Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – šlabikáre Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Abeceda, z vreca von!

Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ

Autor: V. Šefčík


Príspevok MŠVVaM SR Abeceda, z vreca von!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 1,98 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,76 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

 • Univerzálny pracovný zošit, ktorý pomáha prvákom pri poznávaní a osvojovaní jednotlivých písmen.

 • Písmená sú usporiadané abecedne a pri každom z nich je báseň a ilustrácia, ktoré plnia nácvičnú, osvojovaciu i motivačnú funkciu.

 • Ku každému písmenu sú zaradené zaujímavé úlohy na precvičovanie a docvičovanie učiva 1. ročníka ZŠ.

 • Pracovný zošit je pre žiaka zábavným sprievodcom objavovania sveta abecedy.

 • Každé písmeno je predstavené vtipnou a detsky prívetivou krátkou básničkou (s výrazným výskytom jednotlivého práve predstavovaného písmena) a ilustráciou, ktoré spolu plnia nácvičnú, osvojovaciu i motivačnú funkciu pri zvládnutí poznávania abecedy a čítania.

 • Titul bol zaradený do zoznamu titulov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR do 25. 8. 2021.

 • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Abeceda, z vreca von!


Prevziať súbor

Metodické poznámky k pracovnému zošitu Abeceda, z vreca von!

Posledná aktualizácia: 10.9.2014
Názov súboru: abeceda-metodicke-poznamky_575_sk.pdf (274 KB)
Typ: Metodické komentáre

Pracovný zošit Abeceda, z vreca von! je koncipovaný ako doplnkový pracovný zošit a pomáha deťom pri poznávaní a osvojovaní tvarov písmen písanej a čiastočne aj tlačenej abecedy. Je vhodný na prácu v prvom aj druhom ročníku, na prácu v školskom klube i na domácu prípravu. Koncepčne sa zameriava na prácu s tvarmi písmen, s textom i na posilňovanie zrakovej pamäti a pozornosti.

Pracovný zošit vytvoril spisovateľ a učiteľ primárneho vzdelávania Valentín Šefčík.

Celým zošitom žiaka sprevádza čarodejník Abecedko, sova Hermína a pavúčik Emil, ktorý sa schováva na každej dvojstrane. Pomáha tak deťom zdokonaľovať ich pozorovacie schopnosti.

Pracovný zošit má stálu štruktúru strán, písmená sú zoradené abecedne, strany na seba nenadväzujú, a preto sa môžu použiť rôznym spôsobom. Vďaka stálej štruktúre strán sa žiak veľmi rýchlo naučí so zošitom pracovať aj samostatne, čo je výhodou pre vyučovanie v spojených triedach alebo prácu v školských kluboch detí. Na začiatku je motivačná báseň. V básni sa objavuje viackrát písmeno, ktorým sa bude žiak zaoberať. Tieto písmená sú zvýraznené, žiak s nimi pracuje podľa pokynov.

Obsahuje úlohy, v ktorých si žiak nacvičí písanie správnych tvarov písmen, úlohy na prácu s textom, precvičenie pravo-ľavej orientácie, vnímanie detailov a ďalšie, ktoré pomáhajú žiakovi lepšie zvládnuť prácu najmä v prvom ročníku. Významným rozvíjajúcim prvkom pre žiaka sú milé ilustrácie Edit Sliackej, ktoré korešpondujú s textom a rozvíjajú vybrané kompetencie potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Na konci práce s každým písmenkom je zaradená úloha na sebahodnotenie. V úlohe žiaci najprv s pomocou učiteľa, neskôr sami skúšajú zhodnotiť svoj výkon a úspešnosť. V tejto etape je významná pomoc učiteľa, resp. dospelého. Žiaci vyfarbia smajlíkov – ohodnotia sa podľa kategórie zadanej učiteľom (výkon, úspešnosť, miera zvládnutia typu úlohy...). Autor zvolil na sebahodnotenie vhodnú formu, ktorá je primeraná veku.

Medzi stále prvky strany patrí aj krátka forma abecedy, ktorá sa nachádza v spodnej časti strany. Žiaci môžu podľa zadania učiteľa alebo rodiča s týmito písmenami pracovať. Podvedome si tak osvoja poradie písmen slovenskej abecedy.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022

Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,72 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka k Šlabikáru LIPKA®

Čítanka k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Bežná cena: 6,05 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,72 €

Zobraziť detail

Šlabikár LIPKA®, 2. časť

Šlabikár LIPKA®, 2. časť
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Titul sa už nepredáva. Zverejnený je pre potreby vyučovania.
Zobraziť detail

Šlabikár LIPKA®, 1. časť

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Titul sa už nepredáva. Zverejnený je pre potreby vyučovania.
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru

Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,94 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár – súbor (1. a 2. časť, pracovný zošit)

HUPSOV šlabikár – súbor (1. a 2. časť, pracovný zošit)
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár Bežná cena: 18,48 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
16,17 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru HUPSOV šlabikár, 1. časť HUPSOV šlabikár, 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru

Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár Bežná cena: 7,26 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
6,71 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie pre 1. ročník ZŠ – 1. zošit Písanie pre 1. ročník ZŠ – 2. zošit Písanie pre 1. ročník ZŠ – 3. zošit Písanie pre 1. ročník ZŠ – 4. zošit Písanie pre 1. ročník ZŠ – 5. zošit Písanie pre 1. ročník ZŠ – 6. zošit

Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár, 2. časť

HUPSOV šlabikár, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Titul je súčasťou série HUPSOV šlabikár Bežná cena: 6,27 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,94 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.