Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – šlabikáre     Ročník: 1. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica


Šlabikár LIPKA®, 2. časť

Učebnica pre 1. ročník, 2. časť

Autor: J. Striežovská a kolektív


Šlabikár LIPKA®, 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 96 strán, plnofarebný titul


Titul sa už nepredáva. Zverejnený je pre potreby vyučovania.


 • Šlabikár LIPKA® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde.

 • Šlabikár nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára LIPKA®, zachováva pôvodné poradie vyvodzovaných písmen. Druhá časť Šlabikára je venovaná druhej časti nácvičného obdobia.

 • Spája prednosti osvedčenej didaktiky s modernými prvkami súčasnosti.

 • Umelecky hodnotné texty od spisovateľky Janky Belašičovej zo života detí kladú dôraz na rozvoj hodnotového systému žiakov.

Didaktická koncepcia

 • Obe časti šlabikára majú ustálenú štruktúru.
 • Šlabikár na každej strane uvádza obsahový štandard podľa požiadaviek ŠVP – ISCED 1, podľa ktorého je spracovaný.
 • Učivo je organizované od jednoduchého k zložitejšiemu, dôsledne dodržiava používanie mäkkých slabík a dvojhlások pri vyvodzovaní nového učiva.
 • Učivo v prípravnom období obsahuje fonematické uvedomovanie hlások v slovách. Dôraz sa kladie napoznávanie tvarov niektorých písmen, rozvoj slovnej zásoby a komunikačných kompetencií.
 • Titul je súčasťou série učebných textov Šlabikár LIPKA®  s nadštandardnou didaktickou podporou pre učiteľa.
 • Šlabikár LIPKA® je chránený registrovanou ochrannou známkou, ktorej nositeľom je vydavateľstvo AITEC.
 • Titul má udelenú schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR.

Komplexná podpora

 • Titul má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, nápovedné tabule, zošit na nácvik písania, návrh príprav a tvvp priamo k dvojstranám, ku ktorým patria.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Aby deti rady čítali (online seminár)

Posledná aktualizácia: 18.3.2022
Názov súboru: seminar-aby-deti-rady-citali-slabikar-lipka_1185_sk.pdf (5281 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Aby deti rady čítali

Posledná aktualizácia: 18.3.2022
Názov súboru: aitec-lipka-priloha-k-seminaru-2022_1183_sk.pdf (1385 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru aitec offline k Šlabikáru LIPKA – podpora na vyučovanie v novom šate, pexeso

Posledná aktualizácia: 15.10.2021
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-seminar-lipka-pexeso_1156_sk.pdf (4337 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Tajomstvá čítania v Šlabikári LIPKA – kocka

Posledná aktualizácia: 8.10.2021
Názov súboru: slabikar-lipka-kocka_1155_sk.pdf (1103 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Tajomstvá čítania v Šlabikári LIPKA – domino

Posledná aktualizácia: 8.10.2021
Názov súboru: slabikar-lipka-domino_1154_sk.pdf (613 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Literatúra v akcii (1. ročník)

Posledná aktualizácia: 21.5.2021
Názov súboru: literatura-v-akcii-lipka-obrazova-priloha-dvojice_1125_sk.pdf (5659 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Pracovné listy k Šlabikáru Lipka®

Posledná aktualizácia: 14.5.2020
Názov súboru: pl-lipka_1050_sk.pdf (2744 KB)
Typ: Cieľové kompetencie predmetu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Nový Šlabikár LIPKA

Posledná aktualizácia: 5.4.2017
Názov súboru: prezentacia_lipka-2017-m_690_sk.pdf (7686 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – včielka Peľka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lipka_759_sk.pdf (32 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra nebo peklo k Šlabikáru LIPKA

Posledná aktualizácia: 16.9.2016
Názov súboru: nebo-peklo-slabikar-lipka_741_sk.pdf (1057 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Čítanke LIPKA®, zdokonaľovacie obdobie strany 1 – 64

