Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrvouka pre 1. stupeň ZŠ

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Detail  

Prvouka pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 2,97 €

Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára (Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM)

Detail  

Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára (Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 3,96 €

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Detail  

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 6,05 €

Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Detail

Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková – V. Mrázová
Bežná cena: 15,60 €

Prvouka pre druhákov

Detail  

Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 3,30 €

Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)

Detail

Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 4,51 €

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov

Detail

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Bežná cena: 6,05 €

Multimediálny disk Prvouka pre druhákov

Detail

Multimediálny disk Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková – V. Mrázová
Bežná cena: 15,60 €

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)

Detail

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov (na CD)
Bežná cena: 6,00 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Úvodný titul novej série Prvouka pre prvý stupeň základnej školy reaguje na najnovšie zmeny vo vzdelávaní a je spracovaný podľa iŠVP platného od septembra 2015. Obsah titulov kladie dôraz na splnenie a dosiahnutie cieľových kompetencií. Napĺňa tak požiadavky vzdelávacieho štandardu novozavedeného predmetu Prvouka.

Stavia na existujúcich prekonceptoch dieťaťa, preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie.
Učivo je sprístupnené prostredníctvom postupne nadväzujúcich didaktických krokov a daných úloh, ktorých cieľom je sprostredkovať žiakovi učivo formou vlastnej skúsenosti či zážitku.
Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. V niektorých bádateľských úlohách sú využité rôzne inovatívne metódy vzdelávania, ktoré sa využívajú pri modifikácii žiackych predstáv.

Autorky

Autorky Rút Dobišová Adame a Oľga Kováčiková majú nielen bohaté skúsenosti z tvorby osvedčených učebných materiálov pre primárne vzdelávanie (napr. séria Prírodoveda 1 – 4), ale aj aktívne pôsobia ako učiteľky na 1. stupni ZŠ.

O sérii

Úvodným titulom série je učebnica pracovného typu Prvouka pre 1. ročník základnej školy (alebo Természetismeret az alapiskola 1. osztálya számára – pre školy s VJM). Učitelia sa môžu pri svojej práci s titulom oprieť o Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy a využiť Podporný multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy. Na publikácie pre predmet Prvouka pre 1. ročník základnej školy nadviažu tituly určené pre 2. ročník.

Prvouka pre 1. ročník základnej školy 

 Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy 

Zaujímavé prvky pracovnej učebnice

 • Učivom PRVOUKY sprevádzajú žiakov motivačné postavičky prostredníctvom jednotlivých kráľovstiev. Rozprávka je deťom tohto veku veľmi blízka a pomáha im vytvárať si o prírode a spoločnosti vlastné predstavy.
 • Zhrnutie učiva možno nájsť pod názvom Moje poznámky, prostredníctvom ktorých sú žiaci vedení zaznamenávať si získané poznatky –  najskôr kresbou, symbolicky, neskôr písmom. Nachádzajú sa spravidla na konci každej témy a sú spracované formou maľovaného čítania. Žiaci sa môžu k nemu kedykoľvek vrátiť a dané učivo si pripomenúť.
 • Úlohy sú označené piktogramami. Pomáhajú žiakom pochopiť, čo budú v danej úlohe robiť a akým spôsobom budú pracovať. Ich pozitívny stereotyp prácu s úlohami zjednodušuje. Náročnosť úloh stúpa súbežne s tým, ako si žiaci osvojujú vedomosti.
 • Metodické informácie pre učiteľa a cieľové kompetencie podľa iŠVP pomáhajú vyučujúcemu pracovať s danými úlohami a poskytujú mu informácie o tom, aké vedomosti a poznatky si má žiak pri danom učive osvojiť.

Podporný multimediálny diskPodporný multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

DVD Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre učiteľa je významnou podporou na vyučovaní. Zahŕňa učivo vybrané pre 1. ročník základných škôl.

Disk obsahuje prezentácie, ktoré plne korešpondujú s učivom v uvedenej učebnici, zatraktívňujú sprístupňovanie učiva na vyučovaní, uľahčujú a skracujú čas prípravy učiteľa na vyučovanie, pričom ponúkajú zároveň rozširujúci a doplnkový materiál:

 • vybrané základné úlohy,
 • rozširujúce úlohy,
 • doplnkové úlohy,
 • metodické komentáre k učebnici pracovného typu,
 • metodické komentáre k podpornému multimediálnemu disku,
 • prílohy vhodné na kopírovanie a tlač,
 • maľovanky.

Metodické komentáre

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky. Objasňujú didaktické postupy a ciele použité v učebnici pracovného typu. Okrem podrobne spracovaných komentárov k jednotlivým úlohám v učebnici pracovného typu obsahujú aj návrhy riešení a postupov pri vypracovávaní jednotlivých úloh. Poskytujú námety na ďalšie aktivity na vyučovaní. Obsahujú aj doplnkové texty, pojmové mapy na opakovanie a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Prvouka pre prvý stupeň ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie prvouky podĺa iŠVP

  Posledná aktualizácia: 13.3.2017
(pdf, 11407 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.