástroj na zvýrazňovanie a kreslenie vhodný pri použití disku na interaktívnej alebo bielej tabuli. Ponúka prezentácie s rozširujúcim učivom, úlohami a kopírovateľné prílohy. Prezentácie sú vhodné na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora a plne korešpondujú s preberaným učivom. 
 • aitec offline k Matematike pre prvákov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre prvákov – 2. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Známa – neznáma, ako pripraviť žiakov na riešenie rovníc (online seminár)

Posledná aktualizácia: 17.3.2023
Názov súboru: ako-pripravit-ziakov-na-riesenie-rovnic-prezentacia_1263_sk.pdf (5763 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre prvákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-prvakov-bs_810_sk.pdf (494 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre prvákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-prvakov-bs_794_sk.xlsx (19 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Matematike pre prvákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-prvakov-bs_104_sk.rtf (2626 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Matematika pre neposedníkov (online seminár)

Posledná aktualizácia: 5.4.2022
Názov súboru: seminar-matematika-pre-neposednikov_1189_sk.pdf (3202 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Matematika pre neposedníkov

Posledná aktualizácia: 4.4.2022
Názov súboru: mat1-znamienka-priloha-k-seminaru-2022_1188_sk.pdf (837 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline – pexeso pre 1. ročník

Posledná aktualizácia: 10.9.2021
Názov súboru: mat1-pexeso_1148_sk.pdf (2450 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic - Striežovská), 2. časť

Posledná aktualizácia: 7.7.2017
Názov súboru: matematika-pre-prvakov-2cast-vzorove-riesenia_641_sk.pdf (10200 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lucny-konik_764_sk.pdf (87 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lienka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lienka_763_sk.pdf (19 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: seminar-matematika-podla-isvp_758_sk.pdf (7336 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh príprav k Matematike pre prvákov, 2. časť, strany 1 – 77

Posledná aktualizácia: 22.4.2016
Názov súboru: matematika-pre-prvakov-pripravy-2cast_686_sk.pdf (1941 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Matematika pre prvákov (Belic – Striežovská) – 2. časť

Posledná aktualizácia: 15.4.2016
Názov súboru: metodicke-koment-mat1-2cast-aktual_627_sk.pdf (1025 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky v prvom ročníku podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 24.9.2015
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-v-prvom-rocniku-podla-isvp_660_sk.pdf (6551 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
Názov súboru: didakticke-hry-mat-2014_536_sk.pdf (225 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň základných škôl

Posledná aktualizácia: 23.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_mat_2013_307_sk.pdf (213 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 20

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: hry-karty-bingo_88_sk.pdf (142 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Karty hry PEXESO na precvičenie počítania do 10 a 20 bez prechodu cez základ 10

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: pexeso-na-scitanie_87_sk.pdf (333 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Vystrihovacie hracie kocky

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
Názov súboru: hracia-kocka-1-az-6_86_sk.pdf (327 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

 

Pracovná učebnica je určená pre vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami, predmet Matematika. Je rozdelená do dvoch častí. Spracovaním pokrýva základné ciele predmetu, obsahový a výkonový štandard, ktoré sú definované v iŠVP z roku 2015. Dielo je učebnicou pracovného typu, t.j. žiak píše priamo do pracovnej učebnice. Učebnicu si na konci roka žiak necháva, aby ju mohol použiť na opakovanie a upevnenie vedomostí nielen počas prázdnin, ale aj pri opakovaní učiva na začiatku 2. ročníka. Titul je prvým dielom ucelenej série učebných textov pre primárne vzdelávanie. Učivo je rovnomerne rozdelené do celého školského roka. Geometrické učivo je zakomponované medzi učivo aritmetiky. Súčasťou prvej časti je séria tvrdých listov, ktorá obsahuje učebné pomôcky pre celý školský rok.

Dielo je rozdelené do dvoch častí. Obsahujú 6 základných kapitol (štyri v prvej časti, dve v druhej časti), ktoré pokrývajú požiadavky cieľov predmetu i vzdelávacieho štandardu pre 1. ročník základných škôl.

