Vaše otázkyNaše odpovede

k didaktickej koncepcii a obsahu titulov vydavateľstva AITEC

Vyššie si môžete vybrať inú kategóriu alebo sa vráťiť späť na hlavnú stránku FAQ.

  • Nové pracovné zošity tvoria členením aj vzhľadom súlad s novými učebnicami a sú pripravené podľa požiadaviek iŠVP. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním je zmodernizovaný obsah doplnený o nové typy úloh, grafické a výtvarné spracovanie je farebnejšie, prehľadnejšie a doplnené o inovatívne prvky. Rôznorodé zábavné a tvorivé úlohy a cvičenia sú zoradené podľa didaktickej náročnosti a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva. Žiaci ocenia aj ťaháčik na zadnej strane pracovných zošitov, ktorý obsahuje súhrn všetkých poučiek a môžu ho použiť ako pomôcku na nasledujúci školský rok. Učiteľov zaujmú úlohy na priebežné opakovanie, prácu s výnimkami z pravidiel a nové formy sebahodnotenia.

HUPSOV šlabikár (16)Zobraziť otázky

Slovenský jazyk – tituly pre 2. – 4. ročník ZŠ (7)Zobraziť otázky

  • Nové pracovné zošity tvoria členením aj vzhľadom súlad s novými učebnicami a sú pripravené podľa požiadaviek iŠVP. V porovnaní s predchádzajúcim vydaním je zmodernizovaný obsah doplnený o nové typy úloh, grafické a výtvarné spracovanie je farebnejšie, prehľadnejšie a doplnené o inovatívne prvky. Rôznorodé zábavné a tvorivé úlohy a cvičenia sú zoradené podľa didaktickej náročnosti a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva. Žiaci ocenia aj ťaháčik na zadnej strane pracovných zošitov, ktorý obsahuje súhrn všetkých poučiek a môžu ho použiť ako pomôcku na nasledujúci školský rok. Učiteľov zaujmú úlohy na priebežné opakovanie, prácu s výnimkami z pravidiel a nové formy sebahodnotenia.

Šlabikár LIPKA® (3)Zobraziť otázky

Písanie a slohové cvičenia (2)Zobraziť otázky


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.