Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity Zošity s pomocnými prvkami     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Učebná pomôcka


Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 2. ročník ZŠ

Zošit s pracovnými listami

Autor: : : produkt AITEC


Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 2. ročník ZŠ

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 32 strán, jednofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Séria pracovných listov určená žiakom druhého ročníka nadväzuje na pracovný zošit a učebnicu 2. ročníka.
  • Práca so stranami je veľmi variabilná a prispôsobená plneniu obsahového a výkonového štandardu z matematiky formou priamej práce, manipulácie a znázorňovania.
  • Strany s rôznymi druhmi potlače slúžia na lepšie pochopenie množstva do 100, spojov sčítania a odčítania do 100 bez prechodu i s prechodom cez základ 10, rozvíjanie geometrických predstáv, spoznávania a určovania času.
  • Zároveň obsahuje siete, ktoré pomáhajú zvládnuť písomné počítanie, najmä správny zápis rovnakých rádov pod seba.
  • Pracovné listy sú spracované ako doplnok pri práci s učebnicou a pracovnými zošitmi, alebo ako základná pomôcka na riešenie matematických problémov.
  • Spracovanie podporuje možnosť individuálneho prístupu učiteľa k žiakom a vytváranie osobného vzťahu k problematike matematiky.
  • Strany na písomné počítanie vedú k precíznosti písomného počítania a tým k odstraňovaniu chybovosti pri počítaní.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 2. ročník ZŠ


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_859_sk.pdf (312 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_806_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_66_sk.rtf (687 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Zošit Š2 je súčasťou série pomocných pracovných listov pre žiakov 1. ročníka. Obsahovo priamo nadväzuje na sériu učebných textov Matematika pre druhákov autorov M. Belic – J. Striežovská.

Zošit je primárne určený na skvalitňovanie matematických poznatkov, aritmetických a geometrických predstáv. Spracovanie a možnosti využitia výrazným spôsobom napomáhajú plniť požiadavky iŚVP nielen z matematiky, ale aj z prvouky.

Pracovné listy sú spracované ako samostatné dielo, ktoré možno využiť najefektívnejšie na hodinách matematiky, resp. ako prípravu na vyučovanie.

Dielo obsahuje 32 strán s rôznymi pomôckami
na matematiku. Najvýznamnejšiu časť tvoria siete
na písomné počítanie. Počítaním v sieťach a zapisovaním čísel do sietí, si žiak fixuje správne podpisovanie čísel pri počítaní a zvyšuje sa tým precíznosť práce a zapisovania riešeného príkladu. Ďalšou významnou časťou sú štvorcové siete s rozstupmi čiar 10 a 7 mm. 

Tieto možno využiť univerzálne na rysovanie objektov s pravými uhlami, rysovanie čiar a úsečiek, tvorenie tabuliek, znázorňovanie pohybu po štvorcovej sieti, zaznačovanie kombinatorických možností a pod.

Medzi stranami sa nájdu aj pomôcky na budovanie oboru čísel do 100 vo forme štvorcových sietí s číslami, číselných osí do 100 (taktiež do 20).Všetky tieto pomôcky pomáhajú žiakom na reálnych príkladoch pochopiť problematiku oboru do 100 a množstva do 100. Výbornou pomôckou pre druhákov budú aj strany s ciferníkmi a digitálnymi segmentovými displejmi
na znázornenie času. Túto kompetenciu budujú súbežne s požiadavkami predmetu prvouka. Trojuholníkové a šesťuholníkové siete sú na rozvoj predstavivosti a slúžia najmä na hrové činnosti, akými je tvorba obrázkov vyfarbovaním geometrických útvarov. Pri práci so šesťuholníkmi si žiaci upevňujú zároveň schopnosť pomenúvať a poznávať mnohouholníky presne podľa požiadaviek iŠVP. Dielo je spracované veľmi jednoducho, aby ho bolo možné používať s minimálnym množstvom inštrukcií. V prípade, že žiak zošit nevyužije v druhom ročníku, môže ho pokojne využívať aj vo vyšších ročníkoch. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)
Bežná cena: 1,10 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,73 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.