Používateľské nástroje

VyhľadávanieSlovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, súbor

Detail

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, súbor
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 7,81 €

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 2. ročník ZŠ (Titková a kol.)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 3,30 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 5,72 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

NOVINKA Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

NOVINKA Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť

Detail

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Bežná cena: 3,96 €

NOVINKA Bodkin doplnkový zošit, 3. ročník

Detail

Bodkin doplnkový zošit, 3. ročník
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 1. časť

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 1. časť
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť

Detail

aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.), 2. časť
(Titul je samostatne nepredajný.)

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Detail

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 3,30 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 1. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit

Detail  

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – 2. zošit
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 1,76 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail

Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ
Z. Kováčová-Švecová – M. Šimunčíková
Bežná cena: 5,72 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Predstavujeme vám NOVINKU v našej ponuke učebných materiálov – tvorivú a modernú sériu pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 1. stupeň ZŠ. V septembri 2020 sme na trh uviedli pracovnú učebnicu pre 2. ročník, v roku 2021 vás čaká pracovná učebnica pre 3. ročník a sériu uzavrieme vydaním pracovnej učebnice pre 4. ročník v roku 2022.

Základ pracovných učebníc tvoria motivačné texty, ktoré pomáhajú žiakom vysvetliť gramatické a jazykové javy ich materinského jazyka. Autorky zo svojej učiteľskej praxe vypozorovali, že vďaka nim si žiaci lepšie, ľahšie a aj trvácnejšie osvoja preberané učivo. K tomu im majú pomôcť aj hlavné postavičky Bodka, VýkričníkOtáznik, ktoré majú viacvýznamovú funkciu. Na jednej strane ako predstavitelia oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety upevňujú u žiakov tento jav počas celého školského roka nenápadnou, ale zato účinnou formou. Na strane druhej sú predstaviteľmi zručností, ktoré u žiakov máme za úlohu ako učitelia rozvíjať – schopnosť formulovať vlastné myšlienky a postoje, schopnosť klásť správne otázky a nakoniec schopnosť vyabstrahovať z celku podstatné informácie, ktoré si majú zapamätať a osvojiť.  V neposlednom rade slúžia postavičky aj ako pomôcka na zavedenie dramatizácie do hodín slovenského jazyka a na rozvoj kreativity a fantázie u žiakov.

Slohová zložka je kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti v pracovných učebniciach vyčlenená samostatne, a tak si ju učitelia môžu včleniť do svojho vyučovania podľa potreby.

Autorky sa pri vytváraní úloh inšpirovali Montessori pedagogikou – využívajú farebné rozlíšenie samohlások a spoluhlások, učivo postupne predstavujú od jednoduchého k zložitejšiemu. Jasné a jednoduché zadania vedú žiakov k samostatnosti pri vypracovávaní úloh a tým napĺňajú motto Montessori pedagogiky „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“.

 

Komplexná podpora k sérii Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

  • Elektronická verzia Metodickej príručky, vzorové riešeniaTVVP sprístupnené na www.aitec.sk.
  • Pri objednávke pracovnej učebnice pre celú triedu, získate ako BONUS komplexnú podporu pre učiteľa aitec offline, ktorý vaše hodiny obohatí o hry na interaktívnej tabuli. Súčasťou sú aj obľúbené multimediálne prezentácie, tlačiteľné prílohy a mnoho iného.    
  • Bodkin doplnkový zošit k 1. časti pracovnej učebnice, ktorý získavajú zákazníci pri objednávke pracovnej učebnice ako BONUS. Žiaci v ňom nájdu doplnkové úlohy a cvičenia. Zároveň sa v ňom nachádzajú upravené zadania a úlohy pre žiakov so ŠVVP.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Slovenský jazyk pre 2–4. ročník ZŠ

Prevziať súbor

Hodina jazyka interaktívne a tvorivo

  Posledná aktualizácia: 13.11.2020
(pdf, 683 KB)

Prevziať súbor

Tvorivé aktivity na hodine slohu

  Posledná aktualizácia: 5.11.2020
(pdf, 941 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.