1. kapitola je zameraná najmä na: vytváranie skupín, orientáciu, rady, porovnávanie, zväčšovanie/zmenšovanie, práca s farbami, druhy čiar a body.
2. kapitola je zameraná na: počet od 1 do 6, pohyb v bludisku, vyhľadávanie matematickej situácie v reálnej/rozprávkovej situácii, priraďovanie počtu vyjadreného číslom k skupine s daným počtom, pár, párny a nepárny počet určený vytváraním dvojíc, pravdivé a nepravdivé situácie a tvrdenia, druhy čiar, delenie skupiny podľa daného kritéria, práca s daným počtom vyjadreným rôznymi formami, určovanie rovinných a priestorových geometrických útvarov a podobnosť s predmetmi z reálneho života, hry pripravujúce na zvládnutie postupností, body a spájanie rôznymi druhmi čiar, skupiny s daným počtom, určovanie počtu, porovnávanie relačnými znakmi >, < alebo =, úlohy na orientáciu v štvorcovej sieti, úlohy pripravujúce na riešenie nerovníc, úlohy na pochopenie rozdielu medzi počtom a poradím.
3. kapitola je zameraná na: písanie číslic 1 až 6, precvičenie priradenia počtu k číslu, rozlišovanie geometrických útvarov, rozklad čísla, príprava na riešenie slovných úloh na sčítanie a odčítanie (statickým aj dynamickým modelom), riešenie slovných úloh vyjadrených obrázkom, číselné a iné rady a postupnosti, radové číslovky.
4. kapitola je zameraná na: počet a písanie 0, 7 až 10, obsahuje úlohy na priradenie počtu k danému číslu, vyčlenenie daného počtu zo skupiny a určenie zostávajúceho počtu, určovanie a polohu geometrických útvarov na ploche a v priestore, hľadanie matematických situácií v obrázkoch z reálneho/rozprávkového sveta, rozklad čísel, úlohy na postupnosti a rady, precvičovanie základov riešenia slovných úloh, porovnávanie a riešenie nerovníc na danej úrovni, hry s bludiskom, pri ktorých sa využíva orientácia na ploche, geometrické úlohy, úlohy na rozklad daného počtu a rozklad čísel, práca s radom čísel/číselnou osou ako budúca pomôcka pri riešení úloh s prechodom cez základ 10, precvičovanie párneho a nepárneho počtu, úlohy na počítanie na prstoch, resp. s inou pomôckou. Úlohy na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie sú zaradené priebežne ako samostatné úlohy, resp. ako súčasť iných úloh tak, aby sa dali zadávať žiakom diferencovane podľa individuálnych požiadaviek. Na konci prvej časti končí kapitola prípravou na zvládnutie druhej desiatky a triedenie predmetov podľa daných kritérií.
5. kapitola je zameraná na: zdokonaľovanie sčítania a odčítania do 10 znázornením, dopočítaním, zautomatizovaním spoja, úlohy na základy finančnej gramotnosti, slovné úlohy na zmenšenie a zväčšenie a zmenšenie o daný počet jednotiek, práca s časom, úlohy na prácu s číselnou osou a využitie číselnej osi pri riešení úloh. Priebežne sú zaradené aj úlohy na tvorenie príkladov k daným matematickým situáciám a tiež na nakreslenie situácie k situácii vyjadrenej matematickým príkladom, prácu s geometrickými útvarmi, využitie hier na precvičenie matematických zručností, využitie porovnávania v situáciách z reálneho života, prípravu na riešenie nerovníc na úrovni primeranej veku a úlohy na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, ktoré sú zaradené priamo alebo ako doplňujúce úlohy k iným úlohám.