Posledná aktualizácia: 21.3.2016
Názov súboru: metodicke-komentare-citanka-lipka-str-1-64_696_sk.pdf (2790 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Čítanke LIPKA®, zdokonaľovacie obdobie strany 1 – 64

Posledná aktualizácia: 9.3.2016
Názov súboru: navrhy-priprav-citanka-lipka-str-1-64_692_sk.pdf (26469 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Šlabikáru LIPKA®, 2. časť, nácvičné obdobie strany 46 – 96

Posledná aktualizácia: 12.1.2016
Názov súboru: navrhy_priprav-slabikar-lipka-2cast-str-46-96_675_sk.pdf (30782 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Šlabikáru LIPKA®, 2. časť, nácvičné obdobie strany 1 – 45

Posledná aktualizácia: 12.1.2016
Názov súboru: navrhy-priprav-slabikar-lipka-2cast-str-1-45_674_sk.pdf (25115 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 2. časť (nácvičné obdobie strany 46 – 96)

Posledná aktualizácia: 11.1.2016
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-2cast-str-46-96_673_sk.pdf (2355 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 2. časť (nácvičné obdobie strany 1 – 45)

Posledná aktualizácia: 11.1.2016
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-2cast-str-1-45_672_sk.pdf (1105 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (nácvičné obdobie strany 79 – 96)

Posledná aktualizácia: 30.10.2015
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-1cast-str-79-90_671_sk.pdf (828 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť, nácvičné obdobie strany 79 – 96

Posledná aktualizácia: 30.10.2015
Názov súboru: navrhy-priprav-slabikar-lipka-1cast-str-79-90_670_sk.pdf (14832 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (nácvičné obdobie strany 56 – 78)

Posledná aktualizácia: 30.10.2015
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-1cast-str-56-78_669_sk.pdf (885 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť, nácvičné obdobie strany 56 – 78

Posledná aktualizácia: 30.10.2015
Názov súboru: navrhy-priprav-slabikar-lipka-1cast-str-56-78_668_sk_668_sk.pdf (17530 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (nácvičné obdobie strany 32 – 55)

Posledná aktualizácia: 15.9.2015
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-1cast-po-stranu-55_655_sk.pdf (953 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť, nácvičné obdobie strany 32 – 55

Posledná aktualizácia: 15.9.2015
Názov súboru: navrhy_priprav_nacvicne-obdobie_strany-32-55_1cast-slabikara-lipka-2015_654_sk.pdf (16102 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh príprav k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť, prípravné obdobie

Posledná aktualizácia: 30.8.2015
Názov súboru: navrhy_priprav_pripravne-obdobie_lipka-2015_646_sk.pdf (12230 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Šlabikáru LIPKA®, 1. časť (prípravné obdobie)

Posledná aktualizácia: 30.7.2015
Názov súboru: metodicke-komentare-slabikar-lipka-pripravne-obdobie_642_sk.pdf (757 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Prezentácia: Šlabikár LIPKA®

Posledná aktualizácia: 19.5.2015
Názov súboru: prezentacia_lipka_625_sk.pdf (11512 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Séria Šlabikár LIPKA® je spoľahlivo, tradične a didakticky kvalitne spracovaná séria titulov a učebných pomôcok, ktorá najmenších žiakov zasvätí do tajov čítania a písania. Nadväzuje na tradíciu pôvodného Šlabikára Lipka. Rešpektuje a napĺňa požiadavky Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu. Využíva najznámejšiu hláskovú analyticko-syntetickú metódu. Zohľadňuje špecifiká slovenských škôl a rešpektuje rôznorodosť žiakov v triedach. Preto sú v ňom zaradené úlohy, ktoré môže učiteľ zadať tak, aby mohol rozvíjať individuálne schopnosti žiakov.

Autori sú aktívni učitelia, ktorí využili pri tvorbe novej série Šlabikár LIPKA® svoje vedomosti a skúsenosti získané počas pedagogickej praxe. Autorka literárnych textov v prvej a druhej časti nového 
Šlabikára LIPKA® je známa tvorbou obľúbených detských básní a príbehov o deťoch a o zvieratkách.

