Používateľské nástroje

VyhľadávanieSlovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť

Detail  

Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Bežná cena: 6,38 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť

Detail  

Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Bežná cena: 6,38 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť

Detail  

Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Bežná cena: 6,38 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť

Detail  

Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Bežná cena: 6,38 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,94 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – LICENCIA

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre druhákov LITE – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

O sérii Slovenský jazyk LITE pre prvý stupeň ZŠ  

Koncepcia je postavená na komunikatívnom prístupe vyučovania jazyka podľa najnovších požiadaviek iŠVP s bohatou digitálnou podporou aitec offline. 

Nové pracovné učebnice LITE sú koncipované na aktívnom používaní jazyka v komunikácii. Východiskom a aj záverom je vždy istá komunikačná situácia. Množstvo úloh a rozsah je upravený tak, aby sa na jednej hodine zvládla jedna strana pracovnej učebnice pri priemernom tempe a úrovni žiakov triedy. Základné učivo je obohatené o hry a doplnkové aktivity, ktoré sú opísané ako námet na aktivitu priamo v pracovnej učebnici, alebo ako hry a prílohy komplexnej digitálnej podpory aitec offline.

V 2. ročníku je práca motivovovaná obrázkom, ktorý žiak ľahko pochopí. Vo vyšších ročníkoch sa obrázkové situácie postupne nahradia zaujímavým motivačným textom.  

Súčasťou oboch častí pracovnej učebnice v 2. ročníku je obrázkový slovník podporujúci rozvoj slovnej zásoby. Vo vyšších ročníkoch prejde slovník postupne do textovej podoby.  

Špeciálna verzia úpravy pracovnej učebnice pre žiakov so ŠVVP umožňuje používať dve rôzne podoby učebnice v triede súbežne a každému žiakovi ponúknuť vyhovujúcejšiu z dvojice učebníc. Tieto podoby učebnice významne pomáhajú aj pri práci špeciálneho pedagóga a asistenta žiaka priamo v triede.  

Prečo učiť s koncepciou LITE 

  • obsah je prispôsobený individuálnym potrebám žiakov a odstupňovaný podľa náročnosti podporuje individuálny, hromadný a skupinový systém vzdelávania a edukačných aktivít, žiak sa neustále vracia k praktickému využitiu pri používaní jazyka a témy, ktoré sú v komunikačnej rovine sa hodnotia len ako jazykový a nie pravopisný výkon,
  • premyslená a moderná grafika pracovnej učebnice doplnená zaujímavými a didakticky premyslenými ilustráciami ponúka možnosť identifikovať svoje záujmy a mentalitu s komunikačnou rovinou pracovnej učebnice, 

  • postavičky motivujú k objavovaniu nových záhad a problémov, ktoré sa pomocou nich riešia a tým objavujú krásy jazyka,
  • komplexná digitálna podpora aitec offline plná zaujímavých materiálov, interaktívnych prezentácií a hier na rozšírenie učiva s metodickými materiálmi pre učiteľa. 

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Slovenský jazyk LITE pre 2–4. ročník ZŠ


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.