Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Zita Rýmová

Čitateľský denník pre 4. ročník ZŠ

Autor: I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková


PRIPRAVUJEME Zita Rýmová

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát A4, 32 strán, plnofarebný titul

Titul v príprave

Termín dodania Titul pripravujeme.

 • Pracovný zošit pre štvrtákov je doplnkový titul, ktorý je podporuje prácu s mimočítankovou literatúrou, zameraný na čítanie s porozumiem.
 • Čitateľský denník Zita Rýmová je zacielený na samostatnú prácu žiaka.
 • Prácu žiakov sprevádza starostka Zita, ktorá žiakom pomáha, nabáda ich ku práci s danou knihou.
 • Zita Rýmová sa pracovnými listami aj formou odlišuje od Elišky Knižky. Žiak v ňom nájde plnofarebné ilustrácie a pevne nastavené otázky.
 • Pracovné listy sú venované práci so 6 knihami. Okrem toho je jedna pracovná strana je venovaná práci s internetom.
 • Čitateľský denník vnímame ako osobný zápisník čitateľa, ktorý ho vedie k čítaniu, ale aj k systematickému zaznamenávaniu informácií o prečítanej knihe.
 • Čitateľský denník môžu použiť aj rodičia, ktorí dokážu na základe metodických komentárov pracovať spolu s dieťaťom.
 • V Materiáloch pre učiteľa budú dostupné metodické pokyny a vzorové úlohy na prácu s ďalšími titulmi odporúčanými autorkami publikácie

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Séria

Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

Titul je aktuálne v príprave a nie je možné ho objednať.

 • Čitateľský denník je venovaný žiakom štvrtého ročníka. Jeho úlohou je vzbudiť u žiakov záujem a radosť z čítania.
 • Žiaci sa stretávajú s pani starostkou Zitou a mestom Vyšný Knižkov. Žiaci v denníku nájdu plán mesta Vyšný Knižkov, ktorý si budú samostatne dotvárať postupne popri vypĺňaní úloh ku knihám.
 • V denníku sa nachádzajú pracovné listy pre prácu so 6 knihami. Všetky pracovné strany obsahujú otázky a úlohy, ktoré vedú žiakov k porozumeniu textu, k zamýšľaniu sa nad jeho významom. Ďalej sa tu nachádzajú aj úlohy na rozvíjanie emocionálneho sveta žiakov a pochopenie správanie sa postav a ich sociálnu interakciu.
 • Dielo je určené na samostatnú prácu žiaka, t.j. najmä v domácom prostredí počas čítania knihy. Následná spoločná, príp. individuálna kontrola v triede. Pridali sme úlohy, ktoré žiakov prepoja aj s reálnym životom.
 • Pracovné listy v čitateľskom denníku sa dajú využiť na prácu so všetkými knihami zo zoznamu odporúčanej literatúry, ktorý zostavili autorky čitateľského denníka a nájdete ho priamo v denníku.  
 • Čitateľský denník sprevádzajú krásne a citlivé lustrácie Edit Sliackej- Hajdu.
 • Čitateľský denník je doplnený metodickými komentármi pre učiteľa dostupnými v elektronickej podobe na www.aitec.sk.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

NOVINKA Kamil Knihomil

Kamil Knihomil
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail

Edičný katalóg AITEC

Edičný katalóg AITEC
: © Vydavateľstvo AITEC

Zobraziť detail

Eliška Knižka

Eliška Knižka
I. Bujdošová – J. Smolková
Čítanie pre 2. – 4. ročník základnej školy Bežná cena: 1,21 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.