Celú sériu materiálov k Šlabikáru LIPKA ® tvoria tieto didaktické materiály:

 • 2 časti šlabikára;
 • čítanka;
 • súbor 6 predpisových zošitov na písanie;
 • pracovný zošit;
 • multimediálny disk;
 • nápovedné tabule;
 • maňuška včielky;
 • metodické komentáre;
 • návrhy príprav na vyučovanie.

Šlabikár LIPKA® je rozdelený do dvoch didakticky samostatných častí – prípravné a nácvičné obdobie.Čítanka k Šlabikáru LIPKA® zahŕňa zdokonaľovacie obdobie a tvorí samostatný celok.

PRÍPRAVNÉ OBDOBIE

Prípravné obdobie tvorí prvých 31 strán v 1. časti Šlabikára LIPKA®. Nadväzuje na predprimárne vzdelávanie. Prípravným obdobím sa začína nácvik čítania a písania. 
Je zamerané najmä na fonematické uvedomovanie si hlások na začiatku slov.

Úlohy a podnetné ilustrácie sú zamerané tiež na rozvoj komunikačných a vyjadrovacích spôsobilostí, tvorenie viet podľa grafického znázornenia, na sluchovú analýzu a syntézu hlások do slabiky, poznávanie vybraných veľkých tlačených písmen (A, M, O, S, E, L, I, V, U). Rozvíjajú požadované kompetencie podľa ŠVP. Strany venované prípravnému obdobiu majú stálu štruktúru, ktorá uľahčuje žiakom i učiteľom prácu s učivom. Úvodné ilustrácie pri všetkých písmenách sú určené i na plnenie socioafektívnych cieľov. Venujú sa rôznym témam blízkym deťom, napríklad: Ráno u nás doma, U babičky na dvore, V ovocnom sade, Hry so súrodencami, V obchode, Nedeľné popoludnie s rodinou, Voda, Osobná hygiena. Samostatné strany (alebo dvojstrany) sú venované témam Škola, Trieda, Rozprávka o repe, Deň s Adamom a Zuzkou, Ako išlo vajce na vandrovku, U nás doma, Písmená v meste. Prípravné obdobie tvorí premyslený celok, ktorý pomáha žiakom zvládnuť požiadavky vyplývajúce z použitia hláskovej analyticko-syntetickej metódy.

NÁCVIČNÉ OBDOBIE

Nácvičné obdobie sa začína v 1. časti Šlabikára LIPKA®, pokračuje v 2. časti Šlabikára LIPKA®. Dôsledne dodržiava overenú didaktickú postupnosť nácviku čítania a písania podľa analyticko-syntetickej metódy. Žiaci sa postupne oboznamujú so samohláskami a spoluhláskami tak, aby mohli čo najskôr čítať zmysluplné texty. Strany venované jednotlivým písmenám 
majú rovnakú štruktúru.

V nácvičnom období sú v Šlabikári LIPKA® použité 3 typy strán: vyvodzovacia strana s novým písmenom, strana s úlohami na precvičenie učiva, strana s textami na precvičenie učiva. Každé písmeno má inú farbu spodnej lišty. Všetky strany sú jednoduché, zrozumiteľné a ľahko zvládnuteľné.

V úvode vyvodzovacej strany je nápovedný obrázok s motivačnou štvorveršovou básňou určenou na počúvanie. Je v nej veľa slov s novou hláskou. Jednoduchý tlačený tvar nového písmena slúži na nácvik písania tlačeného písma. Pod motivačnou básňou sú predstavené tlačené a písané tvary nového písmena.

Motivačná ilustrácia súvisí s textom a poskytuje podnety na rozvoj komunikačných spôsobilostí žiakov (rozvoj slovnej zásoby, tvorenie viet, reagovanie na zobrazenú situáciu), uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a plnenie cieľov prierezových tém. Sú na nej znázornené najmä slová s novou hláskou na začiatku, vnútri i na konci slova. V 1. časti šlabikára sú na motivačnej ilustrácii spravidla 3 nevyfarbené obrázky, ktoré napovedajú žiakom slová s novou hláskou na začiatku, vnútri alebo na konci slova. Grafické znázornenie pozície hlásky pod ilustráciou pomáha žiakom systematicky pracovať s analýzou slov na hlásky.

