Používateľské nástroje

VyhľadávanieČítanie pre 1. stupeň ZŠ

NOVINKA Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail

Čítanka pre druhákov – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
Bežná cena: 8,14 €

NOVINKA Pisár Brada – tvorivé písanie pre druhákov

Detail

Pisár Brada – tvorivé písanie pre druhákov
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
(Titul je samostatne nepredajný.)

NOVINKA aitec offline k Čítanke pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Eliška Knižka

Detail

Eliška Knižka
I. Bujdošová – J. Smolková
Bežná cena: 1,21 €

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica

Detail  

Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica
M. Nosáľová – A. Hirková – E. Dienerová
Bežná cena: 5,50 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ

Detail  

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková – P. Agalarevová
Bežná cena: 3,63 €

DOPREDAJ Metodická príručka k Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník ZŠ

Detail  

Metodická príručka k Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková – P. Agalarevová
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre tretiakov

Detail  

Čítanka pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Bežná cena: 7,48 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov

Detail  

Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Bežná cena: 4,51 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Čítanke pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ

Detail  

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Bežná cena: 3,08 €

Príspevok MŠVVaM SR Kamil Knihomil

Detail

Kamil Knihomil
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Bežná cena: 1,21 €

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre štvrtákov, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Detail  

Čítanka pre štvrtákov, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
Bežná cena: 6,60 €

Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre štvrtákov, 2. časť

Detail  

Čítanka pre štvrtákov, 2. časť
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
Bežná cena: 6,60 €

Pisár Brada – tvorivé písanie pre štvrtákov

Detail

Pisár Brada – tvorivé písanie pre štvrtákov
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
(Titul je samostatne nepredajný.)

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Čítanke pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ

Detail  

Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Bežná cena: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Zita Rýmová

Detail

Zita Rýmová
I. Bujdošová – J. Smolková – K. Zraková
Bežná cena: 1,21 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Hlavným cieľom hodín čítania na školách je vzbudiť u žiakov radosť z čítania, aby sa stalo prirodzenou súčasťou ich života.

Čítanie je zručnosť, ktorá v sebe zahŕňa množstvo po sebe nasledujúcich krokov a procesov. Okrem budovania čitateľských návykov a zdokonaľovania techniky čítania, má za cieľ rozvíjať u žiakov kritické myslenie, budovať schopnosť obsahovej analýzy textu a jeho porozumenia. Dôležitou súčasťou je aj osvojenie si významu určených literárnych pojmov.

Práve preto sme pre vás pripravili komplexný súbor titulov, ktoré pokrývajú požiadavky iŠVP a umožnia vám na hodinách čítania pracovať s textami moderne a hravo. 

Čítanky obsahujú výber textov zo súčasnej pôvodnej i prekladovej literatúry s ohľadom na vek a záujmy žiakov. Otázky a úlohy k textom sú zamerané na postupné osvojovanie kľúčových čitateľských kompetencií potrebných na čítanie s porozumením. Súčasťou sú poučky a vysvetlenie základných literárnovedných pojmov.

Pracovné zošity k čítankám nadväzujú na texty v učebniciach. Úlohy sú v nich koncipované tak, aby prehlbovali a rozširovali schopnosť žiakov pracovať s textom. Dôraz sa kladie na rozvoj čítania s porozumením so zameraním na vyššie úrovne tejto kompetencie. 

Čitateľské denníky sú doplnkové tituly určené na prácu s mimočítankovou literatúrou. Vtipné a nápadité úlohy využívajú moderné metódy analýzy textu a zameriavajú pozornosť žiakov na hlbšie premýšľanie o knihách. Štruktúra úloh je zostavená tak, aby u žiakov podporovala samostatnosť a tvorivosť pri práci i v myslení.

Metodické komentáre  poskytujú komplexné vysvetlenie autorskej koncepcie jednotlivých titulov. Zároveň podrobne vysvetľujú prácu s jednotlivými úlohami a ponúkajú rozširujúce námety na ďalšie aktivity.

aitec offline je komplexná digitálna podpora na vyučovanie. Súčasťou je elektronické listovanie titulmi série spolu s priradenými metodickými materiálmi. Bonusové materiály ponúkajú didaktické prílohy a interaktívne hry na precvičenie a upevnenie učiva.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k Čítaniu pre prvý stupeň ZŠ


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.