Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrírodoveda pre 1. stupeň ZŠ

Prírodoveda 1

Detail  

Prírodoveda 1
R. Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 1,21 €

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 1 (BONUS k objednávke pre celú triedu)

Detail

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 1 (BONUS k objednávke pre celú triedu)
R. Adame – O. Kováčiková
(Titul je samostatne nepredajný.)

Prírodoveda 2

Detail  

Prírodoveda 2
R. Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 1,21 €

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 2 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 2 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
R. Adame – O. Kováčiková
(Titul je samostatne nepredajný.)

DOPREDAJ – Prírodoveda 3

Detail  

DOPREDAJ – Prírodoveda 3
R. Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 3,52 €
Dopredaj – Zvýhodnená cena:
2,97 €

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 3 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 3 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
R. Adame – O. Kováčiková
(Titul je samostatne nepredajný.)

Prírodoveda 4

Detail  

Prírodoveda 4
R. Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 4,07 €

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)

Detail

Multimediálny disk k pracovnej učebnici Prírodoveda 4 (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpenej pracovnej učebnice)
R. Adame – O. Kováčiková
(Titul je samostatne nepredajný.)

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Séria Prírodoveda 1 – 4 pre 1. stupeň ZŠ zaručuje koncepčné, obsahové pojmové prepojenie učiva prírodovedy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ. Preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania s dôrazom na aktívnu úlohu žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov, zážitkové učenievlastné objavovanie. Je založená na pozorovacích a výskumných aktivitách, hľadaní vzťahov a súvislostí, čítaní s porozumením, okamžitej spätnej väzbe a prepojení učiva s praktickým svetom žiaka.
Séria je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 z mája 2011. 

O AUTORKÁCH

Autorkami série sú učiteľky primárneho vzdelávania s dlhoročnými skúsenosťami Mgr. Rút AdameMgr. Oľga Kováčiková. Obe pracujú aj s modelom integrovaného tematického vyučovania ako lektorky aj modelové učiteľky, sú autorkami niekoľkých učebníc a metodických materiálov. 

 

O SÉRII

Sériu Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ tvoria pracovné učebnice, ktoré na seba navzájom nadväzujú a učivo sa v nich cyklicky opakuje (neustále rozširuje a prehlbuje), podporné multimediálne disky, metodické príručkymetodické komentáre. Všetky materiály obsahujú kvalitné texty, v praxi overené a realizovateľné úlohy a aktivity, množstvo obrazového materiálu a námety na zaujímavé pokusy a výskumné aktivity, pri ktorých sa používajú dostupné a cenovo nenáročné látky a pomôcky z bežného života.    

 

MULTIMEDIÁLNE DISKY  K SÉRII

Multimediálne disky sú modernou komplexnou pomôckou, ktorá učiteľom výrazne skráti prípravu na vyučovanie. Priamo korešpondujú s učivom v danom ročníku. V závislosti od jednotlivých ročníkov na nich nájdete:

 • prezentácie s úlohami z pracovných učebníc,
 • doplňujúce a rozširujúce úlohy a hry,
 • metodické komentáre pre učiteľa,
 • cieľové kompetencie k obsahu učiva na stranách vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu,
 • vzorové riešenia otázok a úloh,
 • demonštračné videá k jednotlivým pokusom,
 • prílohy na vytlačenie, maľovanky.

Disky možno získať zdarma ako bonus pri objednávke učebníc pre celú triedu alebo zakúpiť ako samostatný titul. 

ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÝCH UČEBNÍC 

 • Prírodoveda 1 – Učivo je zamerané tak, že žiaci sa učia svoje predchádzajúce získané skúsenosti triediť a dávať ich do prvotných vzťahov a súvislostí. Aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.
 • Prírodoveda 2 – Učivo je založené na priamej skúsenosti žiaka. Žiaci sa s prírodnými javmi a zákonitosťami oboznamujú prostredníctvom vlastného pozorovania a skúmania. 
 • Prírodoveda 3, Prírodoveda 4 – Učivo je zamerané na cielenejšie pozorovanie, skúmanie, objavovanie, najmä na aktívnu priamu manipuláciu s materiálmi prostredníctvom pozorovacích a výskumných aktivít . Ponúknuté učebné aktivity napomáhajú u žiakov rozvíjať  schopnosť pozorovať, zaznamenávať informácie, motivovať ich k experimentovaniu, formulovaniu hypotéz a záverov z pokusov a pozorovaní.

ZAUJÍMAVÉ  PRVKY  PRACOVNÝCH  UČEBNÍC

 • Pravidelné alebo dlhodobé pozorovanie a zápis dlhodobého pozorovania
 • Postupné rozvíjanie schopnosti sformulovať hypotézu a overiť ju jednoduchým žiackym experimentom, experiment naplánovať, uskutočniť, vyhodnotiť a zdokumentovať primeraným spôsobom
 • Rozvíjanie schopností hodnotiť svoj výkon, resp. postupné rozvíjanie schopnosti kriticky rozmýšľať o svojom výkone
 • Sprievodné postavičky pracovných učebníc
 • Zhrnutie učiva – základné učivo, postupné narastanie práce s textom a informáciami
 • Doplnkové úlohy

 

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.