Používateľské nástroje

VyhľadávanieSlovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, súbor

Detail

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, súbor
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 7,81 €

Bodkin doplnkový zošit, 1. časť

Detail  

Bodkin doplnkový zošit, 1. časť
(Titul je samostatne nepredajný.)

Bodkin doplnkový zošit, 2. časť

Detail  

Bodkin doplnkový zošit, 2. časť
(Titul je samostatne nepredajný.)

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 3,30 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 5,72 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

NOVINKA Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Detail

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

NOVINKA Bodkin doplnkový zošit, 3. ročník

Detail

Bodkin doplnkový zošit, 3. ročník
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť
(Titul je samostatne nepredajný.)

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 3,30 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 5,72 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Predstavujeme vám NOVINKU v našej ponuke učebných materiálov – tvorivú a modernú sériu pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ. V septembri 2020 sme na trh uviedli pracovnú učebnicu pre 2. ročník, v roku 2021 vás čaká pracovná učebnica pre 3. ročník a sériu uzavrieme vydaním pracovnej učebnice pre 4. ročník v roku 2022.

Základ pracovných učebníc tvoria motivačné texty, ktoré pomáhajú žiakom vysvetliť gramatické a jazykové javy ich materinského jazyka. Autorky zo svojej učiteľskej praxe vypozorovali, že vďaka nim si žiaci lepšie, ľahšie a aj trvácnejšie osvoja preberané učivo. K tomu im majú pomôcť aj hlavné postavičky Bodka, VýkričníkOtáznik, ktoré majú viacvýznamovú funkciu. Na jednej strane ako predstavitelia oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety upevňujú u žiakov tento jav počas celého školského roka nenápadnou, ale zato účinnou formou. Na strane druhej sú predstaviteľmi zručností, ktoré u žiakov máme za úlohu ako učitelia rozvíjať – schopnosť formulovať vlastné myšlienky a postoje, schopnosť klásť správne otázky a nakoniec schopnosť vyabstrahovať z celku podstatné informácie, ktoré si majú zapamätať a osvojiť.  V neposlednom rade slúžia postavičky aj ako pomôcka na zavedenie dramatizácie do hodín slovenského jazyka a na rozvoj kreativity a fantázie u žiakov.

Slohová zložka je kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti v pracovných učebniciach vyčlenená samostatne, a tak si ju učitelia môžu včleniť do svojho vyučovania podľa potreby.

Autorky sa pri vytváraní úloh inšpirovali Montessori pedagogikou – využívajú farebné rozlíšenie samohlások a spoluhlások, učivo postupne predstavujú od jednoduchého k zložitejšiemu. Jasné a jednoduché zadania vedú žiakov k samostatnosti pri vypracovávaní úloh a tým napĺňajú motto Montessori pedagogiky „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

 

Komplexná podpora k sérii Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

  • Elektronická verzia Metodickej príručky, vzorové riešeniaTVVP sprístupnené na www.aitec.sk.
  • Pri objednávke pracovnej učebnice pre celú triedu, získate ako BONUS komplexnú podporu pre učiteľa aitec offline, ktorý vaše hodiny obohatí o hry na interaktívnej tabuli. Súčasťou sú aj obľúbené multimediálne prezentácie, tlačiteľné prílohy a mnoho iného.    
  • Bodkin doplnkový zošit k 1. časti pracovnej učebnice, ktorý získavajú zákazníci pri objednávke pracovnej učebnice ako BONUS. Žiaci v ňom nájdu doplnkové úlohy a cvičenia. Zároveň sa v ňom nachádzajú upravené zadania a úlohy pre žiakov so ŠVVP.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Slovenský jazyk pre 2–4. ročník ZŠ

Prevziať súbor

Hodina jazyka interaktívne a tvorivo

  Posledná aktualizácia: 13.11.2020
(pdf, 683 KB)

Prevziať súbor

Tvorivé aktivity na hodine slohu

  Posledná aktualizácia: 5.11.2020
(pdf, 941 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.