Nové slabiky a slová s novým písmenom si žiaci nacvičujú čítaním tzv. trenažéra. Potom čítajú text s novými slovami. Slabiky s novým písmenom sú v texte farebne zvýraznené. Tiež je graficky vyznačené spojenie predložky so slovom. V nových slovách sa slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li a dvojhlásky nevyskytujú skôr, ako boli preberané. Príbehy Zuzky, jej rodiny a kamarátov tvoria veľkú časť textov v šlabikári. Spolu s motivačnými básňami pomáhajú žiakom rozvíjať čitateľské a pisateľské spôsobilosti, systematicky podporujú nácvik čítania s porozumením.

Úlohy na aktívnu a tvorivú prácu žiakov slúžia na precvičovanie, opakovanie a utvrdzovanie učiva, na efektívne osvojenie si čítania a písania. Učia žiakov pracovať samostatne. Sú zamerané aj na porozumenie textu a podporujú rozvoj čitateľskej gramotnosti prvákov.

Čítanka k Šlabikáru LIPKA® tvorí po prvýkrát samostatnú časť série LIPKA®. Je v nej obsiahnutézdokonaľovacie obdobie nácviku čítania a písania. Zameriava sa na zdokonaľovanie techniky čítania a na analýzu obsahovej stránky čítaných textov. Čítanka obsahuje žánrovo i tematicky pestré texty z diel slovenských klasikov i súčasných autorov detskej literatúry, ktoré (rovnako ako texty v šlabikári) rozvíjajú hodnotový systém žiakov. Dôležitou súčasťou práce s textom je aj rozširovanie slovnej zásoby žiakov.

Texty sú zoradené do šiestich tematických celkov, čím učia žiakov vnímať súvislosti obsiahnuté v nich. Tematické celky sú: Škola, Rodina, Príroda, Ročné obdobia, Veci okolo nás, Rozprávky.

Práca s čítankou kladie dôraz na rozvoj porozumenia čítaného textu podľa úrovní porozumenia stanovených v medzinárodnej štúdii PIRLS. Podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti prvákov ako dôležitej komunikačnej zručnosti. Úlohy s odstupňovanou náročnosťou sú zamerané na zdokonalenie techniky čítania, prácu s textom a na porozumenie textu. Rozvíjajú požadované čitateľské kompetencie podľa iŠVP, ktoré sú potrebné na čítanie s porozumením. Úlohy sú vhodné aj na samostatnú prácu žiakov.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 3,96 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®

Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Bežná cena: 7,15 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Písanie pre 1. ročník ZŠ – 1. zošit, k Šlabikáru Lipka® Písanie pre 1. ročník ZŠ – 2. zošit, k Šlabikáru Lipka® Písanie pre 1. ročník ZŠ – 3. zošit, k Šlabikáru Lipka® Písanie pre 1. ročník ZŠ – 4. zošit, k Šlabikáru Lipka® Písanie pre 1. ročník ZŠ – 5. zošit, k Šlabikáru Lipka® Písanie pre 1. ročník ZŠ – 6. zošit, k Šlabikáru Lipka®

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®

Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Bežná cena: 3,63 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka k Šlabikáru LIPKA®

Čítanka k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Bežná cena: 6,05 €
Zobraziť detail

Šlabikár LIPKA®, 1. časť

Šlabikár LIPKA®, 1. časť
J. Striežovská a kolektív
Titul je súčasťou série Šlabikár LIPKA® – tradičný šlabikár Titul sa už nepredáva. Zverejnený je pre potreby vyučovania.
Zobraziť detail

Písanie pre 1. ročník – zošit C

Písanie pre 1. ročník – zošit C
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.