Používateľské nástroje

VyhľadávanieV TRIEDE so Zošitmi Š. „Zaradením zošita sa obohatili činnosti na opakovanie a riešenie nových úloh“

Dátum uverejnenia: 22.12.2023

V TRIEDE so Zošitmi Š. „Zaradením zošita sa obohatili činnosti na opakovanie a riešenie nových úloh“

Keďže nás zaujíma, ako sa vám pracuje s našimi titulmi a naopak niektorí z vás, čo ich ešte nepoznajú, by možno radi poznali názor svojho kolegu z inej školy, vytvorili sme pre vás rubriku V TRIEDE S...Tentokrát sme sa pozreli na prácu so sériou pracovných listov s názvom Zošit Š.

Poznáte rokmi overenú a obľúbenú pomôcku na hodiny matematiky – Zošit Š? Jeho verzie sa využívajú v druháckych (Š2), tretiackych (Š3, Š) a štvrtáckych triedach (Š4, Š). Vďaka rôznorodým predlohám, ktoré obsahuje, slúži na precvičovanie matematického i geometrického učiva a na jeho lepšiu vizualizáciu. Žiaci v ňom nájdu strany so štvorcovými sieťami, číselnú os, strany s ciferníkmi a segmentovými displejmi, ale aj pomôcky na číselné pyramídy, rozklad čísel, reťazové príklady a oveľa viac.

 

V rámci našej novej rubriky sme jedno novembrové dopoludnie navštívili 4. A triedu na ZŠ Pavla Horova v bratislavskej časti Devínska Nová Ves, aby sme sa s p. učiteľkou Dankou Koštovou porozprávali o tom, ako sa jej so Zošitmi Š na hodinách pracuje. Jej zhodnotenie prinášame v krátkom rozhovore. 

 

Akým spôsobom ste pracovali so Zošitom Š (individuálne, frontálne, v triede, doma...)? Ktorý spôsob práce vám vyhovoval?

D. Koštová: Žiaci sa oboznámili s jednotlivými typmi strán a identifikovali ich využitie na aplikáciu matematických vedomostí získaných z učebnice a 1. časti pracovného zošita (Matematika pre štvrtákov). Pracovali sme iba na hodinách matematiky, dvakrát v týždni (v rozvrhu máme iba 4 hodiny matematiky), začali sme frontálnym spôsobom. Postupným získavaním pracovných zručností sme zaradili aj možnosť individuálnej práce. Žiaci nepracujú so zošitom vždy celú vyučovaciu hodinu. Činnosti a pracovný materiál sa striedajú, aby neboli hodiny stereotypné.

 

Ako žiaci reagovali na nový zošit? Čo sa im na práci so Zošitom Š páčilo, prípadne bolo pre nich ťažšie a ako sa s tým popasovali?

D. Koštová: Žiaci sa na prácu veľmi tešili, nový typ pracovného zošita si rýchlo osvojili a zvedavosť ich posúvala k riešeniu nových úloh. Zatiaľ rozumeli každému typu úloh a pri možnosti voľby úlohy sa ťažko rozhodujú, lebo všetko považujú za rovnako „dobré“!

 

Ktorý typ úlohy/cvičenia si žiaci obľúbili a prečo?

D. Koštová: Zošit je nový, ešte stále zaujímavý, tak majú všetky úlohy šancu byť obľúbené. Úlohy striedame, tak je práca pestrá.

 

Ako môže Zošit Š žiakom pomôcť?

D. Koštová: Zaradením zošita do organizácie vyučovacej hodiny sa obohatili činnosti na opakovanie a riešenie nových úloh.

 

Pomohla vám digitálna podpora aitec offline pri práci so Zošitom Š? Ak áno, ako?

D. Koštová: Vďaka podpore aitec offline majú žiaci možnosť pracovať aj pri tabuli, ich práca sa stáva zaujímavejšia, môžu prezentovať seba i svoje matematické riešenia.

Odporučili by ste aj iným kolegom pracovať so Zošitom Š? Čo sa vám na ňom páči najviac?

D. Koštová: Prácu so Zošitom Š určite odporúčam, pretože:

    • predstavuje nový prvok pri riešení úloh;
    • dá sa využiť pri frontálnom i individuálnom spôsobe vyučovania;
    • podporuje tvorenie nových úloh žiakmi, na základe už získaných vedomostí a zručností;
    • ponúka všestranné využitie štvorcovej siete a ďalších typov strán na riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (tabuľky, grafy, finančná gramotnosť...).

Ďakujeme pani učiteľke za rozhovor a za krásnu ukážku práce so Zošitmi Š a Š4. 


Vďaka VÝHODNEJ JESENI 2023 si môžete Zošity Š2, Š3, Š4 a Š do svojej triedy zakúpiť za zvýhodnenú cenu, a to do 21. 12. 2023

 


Súvisiace články:

TIP ŠÉFREDAKTORA: Prečo využívať Zošit Š na hodinách matematiky

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.