 

6. kapitola je zameraná najmä na: budovanie prirodzených čísel od 11 do 20, rozlišovanie druhov čiar, geometrických útvarov, prácu s peniazmi a rozvíjanie finančnej gramotnosti, zábavnou formou zaradené úlohy na rozvíjanie špecifického matematického myslenia. Každému počtu od 11 do 20 sa venujeme ako samostatnej téme, ako vyjadrenie počtu, písanie čísla, rozklad čísla na desiatky a jednotky, vyjadrenie času , tvorenie štyroch úloh využívajúcich rozklad čísla na desiatky a jednotky, rozlišovanie geometrických útvarov, slovné úlohy na sčítanie, odčítanie, porovnávanie, využitie nerovnosti, práca s peniazmi a podpora finančnej gramotnosti, geometrické úlohy na meranie. V piatej kapitole sa postupne objavujú úlohy tak, aby si žiak primerane veku nielen osvojil základný súhrn stanovený vzdelávacím štandardom, ale postupne si budoval schopnosti, ktoré získava činnosťami a príležitosťami na individuálny rozvoj.
Obsah je stanovený tak, aby žiaka viedol nielen matematickú úlohu vyriešiť, ale najmä rozmýšľať nad jej podstatou. Úlohy sú zadávané s postupujúcou náročnosťou tak, aby žiak vedel stavať na predchádzajúcich matematických skúsenostiach. Propedeutické témy sú zaradené na základe dlhoročných učiteľských skúseností autorov a odborných rád lektorov. Žiak sa teda nielen učí riešiť problém, ale aj pomenovať a zdôvodňovať postupy, riešenia a obhájiť si zvolený postup. Úlohy sú predkladané tak, aby žiak niesol zodpovednosť za zvolené riešenie, resp. využil navrhované riešenie. Tento prístup umožňuje výraznú individualizáciu prístupu a odbúranie stresu z neúspechu. Žiak si priebežne overuje, na akej úrovni zvláda učivo a pedagóg môže včas zasiahnuť, aby sa problematické veci nekumulovali, ale priebežne odstraňovali. Žiak sa nielen učí odpovedať, ale aj klásť otázky, ktoré mu pomáhajú pri pochopení matematického problému a ďalších súvislostí.
Didaktické spracovanie kladie PRIMERANÉ nároky na žiakov, keďže autori majú priamu a dlhoročnú skúsenosť práce s rôznymi deťmi a rôznymi sociálnymi skupinami. Matematiku teda vnímajú komplexne, ako vedu, ktorá má byť pre žiaka užitočná.
Celý obsah dotvárajú veľmi milé ilustrácie Edit Sliackej, známej slovenskej ilustrátorky. Dielo je spracované tak, že sa žiak postupne naučí sám orientovať na strane.

K dielu je spracovaný aitec offline, ktorý obsahuje:

1. úlohy  precvičenie a zdokonalenie základného učiva,
2. úlohy na rozšírenie základného učiva o nové súvislosti a vzťahy,
3. zábavné úlohy, ktoré umožňujú žiakovi riešiť úlohy tak, že len intuitívne cíti, že na vyriešenie potrebuje matematiku (integrácia matematiky do života),
4. úlohy na rozšírenie matematických zručností, úlohy na zdokonalenie písania čísel,
5. úlohy, ktoré animovaním umožňujú lepšie pochopiť matematickú situáciu,
6. úlohy, ktoré interaktívne pomáhajú riešiť zložitejšie úlohy z pracovnej učebnice, resp. pomáhajú pri analýze riešenia a hľadaní nových postupov a riešení,
7. matematické rozcvičky a iné matematické pomôcky vhodné na rozmnoženie a tlač pre každého žiaka,
8. prehľadné menu, ktoré umožňuje intuitívne používanie aitec offline.

Okrem toho sú k pracovnej učebnici spracované podrobné metodické komentáre so vzorovými riešeniami. Zároveň je na webe priestor, v ktorom možno nájsť zaujímavé úlohy, ktoré žiaka vedú k „rozumnému využitiu“ času stráveného pri počítači.

Matematika sa s touto sériou stáva priestorom nielen na poznávanie, ale aj na zábavu a matematické premýšľanie, hľadanie, pátranie, skúmanie a objavovanie. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – sada

Matematika pre prvákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 8,80 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
7,70 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre prvákov – 1. časť Matematika pre prvákov – 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 1. časť

Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,62 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,40 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre prvákov

Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
3,63 €

Zobraziť detail

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Bežná cena: 6,90 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
6,30 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,54 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,43 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.