Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity Zošity s pomocnými prvkami     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Učebná pomôcka


Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ

Zošit s pracovnými listami na matematiku

Autor: : : produkt AITEC


Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 32 strán, jednofarba

Bežná cena (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Séria pracovných listov určená žiakom tretieho ročníka nadväzuje na učebnicu, pracovné zošity a zbierku úloh z matematiky pre tretiakov.
  • Reflektuje na obsah inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu platného od roku 2015.
  • Vyznačuje sa výraznou variabilitou a funkčnosťou pri používaní v závislosti od individuálnych potrieb žiakov.
  • Podporuje prepojenie s bežnými životnými situáciami, v ktorých žiak využíva matematiku, manipuláciu a zlepšuje predstavivosť žiakov.
  • Strany obsahujú rôznorodé predlohy, ktoré možno využívať počas preberania geometrickej i aritmetickej časti učiva.
  • Strany s rôznymi druhmi potlače slúžia: na zlepšenie schopnosti zaznačiť čas na displeji a ciferníku, rozložiť čísla do 1000, rysovať v štvorcovej sieti, tvoriť tabuľky a grafy, zaznačiť do nich údaje a čítať ich, riešiť reťazové príklady, vedieť si predstaviť číselný rad do 1000 a predstaviť si množstvo do 1000.
  • Strany sú zostavené tak, aby rozšírili obsah učiva a rozsah poznatkov prezentovaných na stranách učebnice a pracovných zošitov.
  • Zošit Š3 je vytvorený priamo na matematiku a geometriu v 3. ročníku. Súbežne s ním je možné využívať aj univerzálny Zošit Š.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Rozhýbeme násobilku (online seminár)

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: seminar-rozhybeme-nasobilku_1181_sk.pdf (4621 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Zošit Š3 je súčasťou série pomocných pracovných listov pre žiakov 1. stupňa. Zošit svojím konceptom predstavuje sadu pracovných listov, ktoré pomáhajú učiteľovi i žiakovi.

Ich použitie vychádza z požiadaviek základných škôl. Predkladá žiakom pracovné predlohy, ktoré si častokrát učitelia  a rodičia vyrábajú sami. Svojou povahou ide o otvorený systém plne rešpektujúci individuálne potreby každého žiaka.

Obsah pracovných listov sa zameriava takmer na všetky okruhy vzdelávania matematiky pre tretiakov podľa iŠVP. Ponúka prostriedky na zvládnutie počítania do 100, spoznávanie počtu do 1000, geometriu a aj riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.

Dielo obsahuje 32 strán s rôznymi pomôckami na matematiku. Obsah je rozdelený na jednotlivé typy predlôh, ktoré sa nachádzajú v rôznom počte.

Strany so štvorcovými sieťami 10 x 10 mm, 5 x 5 mm, 1 x 1 mm sú najuniverzálnejšie použiteľné. Predstavujú podklady na rysovanie a rozvíjanie geometrických skúseností a zručností. Okrem toho sa dajú v sieťach pripravovať tabuľky a grafy a následne do nich zaznačovať údaje, čítať ich, pracovať s nimi a vyhodnocovať ich. Tieto strany sú zastúpené v najväčšom počte. Ďalším typom strán sú displeje a ciferníky. Úlohou žiaka je vedieť znázorniť čas na displeji a ciferníku. Znázornenie na segmentovom displeji môže niektorým žiakom robiť problém a preto je dôležité časté opakovanie, ktoré práve rieši Zošit Š3. Okrem toho sa môže využiť i tak, že žiak znázorní čas na modeli displeja a následne zaznačí znázornenie aj na papieri.

Podklady na tvorbu a riešenie reťazoviek predstavujú ďalší typ strany, ktorý zlepšuje schopnosť počítať v danom číselnom obore, opäť každý žiak v rámci individuálnych potrieb. Na zlepšenie odporúčame využiť aj nepriamo sformulované úlohy, keď žiak pozná riešenie reťazovky a musí vyriešiť, čo bolo na začiatku.

Strany, ktoré predstavujú množstvo štvorčekov do 1000 (spolu ich však je 1110) umožňujú znázorniť dané množstvo. Takúto úlohu poznajú z učebnice, no tu si môžu robiť aj poznámky  znázornenia.

Strany s číselnými osami a pyramídami pomáhajú žiakom lepšie vnímať počítanie do 100, ktoré je predpokladom zvládnutia počítania v ľubovoľnom číselnom obore desiatkovej sústavy.

Pyramída s násobkami do 100 opäť ponúka priestor, ktorý žiaci poznajú z pracovného zošita, na tomto mieste si však násobky sami dopĺňajú.

Strany s číselnými sadami po 100 od 1 do 1000 zas pomáhajú, rovnako ako v pracovnom zošite znázorňovať a chápať súvislosti, napr. vyfarbi všetky čísla, ktoré sú párne, ktoré majú na mieste desiatok 4, nemajú na mieste desiatok párne číslo a pod.

Počítacie kruhy pomáhajú žiakom, aby si zautomatizovali spoje počítania a schopnosť vyriešiť úlohu dopočítaním. Tieto úlohy s kruhmi poznajú zo strán pracovných zošitov autorov Belic – Striežovská.

Strana so zvýraznenými bodmi na ploche je opäť univerzálne využiteľná. Žiaci si trénujú schopnosť narysovať úsečky spájaním bodov. Keďže ide o mechanický nácvik, jeho opakovaním sa schopnosť narysovať presne úsečku zvyčajne zlepšuje.

V prípade, že žiak zošit v danom ročníku nevyužije celý, môže ho úspešne využívať aj vo vyššom ročníku.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)
Bežná cena: 1,10 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,73 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.