Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Informatická výchova     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica Pracovná učebnica Pracovný zošit


Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ, odporúčaná učebnica informatickej výchovy pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Mosná – Z. Ščasná


Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 48 strán, dvojfarebný titul

Bežná cena (s DPH): 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,98 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024


Pri zakúpení pracovných učebníc pre celú triedu zašleme pedagógovi link na inštaláciu programov, ktoré sú súčasťou kompletnej softvérovej podpory k preberanému učivu v pracovnej učebnici.


Autorky

 • Autorky Martina  Mosná a Zuzana Sčasná majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie.

Didaktická koncepcia

 • Informatická výchova pre 3. ročník je v poradí druhým titulom zo série pracovných učebníc (integrovaná učebnica a pracovný zošit) z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. 
 • Pracovné učebnice boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Informatická výchova (2008). Odporúčame preto doplniť a rozšíriť časť obsahu predmetu Informatika v 3. a 4. ročníku o tematické celky definované v inovovanom ŠVP (2015). 
 • Väčšina učiva je vysvetlená univerzálne, bez ohľadu na kvalitu počítača a jeho programové vybavenie.
 • Hlavný didaktický zámer je naučiť žiaka v rôznych situáciách používať počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomoc pri riešení problémov a úloh.
 • Učivo je prehľadne spracované v graficky oddelených častiach: učebnicovej a pracovnej časti. Učebnicová časť vysvetľuje nové pojmy a postupy práce s počítačom, pracovná časť obsahuje úlohy na nácvik a zdokonaľovanie nových zručností.
 • Priebežne sú zaradené aplikačné úlohy na použitie získaných vedomostí a zručností pri riešení komplexného problému.
 • Precvičovanie učiva formou základných a nepovinných úloh umožňuje organizovať vyučovanie aj pri delení tried na skupiny, príp. pri nedostatku funkčných počítačov. 
 • V prílohách sú témy a úlohy na projektové vyučovanie, resp. výberové a rozširujúce učivo.
 • Titul je súčasťou série Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ autoriek M. Mosnej, Z. Ščasnej. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva informatickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

Softvérová podpora

 • Programy učia žiakov hravou formou používať počítač a ich súčasťou sú aj výučbové videá, ktoré podporujú výklad v učebnici.
 • Multilicencia umožňuje inštaláciu na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených pracovných učebníc) a platí jeden školský rok (do 30. 9. 2024).

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

ŠVP

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1

Séria

Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ, formát rtf

Posledná aktualizácia: 13.6.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-informaticka-vychova-3_72_sk.rtf (792 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Informatická výchova - alternatívne softvéry

Posledná aktualizácia: 4.2.2014
Názov súboru: inf-alternativne-softvery_507_sk.pdf (85 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Návod - kde hľadať programy RNA, Pivot

Posledná aktualizácia: 27.3.2013
Názov súboru: inf3_navod-rna_pivot_316_sk.pdf (848 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktické hry - Vyučovanie informatickej výchovy v primárnom vzdelávani

Posledná aktualizácia: 3.3.2013
Názov súboru: didakticke_hry_inf_2013_294_sk.pdf (162 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia pre potreby MZ učiteľov 1. stupňa ZŠ: Vyučovanie informatickej výchovy v primárnom vzdelávaní

Posledná aktualizácia: 1.3.2013
Názov súboru: informaticka_vychova_seminar_289_sk.ppt (12059 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Pieseň Hopsa-Hopsa

Posledná aktualizácia: 14.6.2012
Názov súboru: piesen-hopsa-hopsa_44_sk.mp3 (588 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Pracovná učebnica pre 3. ročník je pokračovaním série učebných materiálov z informatickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ s kompletnou softvérovou podporou na MMD s hlavným didaktickým zámerom ukázať žiakovi v rôznych situáciách počítač predovšetkým ako užitočný prostriedok a pomoc pri riešení problémov a úloh. Autorky predkladajú učivo spôsobom, ktorý je overený v praxi. Obsahom učiva v treťom ročníku je rozšírenie a prehlbovanie informácií o častiach a základných ovládacích prvkoch počítača, pribúdajú nové informácie a zručnosti o ukladaní a triedení informácií v počítači, pozornosť sa venuje práci s obrázkom a textom, tvorbe animácie, práci s fotografiami a so zvukmi.

Zaradená je aj práca s webom. Učivo je prehľadne spracované v graficky oddelených častiach: učebnicovej a pracovnej časti. Učebnicová časť vysvetľuje nové pojmy a postupy práce s počítačom, pracovná časť obsahuje úlohy na nácvik a zdokonaľovanie nových zručností. Priebežne sú zaradené aplikačné úlohy na použitie získaných vedomostí a zručností pri riešení komplexného problému. Výhodou používania tejto pracovnej učebnice je, že je vytvorená tak, aby sa dala použiť s bežne dostupným softvérom, ktorý dostane každý učiteľ zdarma do triedy, a taktiež so špeciálne vytvoreným softvérom, ktorý je naprogramovaný k tejto učebnici.

Učiteľ tak dostane kompletný materiál, ktorý mu pomôže učiť informatickú výchovu v triede, ktorá má dostatok počítačov a tiež v triede, kde je nedostatok počítačov a musí deliť triedu na skupiny. Vtedy naplno využije systém základných a nepovinných úloh. V prílohách sú témy a úlohy, ktoré možno využiť na projektové vyučovanie, resp. ako výberové učivo. Hlavným cieľom tejto učebnice nie je naučiť pracovať s konkrétnym softvérom, ale naučiť sa ovládať počítač zmysluplne a bez strachu. Žiak pracuje súbežne s dostupným softvérom a tiež so špeciálne vytvoreným softvérom, ktorý dostane učiteľ na inštalačnom disku. Disk získa učiteľ zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu (resp. pri delení triedy pre skupinu). Platnosť multilicencie pre celú triedu je vždy na daný školský rok. Súčasťou inštalačného disku sú aj výukové videá, ktoré podporujú výklad v učebnici  s cieľom naučiť žiaka ovládať počítač a programy.Metodická podpora pre učiteľa je súčasťou inštalačného disku vo forme užitočných komentárov a riešení úloh a zahŕňa tiež nevyhnutné technické informácie.

Titul je súčasťou novej série Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ (so softvérovou podporou) autoriek M. Mosná, Z. Ščasná.  Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva informatickej výchovy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ a kompletnú softvérovú podporu k preberanému učivu. Titul ilustračne stvárnila Mgr. art. Alžbeta Kováčová.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica
M. Mosná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.