Používateľské nástroje

VyhľadávanieInformatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica
M. Mosná
Bežná cena: 2,75 €

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 2 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Inštalačný disk k pracovnej učebnici Informatická výchova 2 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Bežná cena: 2,75 €

Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 3 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 3 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Bežná cena: 2,75 €

Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Inštalačný disk so softvérom k pracovnej učebnici Informatická výchova 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Hlavným didaktickým zámerom série je pútavým spôsobom naučiť žiakov používať počítač ako užitočný prostriedok na získanie a zaznamenanie informácií, vyhľadanie a riešenie problémov bežného života. Prostredníctvom tejto série sa žiaci naučia používať počítač účelne a zmysluplne.

AUTORKY
Autorkami učebných textov a ďalších didaktických pomôcok z informatiky sú Martina MosnáZuzana Ščasná. Sú to učiteľky z praxe, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s výučbou informatickej výchovy ako povinného, nepovinného i voliteľného predmetu. 
SÉRIA
Séria ponúka pre každý ročník pracovnú učebnicu, ktorá je rozpracovaná tak, aby sa dané učivo zvládlo počas jedného školského roka. K pracovnej učebnici je takisto vytvorený inštalačný disk. K disku a pracovnej učebnici je pre každý ročník vypracovaná metodická príručkasúbor materiálov, ktoré sú stiahnuteľné a kopírovateľné, resp. editovateľné. Tieto materiály sa nachádzajú na inštalačnom disku aj na internetovej stránke v časti Materiály pre učiteľov na stiahnutie. 
INŠTALAČNÉ DISKY
Superkino - Informatická výchova pre 3. ročníkKaždý disk obsahuje dve sekcie: softvérovú podporu pre daný ročník a školský rok – potrebné počítačové programy, aplikácie a hry; výučbovú podporu – videonávody, záverečné a overovacie testy, metodické poznámky, tlačiteľné prílohy atď.
Disk možno nainštalovať všetkým žiakom, ktorí používajú pracovnú učebnicu. Rozvíja obsah pracovnej učebnice, resp. ponúka iný pohľad na problematiku, s ktorou sa oboznamujú. Obsah disku sa priebežne dopĺňa a upravuje podľa požiadaviek učiteľov z praxe. 

MOTIVAČNÉ POSTAVIČKY 
V druhom ročníku sú sprievodcami učivom detektív Softík a jeho verný pomocník Rufko. Pomocou počítačových zručností zbierajú indície a stopy, aby mohli nakoniec spolu s deťmi odhaliť páchateľa jeho najväčšieho prípadu.
V treťom ročníku sú hlavnými hrdinami AnetkaAdamko, ktorí v oteckovej pracovni nájdu pero k tabletu. V detských rukách neživý a počítačový svet ožíva a prostredníctvom návštevy niekoľkých krajín a kráľovstiev objavujú ďalšie informatické informácie a získavajú kompetencie.
Vo štvrtom ročníku sa deti stretávajú s mimozemským mladíkom Kibim, ktorý svojou nepozornosťou a všetečnosťou spustil medziplanetárnu raketu a ocitol sa na Zemi. S pomocou svojho robotického pomocníka Tebiho a detí získava informácie, ktoré sú mu kľúčom na opätovné spustenie rakety, aby sa opäť dostal na svoju planétu za rodičmi. Úspešným absolvovaním učiva a zvládnutím testu dieťa odošle Kibiho a Tebiho späť domov. 

 
Kibiho výlet - záverečný test Kibiho výlet - záverečný test Kibiho výlet - záverečný test

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
(wma, 2155 KB)

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba s textom

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
(wma, 2147 KB)

Prevziať súbor

Pieseň Hopsa-Hopsa

Posledná aktualizácia: 14.6.2012
(mp3, 588 KB)

Prevziať súbor

Informatická výchova - alternatívne softvéry

Posledná aktualizácia: 4.2.2014
(pdf, 85 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.