Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk - pracovné učebnice Tituly pre žiakov so ŠVVP     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Sada pracovnej učebnice pre 4. roč. ZŠ a doplnkového zošita

Autor: R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová


Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Bežná cena (s DPH): 6,93 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Spojenie učebnice s pracovným zošitom? Hry, tajničky, doplňovačky, poučky a slovné hračky v jednom. To všetko nájdete v dvojdielnej pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ.

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Dvojdielna pracovná učebnica pre 4. ročník uzatvára kompletnú sériu pracovných učebníc pre predmet slovenský jazyk v 2. – 4. ročníku.

 • Je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

 • Pracovná učebnica využíva súčasné trendy, inovatívne metódy i tradičné overené postupy.

 • Kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti je slohová zložka formálne oddelená. Napriek tomu je integrácia jazykovej a slohovej zložky zachovaná.

 • Motivačné texty od spisovateľky Diany Mašlejovej poskytujú priestor na zoznámenie sa s novými gramatickými javmi, priestor na tvorivosť a rozvoj fantázie. Ponúkajú prácu s textom a úlohy na čítanie s porozumením. Sú primerané veku žiakov 4. ročníka, pomáhajú vytvárať asociácie na zapamätanie si preberaného učiva.
 • Pracovná učebnica využíva v maximálnej miere interaktivitu – žiak do nej priamo píše, kreslí, spája, tvorí.

 • Nedeliteľnou súčasťou pracovnej učebnice je Bodkin doplnkový zošit, ktorý ponúka priestor na precvičovanie a fixovanie učiva aj s ohľadom na žiakov so ŠVVP.

Autorky

 • Renáta Titková a Dagmar Moravčíková sú skúsené učiteľky s dlhoročnou praxou na 1. stupni ZŠ. Vo svojom diele zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, ale aj potreby samotných žiakov. Po metodickej stránke je pracovná učebnica koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná nielen pre skúsených učiteľov, ale slúžila aj ako praktická pomôcka pre tých začínajúcich. 
 • Terézia Bulejová, učiteľka s praxou z oboch stupňov ZŠ, sa spolu s Angelou Kulichovou, slovenčinárkou 2. stupňa ZŠ, pozreli na obsah pracovnej učebnice ako na budovanie základu a plynulého prechodu do vyšších ročníkov 2. stupňa ZŠ.

Aké výhody prináša naša pracovná učebnica učiteľom a žiakom?

 • Nová pracovná učebnica pre 4. ročník nadväzuje na pracovné učebnice pre 2. a 3. ročník ZŠ.
 • Spája teoretické poznatky s praktickým precvičovaním.
 • Rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie žiakov, využíva medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Úlohy sú prepojené s literárnou zložkou.
 • Učivo je spracované postupne od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Cvičenia a tvorivé úlohy ponúkajú možnosť uvedomiť si a precvičiť náročné gramatické pravidlá nielen izolovane, ale aj formou produkcie vlastných hovorených a písaných výstupov.
 • Vďaka jednoduchým a názorným pokynom je žiak schopný aj v domácom prostredí držať krok so svojou triedou. 
 • Úlohy podporujú kritické myslenie, očakávajú od žiakov zdôvodňovanie svojich tvrdení, vytvárajú priestor na spoločnú diskusiu, vedú k rozvoju spolupráce.
 • Dvojstrany Otestuj sa! poskytujú možnosť sebahodnotenia pre žiaka. Dávajú učiteľom a žiakom spätnú väzbu o tom, ako žiaci učivo zvládli a ktoré témy ešte potrebujú precvičiť. Pripravujú žiakov na Testovanie T-5.

Komplexná podpora

 • K titulu patrí aj elektronická verzia Metodickej príručky, vzorové riešenia TVVP, ktoré sprístupníme na našej webstránke v priebehu augusta 2022. Súčasťou príručky sú aj tipy na prispôsobenie jednotlivých úloh pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a návrhy hrových aktivít na hodine.   
 • Ďalším doplňujúcim materiálom k pracovnej učebnici budú, podobne ako v 2. a 3. ročníku, pracovné listy, ktoré sú spracované aj vo verzii pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 • Digitálna podpora aitec offline obohatí vaše hodiny o interaktívne hry. Súčasťou sú aj obľúbené multimediálne prezentácie, tlačiteľné prílohy a mnoho iného. 

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom


Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k Slovenskému jazyku pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

  Posledná aktualizácia: 27.7.2023
Názov súboru: sj4_pu_cast1_vz-riesenia_jul_2023_1204_sk.pdf (44228 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Rozvoj čítania s porozumením na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku (online seminár)

Posledná aktualizácia: 19.5.2023
Názov súboru: citanie-s-porozumenim-sj4tit-2023-05-17_1273_sk.pdf (2529 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, 1. časť a 2. časť

  Posledná aktualizácia: 9.2.2023
Názov súboru: mk-sj4tit-pu-1-a-2-cast_1205_sk.pdf (1973 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, rtf

  Posledná aktualizácia: 10.1.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs-t_1131_sk.rtf (3300 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, xlsx

  Posledná aktualizácia: 10.1.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs-pu-titkova_1090_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, pdf

  Posledná aktualizácia: 10.1.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs-t_1072_sk.pdf (354 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k Bodkinmu doplnkovému zošitu, 4. ročník, 1. časť

Posledná aktualizácia: 15.8.2022
Názov súboru: sjl4-titkova-bodkin-zosit-1-cast-vz-riesenia_1206_sk.pdf (15119 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Titul sa predáva v sade s doplnkovým zošitom.
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Titul sa predáva v sade s doplnkovým zošitom.
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.