Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: VÝHODNÁ JESEŇ 2023 Slovenský jazyk Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Kamil Knihomil

Čitateľský denník pre 3. ročník ZŠ

Autor: I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková


Príspevok MŠVVaŠ SR VÝHODNÁ JESEŇ Kamil Knihomil

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Zobraziť ukážkové strany

Formát A4, 32 strán, plnofarebný titul

Bežná cena: 1,21 €. ZVÝHODNENÁ CENA (s DPH): 0,55 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky, okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2023/2024

Tvorivý čitateľský denník

 • Pracovný zošit pre tretiakov je doplnkový titul, ktorý podporuje prácu s mimo-čítankovou literatúrou, zameraný na čítanie s porozumiem.
 • Čitateľský denník Kamil Knihomil je zacielený na samostatnú prácu žiaka.
 • Prácu žiakov sprevádza chlapec Kamil – čitateľ, ktorý žiakom pomáha a nabáda ich k práci s danou knihou.
 • Kamil Knihomil sa pracovnými listami aj formou odlišuje od Elišky Knižky. Žiak v ňom nájde plnofarebné ilustrácie a pevne nastavené otázky.
 • Pracovné listy sú venované práci s 5 knihami rozdelené nasledovne: 3 knihy próza a 2 knihy poézia. Každej knihe je venovaných 5 strán.
 • Pevne vypracované pracovné strany s úlohami patria dvom knihám: Psia škola kocúra Červenochvosta od Gabriely Futovej a Basta Fidli od Valentína Šefčíka. Ostatné tri knihy si žiak alebo učiteľ zvolí sám a po prečítaní vypĺňa pripravené otázky a úlohy. V metodických pokynoch učitelia nájdu tipy na ďalšiu literatúru vhodnú pre 3. ročník.
 • Čitateľský denník vnímame ako osobný zápisník čitateľa, ktorý ho vedie k čítaniu, ale aj k systematickému zaznamenávaniu informácií o prečítanej knihe.
 • Čitateľský denník môžu použiť aj rodičia, ktorí dokážu na základe metodických komentárov pracovať spolu s dieťaťom.
 • V Materiáloch pre učiteľa na stiahnutie sú dostupné metodické pokyny a vzorové úlohy na prácu s ďalšími titulmi odporúčanými autorkami publikácie.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Kamil Knihomil


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1276_sk.pdf (330 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1275_sk.xlsx (15 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Čítanka pre tretiakov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 29.5.2023
Názov súboru: navrh-na-tvvp-citanka-pre-tretiakov_1274_sk.rtf (3994 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Čítam s radosťou = čítam s porozumením

Posledná aktualizácia: 13.5.2022
Názov súboru: seminar-kamil-knihomil-priloha-2022_1196_sk.pdf (2129 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Čítam s radosťou = čítam s porozumením (online seminár)

Posledná aktualizácia: 13.5.2022
Názov súboru: seminar-kamil-knihomil_1195_sk.pdf (10565 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kamil Knihomil – metodické komentáre

Posledná aktualizácia: 27.11.2020
Názov súboru: kamil-metodicke-komentare_1064_sk.pdf (1496 KB)
Typ: Metodické komentáre

 • Čitateľský denník je venovaný žiakom tretieho ročníka. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem a radosť z čítania.
 • Žiaci sa stretávajú s chlapcom Kamilom, ktorý ich sprevádza na ceste ich čitateľského dobrodružstva. Žiaci v denníku nájdu certifikát, na tvorbe ktorého sa aj sami postupne zúčastňujú (vyfarbovanie podľa čísiel).
 • V denníku sa nachádzajú pracovné listy pre prácu s piatimi knihami. Všetky pracovné strany obsahujú otázky a úlohy, ktoré vedú žiakov k porozumeniu textu, k zamýšľaniu sa nad jeho významom. Ďalej sa tu nachádzajú aj úlohy na rozvíjanie emocionálneho sveta žiakov a pochopenie správanie sa postav a ich sociálnu interakciu.
 • Dielo je určené na samostatnú prácu žiaka, t.j. najmä v domácom prostredí počas čítania knihy. Následná spoločná príp. individuálna kontrola v triede. Pridali sme úlohy, ktoré žiakov prepoja aj s reálnym životom, napr. písanie sms, pomoc útulkom.
 • Charakteristika diela: V diele sa nachádza priestor na prácu s piatim knihami (3 próza, 2 poézia). Všetky pracovné listy obsahujú otázky na prácu s dejom, hrdinami knihy a ilustráciou. 2 knihy v denníku sú pevné dané. Jedná sa o knihy: Psia škola kocúra Červenochvosta – Gabriela Futová (próza)  a Basta Fidli – Valentín Šefčík (poézia). Ďalšie tri knihy (2 próza, 1 poézia) sú na ľubovoľnom výbere učiteľa alebo žiaka. Pracovné listy v čitateľskom denníku sa dajú využiť na prácu so všetkými knihami zo zoznamu odporúčanej literatúry, ktorý zostavili autorky čitateľského denníka a nájdete ho priamo v denníku.
 • V diele sa okrem strán na prácu s knihou nachádza aj strana venovaná žiakovi, strana s prehľadom žiakom prečítaných kníh, strana s rôznymi úlohami na hru s knihou v domácom prostredí.
 • Čitateľský denník sprevádzajú krásne a citlivé lustrácie Edit Sliackej - Hajdu.
 • Čitateľský denník je doplnený metodickými komentármi pre učiteľa dostupnými v elektronickej podobe na www.aitec.sk.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR VÝHODNÁ JESEŇ Zita Rýmová

Zita Rýmová
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
ZVÝHODNENÁ CENA:
0,55 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR VÝHODNÁ JESEŇ Eliška Knižka

Eliška Knižka
I. Bujdošová – J. Smolková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
ZVÝHODNENÁ CENA:
0,55 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.