Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Kamil Knihomil

Čitateľský denník pre 3. ročník ZŠ

Autor: I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková


Príspevok MŠVVaM SR Kamil Knihomil

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát A4, 32 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 1,21 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 0,99 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Tvorivý čitateľský denník

 • Pracovný zošit pre tretiakov je doplnkový titul, ktorý podporuje prácu s mimo-čítankovou literatúrou, zameraný na čítanie s porozumiem.
 • Čitateľský denník Kamil Knihomil je zacielený na samostatnú prácu žiaka.
 • Prácu žiakov sprevádza chlapec Kamil – čitateľ, ktorý žiakom pomáha a nabáda ich k práci s danou knihou.
 • Kamil Knihomil sa pracovnými listami aj formou odlišuje od Elišky Knižky. Žiak v ňom nájde plnofarebné ilustrácie a pevne nastavené otázky.
 • Pracovné listy sú venované práci s 5 knihami rozdelené nasledovne: 3 knihy próza a 2 knihy poézia. Každej knihe je venovaných 5 strán.
 • Pevne vypracované pracovné strany s úlohami patria dvom knihám: Psia škola kocúra Červenochvosta od Gabriely Futovej a Basta Fidli od Valentína Šefčíka. Ostatné tri knihy si žiak alebo učiteľ zvolí sám a po prečítaní vypĺňa pripravené otázky a úlohy. V metodických pokynoch učitelia nájdu tipy na ďalšiu literatúru vhodnú pre 3. ročník.
 • Čitateľský denník vnímame ako osobný zápisník čitateľa, ktorý ho vedie k čítaniu, ale aj k systematickému zaznamenávaniu informácií o prečítanej knihe.
 • Čitateľský denník môžu použiť aj rodičia, ktorí dokážu na základe metodických komentárov pracovať spolu s dieťaťom.
 • V Materiáloch pre učiteľa na stiahnutie sú dostupné metodické pokyny a vzorové úlohy na prácu s ďalšími titulmi odporúčanými autorkami publikácie.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Kamil Knihomil


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1276_sk.pdf (330 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1275_sk.xlsx (15 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1274_sk.rtf (3994 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Čítam s radosťou = čítam s porozumením

Posledná aktualizácia: 13.5.2022
Názov súboru: seminar-kamil-knihomil-priloha-2022_1196_sk.pdf (2129 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Čítam s radosťou = čítam s porozumením (online seminár)

Posledná aktualizácia: 13.5.2022
Názov súboru: seminar-kamil-knihomil_1195_sk.pdf (10565 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kamil Knihomil – metodické komentáre

Posledná aktualizácia: 27.11.2020
Názov súboru: kamil-metodicke-komentare_1064_sk.pdf (1496 KB)
Typ: Metodické komentáre

 • Čitateľský denník je venovaný žiakom tretieho ročníka. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem a radosť z čítania.
 • Žiaci sa stretávajú s chlapcom Kamilom, ktorý ich sprevádza na ceste ich čitateľského dobrodružstva. Žiaci v denníku nájdu certifikát, na tvorbe ktorého sa aj sami postupne zúčastňujú (vyfarbovanie podľa čísiel).
 • V denníku sa nachádzajú pracovné listy pre prácu s piatimi knihami. Všetky pracovné strany obsahujú otázky a úlohy, ktoré vedú žiakov k porozumeniu textu, k zamýšľaniu sa nad jeho významom. Ďalej sa tu nachádzajú aj úlohy na rozvíjanie emocionálneho sveta žiakov a pochopenie správanie sa postav a ich sociálnu interakciu.
 • Dielo je určené na samostatnú prácu žiaka, t.j. najmä v domácom prostredí počas čítania knihy. Následná spoločná príp. individuálna kontrola v triede. Pridali sme úlohy, ktoré žiakov prepoja aj s reálnym životom, napr. písanie sms, pomoc útulkom.
 • Charakteristika diela: V diele sa nachádza priestor na prácu s piatim knihami (3 próza, 2 poézia). Všetky pracovné listy obsahujú otázky na prácu s dejom, hrdinami knihy a ilustráciou. 2 knihy v denníku sú pevné dané. Jedná sa o knihy: Psia škola kocúra Červenochvosta – Gabriela Futová (próza)  a Basta Fidli – Valentín Šefčík (poézia). Ďalšie tri knihy (2 próza, 1 poézia) sú na ľubovoľnom výbere učiteľa alebo žiaka. Pracovné listy v čitateľskom denníku sa dajú využiť na prácu so všetkými knihami zo zoznamu odporúčanej literatúry, ktorý zostavili autorky čitateľského denníka a nájdete ho priamo v denníku.
 • V diele sa okrem strán na prácu s knihou nachádza aj strana venovaná žiakovi, strana s prehľadom žiakom prečítaných kníh, strana s rôznymi úlohami na hru s knihou v domácom prostredí.
 • Čitateľský denník sprevádzajú krásne a citlivé lustrácie Edit Sliackej - Hajdu.
 • Čitateľský denník je doplnený metodickými komentármi pre učiteľa dostupnými v elektronickej podobe na www.aitec.sk.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Zita Rýmová

Zita Rýmová
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
0,99 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Eliška Knižka

Eliška Knižka
I. Bujdošová – J. Smolková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
0,99 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.