Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Informatická výchova     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit


Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Pracovná učebnica pre 2. ročník

Autor: M. Mosná


Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 44 strán, 12 strán príloh, dvojfarebný titul

Bežná cena (s DPH): 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,98 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024


Pri zakúpení pracovných učebníc pre celú triedu zašleme pedagógovi link na inštaláciu programov, ktoré sú súčasťou kompletnej softvérovej podpory k preberanému učivu v pracovnej učebnici.


Autorka

 • Autorka Martina  Mosná má bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a je aktívnou učiteľkou na 1. stupni základnej školy.

Didaktická koncepcia

 • Informatická výchova pre 2. ročník je úvodný diel série pracovných učebníc (integrovaná učebnica a pracovný zošit) z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. 
 • Pracovné učebnice boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Informatická výchova (2008). Odporúčame preto doplniť a rozšíriť časť obsahu predmetu Informatika v 3. a 4. ročníku o tematické celky definované v inovovanom ŠVP (2015). 
 • Hlavným didaktickým zámerom titulu je ukázať žiakovi v rôznych situáciách počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomocníka pri riešení problémov a úloh.
 • Obsahom učiva  je vysvetlenie prvotných pojmov a informácií o počítači, základné ovládacie prvky počítača – univerzálne pre všetky programy, ale aj špecifické ovládače pre konkrétne programy s nadväzujúcimi úlohami, ktorých riešením si žiak precvičuje a overuje požadované zručnosti a kompetencie.
 • Systém základných  a výberových úloh umožňuje  vyučovanie diferencovať podľa náročnosti a tiež  organizovať ho vhodne aj pri nedostatku počítačov a delení tried na skupiny.
 • Žiak pracuje s dostupným softvérom.
 • V prílohách sú témy a úlohy na projektové vyučovanie, resp. výberové a rozširujúce učivo.
 • Titul je súčasťou série pracovných učebníc Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ od autoriek M. Mosnej, Z. Ščasnej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva informatickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

 Softvérová podpora

 • Programy učia žiakov hravou formou používať počítač a ich súčasťou sú aj výučbové videá, ktoré podporujú výklad v učebnici.
 • Multilicencia umožňuje inštaláciu na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených pracovných učebníc) a platí jeden školský rok (do 30. 9. 2024).

          

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Séria

Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ, formát rtf

Posledná aktualizácia: 13.6.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-informaticka-vychova-2_164_sk.rtf (560 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Informatická výchova - alternatívne softvéry

Posledná aktualizácia: 4.2.2014
Názov súboru: inf-alternativne-softvery_507_sk.pdf (85 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
Názov súboru: kvocnik-narek-2_364_sk.wma (2155 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba s textom

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
Názov súboru: kvockin-narek-1_363_sk.wma (2147 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry - Vyučovanie informatickej výchovy v primárnom vzdelávani

Posledná aktualizácia: 3.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_inf_2013_294_sk.pdf (162 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia pre potreby MZ učiteľov 1. stupňa ZŠ: Vyučovanie informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní

Posledná aktualizácia: 1.3.2013
Názov súboru: informaticka_vychova_seminar_289_sk.ppt (12059 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Pracovná učebnica z informatickej výchovy pre 2. ročník ZŠ sprístupňuje predpísané učivo, upevňuje a precvičuje ho podľa požiadaviek ŠVP – ISCED1.

Pracovná učebnica predstavuje inetgrovanú učebnicu a pracovný zošit a je rozdelená na 11 kapitol: Časti počítača, Práca s myšou, Vyfarbovanie obrázkov, Pečiatkovanie, Kreslenie čiar, Kreslenie a vyfarbovanie, Kreslenie rovných čiar, Kreslenie rôznych tvarov, Písanie pomocou klávesnice, Používanie webu, Počítač ako pomocník. V každej kapitole sú zaujímavé úlohy, overovacie otázky na pochopenie učiva z informatiky.

Žiaci sú vtiahnutí do pútavého deja s detektívnou zápletkou. Ich úlohou je vyriešiť záhadu uneseného šimpanza. Aby sa im ju podarilo vyriešiť, musia žiaci využiť počítačové zručnosti, čo reflektuje didaktický zámer ukázať žiakovi v rôznych situáciách počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomoc pri riešení problémov a úloh. Vyriešením úloh získavajú žiaci ďalšie indície, kto je podozrivý a kto nie je.

Žiaci sa pohybujú po prehľadnej mape a putujú za únoscom. Využívajú pritom programy a softvér, ktorý dostane učiteľ spolu s objednanými pracovnými učebnicami. Učiteľ má k dispozícii kompletný softvér, ktorý bude pri práci s počítačom potrebovať.

Súčasťou titulu sú aj vystrihovacie prílohy, ktoré sa využívajú počas celého roka. V strede je model notebooku, na ktorom si žiaci overujú rozloženie klávesnice a zároveň hľadajú cestu na mape. Dá sa použiť aj v prípade, že je miestnosť s počítačmi obsadená.

Inštalačný disk získa učiteľ zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu (resp. pri delení triedy pre skupinu). Platnosť multilicencie pre celú triedu je vždy na daný školský rok. Metodická podpora pre učiteľa je súčasťou  inštalačného disku vo forme užitočných komentárov a riešení úloh a zahŕňa tiež nevyhnutné technické informácie.

Pracovná učebnica je spracovaná v súlade s požiadavkami ŠVP– ISCED 1, vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami. Titul ilustračne stvárnila Mgr. art. Barbora Paulovičová

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.