Používateľské nástroje

VyhľadávanieInformatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica
M. Mosná
Bežná cena: 2,20 €

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Bežná cena: 2,20 €

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica

Detail  

Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Bežná cena: 2,20 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Hlavným didaktickým zámerom série je pútavým spôsobom naučiť žiakov používať počítač ako užitočný prostriedok na získanie a zaznamenanie informácií, vyhľadanie a riešenie problémov bežného života. Prostredníctvom tejto série sa žiaci naučia používať počítač účelne a zmysluplne.

Zámerom série pracovných učebníc Informatickej výchovy je naučiť žiakov zmysluplne využívať digitálne technológie a počítačovú techniku. Počas trojročného obdobia sa žiaci oboznámia s počítačom, so základným počítačovým softvérom, naučia sa používať napr. textový aj grafický editor. Budú vedieť tvoriť vlastné ilustrované animované príbehy. Naučia sa používať internet na vyhľadávanie informácii a na riešenie problémov. Žiaci si postupne, pomocou príbehov osvoja základné počítačové zručnosti na veku primeranej úrovni.

Pracovné učebnice boli vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre oblasť Informatická výchova (2008). Odporúčame preto doplniť a rozšíriť časť obsahu predmetu Informatika v 3. a 4. ročníku o tematické celky definované v inovovanom ŠVP (2015). Informácie ohľadom zmien v inovovanom ŠVP nájdete aj v publikácii Metodická príručka Zavádzanie inovovaných štátnych vzdelávacích programov pre vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami v základnej škole (ŠPÚ 2015).

AUTORKY
Autorkami učebných textov a ďalších didaktických pomôcok z informatiky sú Martina MosnáZuzana Ščasná. Sú to učiteľky z praxe, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s výučbou informatickej výchovy ako povinného, nepovinného i voliteľného predmetu. 
SÉRIA
Séria ponúka pre každý ročník pracovnú učebnicu, ktorá je rozpracovaná tak, aby sa dané učivo zvládlo počas jedného školského roka. K pracovnej učebnici je takisto vytvorený inštalačný disk. K disku a pracovnej učebnici je pre každý ročník vypracovaná metodická príručkasúbor materiálov, ktoré sú stiahnuteľné a kopírovateľné, resp. editovateľné. Tieto materiály sa nachádzajú na inštalačnom disku aj na internetovej stránke v časti Materiály pre učiteľov na stiahnutie. 
INŠTALAČNÉ DISKY
Superkino - Informatická výchova pre 3. ročníkKaždý disk obsahuje dve sekcie: softvérovú podporu pre daný ročník a školský rok – potrebné počítačové programy, aplikácie a hry; výučbovú podporu – videonávody, záverečné a overovacie testy, metodické poznámky, tlačiteľné prílohy atď.
Disk možno nainštalovať všetkým žiakom, ktorí používajú pracovnú učebnicu. Rozvíja obsah pracovnej učebnice, resp. ponúka iný pohľad na problematiku, s ktorou sa oboznamujú. Obsah disku sa priebežne dopĺňa a upravuje podľa požiadaviek učiteľov z praxe. 

MOTIVAČNÉ POSTAVIČKY 
V druhom ročníku sú sprievodcami učivom detektív Softík a jeho verný pomocník Rufko. Pomocou počítačových zručností zbierajú indície a stopy, aby mohli nakoniec spolu s deťmi odhaliť páchateľa jeho najväčšieho prípadu.
V treťom ročníku sú hlavnými hrdinami AnetkaAdamko, ktorí v oteckovej pracovni nájdu pero k tabletu. V detských rukách neživý a počítačový svet ožíva a prostredníctvom návštevy niekoľkých krajín a kráľovstiev objavujú ďalšie informatické informácie a získavajú kompetencie.
Vo štvrtom ročníku sa deti stretávajú s mimozemským mladíkom Kibim, ktorý svojou nepozornosťou a všetečnosťou spustil medziplanetárnu raketu a ocitol sa na Zemi. S pomocou svojho robotického pomocníka Tebiho a detí získava informácie, ktoré sú mu kľúčom na opätovné spustenie rakety, aby sa opäť dostal na svoju planétu za rodičmi. Úspešným absolvovaním učiva a zvládnutím testu dieťa odošle Kibiho a Tebiho späť domov. 

 
Kibiho výlet - záverečný test Kibiho výlet - záverečný test Kibiho výlet - záverečný test

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
(wma, 2155 KB)

Prevziať súbor

Kvočkin nárek - hudba s textom

Posledná aktualizácia: 26.4.2013
(wma, 2147 KB)

Prevziať súbor

Informatická výchova - alternatívne softvéry

Posledná aktualizácia: 4.2.2014
(pdf, 85 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.