Používateľské nástroje

VyhľadávanieTIP šéfredaktora: Aké výhody prináša nová séria učebníc Slovenský jazyk LITE

Dátum uverejnenia: 19.3.2022

TIP šéfredaktora: Aké výhody prináša nová séria učebníc Slovenský jazyk LITE

Kto by lepšie predstavil najnovší titul vydavateľstva ako jeho šéfredaktor? Walter Hirschner nám prezradil, čím je výnimočná prvá pracovná učebnica z pripravovanej novej série Slovenský jazyk LITE.

V roku 2022 vydavateľstvo AITEC predstavuje novú sériu pracovných učebníc pod názvom Slovenský jazyk LITE. Ako prvá uzrie svetlo sveta verzia pre druhý ročník. Koncept, ktorý prináša zúžený rozsah strán pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP, poskytuje ideálny priestor na to, aby mohol učiteľ prispôsobiť vyučovaciu hodinu individuálnym potrebám triedy. Dobrou správou je tiež, že pracovné učebnice sú spracované aj vo verzii pre žiakov so ŠVVP. Zaujímajú vás podrobnosti? Viac o novinke odhalil v rozhovore šéfredaktor Hirschner.Čo si možno predstaviť pod označením Slovenský jazyk LITE? 

Séria Slovenský jazyk LITE pre 2. – 4. ročník ZŠ predstavuje autorsky premyslený edukačný systém, ktorý je založený na komunikatívnom princípe jazyka. Práve ten je často spomínaný ako najvhodnejší na efektívne vyučovanie jazyka nielen na primárnom stupni vzdelávania. Dielo je spracované ako pracovná učebnica, jednotlivé strany obsahujú aj výkladovú časť, aj priestor na vlastné riešenia. Zároveň je však odporúčané, aby si žiak viedol i vlastný doplnkový linajkový zošit.  


Ako si učiteľ a žiak všimnú, že sa učia jazyk inak?

Základný princíp tohto spôsobu vyučovania spočíva najmä v uchopení jazyka ako vnútornej potreby komunikácie. Jednotlivé témy sú prezentované tak, aby poukázali na potrebu ovládať daný jazykový jav v praxi, t. j. žiak si vie pomerne rýchlo odpovedať na otázku: „načo mi to bude“. Takto postavené vyučovanie je pre žiakov pútavé a zmysluplné.


Ako je učivo zostavené?

Jednotlivé témy sú rozdelené na strany, učiteľ tak vie veľmi jednoducho predikovať, koľko úloh a komunikačných situácií je odporúčané zvládnuť na primerané osvojenie si daného jazykového javu. Jednotlivé úlohy sú zoradené podľa náročnosti. V úvode sú žiaci vždy motivovaní – v druhom ročníku komunikačnou situáciou v podobe obrázka, neskôr, vo vyšších ročníkoch, to budú motivačné texty. 

 
Ako vie učiteľ, že žiak učivo danej hodiny zvládol? 

Na väčšine strán sú úlohy, ktoré majú diagnostickú funkciu. Sú označené panáčikom zeleného semafora. Znamená to niečo ako signál „voľno“ na priechode pre chodcov. Svoje označenie majú aj úlohy určené na prácu vo dvojiciach či v skupinách.

Na rýchlu orientáciu učiteľa sú označené aj cvičenia, v ktorých je dôležitejšie to, ako žiak úlohu zvládne po jazykovej stránke, než či ju zvládne bez gramatických chýb. Pri týchto úlohách nehodnotíme pravopis, pretože to je z pohľadu didaktiky v danej chvíli podružné. Podstatná je všeobecná zručnosť používať jazyk. 

Napríklad: zaujíma nás, čo žiak vie k danej téme. Žiak napíše vety a ak v nich urobí aj chybu, hodnotíme len obsahovú rovinu.


Kladie sa dôraz aj na rozvoj slovnej zásoby?

Toto je jedna z kľúčových úloh koncepcie. Žiak pracuje so slovami najmä preto, aby rozumel ich významu a vedel ich správne použiť. Jednotlivé strany sú postupne dopĺňané a rozvíjané o slovnú zásobu pomocou obrázkového slovníka, ktorý je umiestnený na konci učebnice. Vo vyšších ročníkoch sa obrázky nahradia klasickou podobou slovníka. Obrázkový slovník možno nájsť v rozšírenej podobe aj na aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE


 

Sloh je v novej koncepcii zaraďovaný medzi témy priebežne. Prečo nie je oddelený na konci diela? 

Vzdelávací štandard očakáva, že sa jazyk v modernom vyučovaní stane súčasťou komunikácie a naopak. Preto nie je nič lepšie, ako jazykové pravidlá precvičovať a
upevniť v reálnych komunikačných situáciách a tie sú najmä v slohových témach jazyka.  


Čo ak sa v triede nachádzajú žiaci so ŠVVP?

Práve pre tento prípad autorky vytvorili dve verzie každej strany diela. Pedagóg môže podľa uváženia rozhodnúť, ktorú verziu ktorým žiakom poskytne. Jednotlivé strany sú kompatibilné. Avšak niektoré úlohy na stranách určených pre žiakov so ŠVVP sú zjednodušené, skrátené. Je to preto, aby pri práci s týmto dielom mohol učiteľ simultánne pracovať so všetkými žiakmi, radenie úloh je na strane rovnaké. Takýmto spôsobom budeme postupovať aj v ostatných ročníkoch.  

 

Bude mať dielo aj digitálnu podporu?  

Už niekoľko rokov považujeme digitálnu podporu titulov vydavateľstva AITEC za prirodzenú súčasť našej ponuky. V prípade tejto série prezradím, že sa môžete tešiť na novú edukačnú hru, ktorá sa bude postupne rozširovať a znáročnievať súbežne s tým, ako žiak naberie nové poznatky z jazyka. Hra je aj súčasťou aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE


Prečo by si mali učitelia vybrať práve túto pracovnú učebnicu?

Ide o výnimočný model, ktorý zabezpečuje jednoduché plánovanie vyučovacieho procesu, dostatok edukačného materiálu a prácu, ktorá je plne v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu a platného iŠVP. Práca bude jednoduchá a ľahká, jednoducho LITE.Viac všeobecných informácií o koncepcii LITE nájdete na stránkach vydavateľstva AITEC. Prečítajte si v článku Predstavujeme vám NOVINKY na školský rok 2022/2023 tiež, ktoré ďalšie tituly pre vás pripravujeme 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.