Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity Matematika – súbory Sady a súbory pre školy     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada Pracovný zošit


Matematika pre štvrtákov – sada

Sada učebných materiálov pre 4. ročník pre žiaka pracovný zošit 1. a 2. časť

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – sada

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát

Bežná cena (s DPH): 9,68 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 9,46 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 • Pracovné zošity patria do série učebných textov Matematika pre štvrtákov a sú v plnom rozsahu spracované podľa požiadaviek iŠVP, pričom vychádzajú z potreby prípravy žiakov na TESTOVANIE 5.
 • Dielo kladie dôraz na individuálny prístup, predstavivosť a zážitkové vyučovanie.

 • Pracovné zošity pre štvrtákov ponúkajú premyslený didaktický systém. Ponúkajú klasické i moderné postupy, bežné i neštandardné úlohy a matematické situácie, kontextové úlohy, ktoré prepájajú matematiku s reálnym životom.

Didaktická koncepcia

 • Spracovanie umožňuje dynamickú prácu s materiálmi. Učivo je prepojené na obsah iných predmetov. V témach možno nájsť prepojenie na vlastivedu, prírodovedu i ostatné predmety.
 • Témy a obsah ponúkajú rôznorodé úlohy, námety a špeciálne strany s témami, ktoré možno rozšíriť až do projektových hodín.
 • Samotné spracovanie strán ponúka a umožňuje žiakom, aby sami rozmýšľali nad daným problémom a následne sa pokúsil o riešenie. Učiteľ sa stáva sprievodcom pri matematickom poznávaní a objavovaní.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, návrhy príprav, zbierka úloh a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie pripravujeme jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča..

aitec offline

 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k Matematike pre štvrtákov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov – sada


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_917_sk.pdf (400 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_797_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov_387_sk.rtf (4098 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 2.12.2021
Názov súboru: mat4-obrazove-prilohy_1165_sk.pdf (2361 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Od slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 3. a 4. ročníku ZŠ

Posledná aktualizácia: 10.12.2020
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-praca-s-grafom-rodinne-vydavky_1087_sk.pdf (905 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (4. ročník ZŠ)

Posledná aktualizácia: 10.9.2018
Názov súboru: mat4-seminar-vyucovanie-podla-isvp_922_sk.pdf (2526 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-matematika-leto-web_912_sk.pdf (602 KB)
Typ: Infoleták

Sada zošitov plne nadväzuje na spracovanie učebnice tohto autorského kolektívu. Učivo je spracované v dvoch častiach, každá časť obsahuje geometrickú i aritmetickú časť. Rozdelenie na aritmetiku a geometriu plne akceptuje požiadavky praxe a tým aj umožňuje, aby učiteľ operatívne vedel zaradiť geometrické učivo pomedzi aritmetické tak, ako si vyžaduje situácia v triede.

Učivo a radenie sleduje radenie v učebnici – na stranách sa nachádzajú odkazy na zodpovedajúce strany a farebné označenia strán sú tiež identické.

Každá aritmetická strana predstavuje ucelený celok, ktorý ponúka motiváciu, expozíciu, pri upevňovacích stranách najmä fixáciu, zároveň strany dovoľujú zažiť úspech aj vďaka diferenciácii, ktoré strany pracovných zošitov ponúkajú. Žiaci si tu vždy nájdu základné úlohy, úlohy na priebežné opakovanie učiva, úlohy na vyplnenie času i úlohy, ktoré posúvajú žiakov vpred a dávajú im matematické výzvy.

Spracovanie oboch zošitov v geometrických témach ponúka prehľad a základ, na ktorom bude budovať svoje geometrické predstavy aj v sekundárnom stupni vzdelávania. Žiak je aktívnym účastníkom, kompetencie nezískava len riešením úloh v pracovných zošitoch, ale aj plnením výziev, ktoré ho nútia overiť si v reálnom živote poznané, pomocou zážitkov a manipulácie vnímať reálne situácie vznikajúce pri matematických problémoch.

Strany sú obohatené zaujímavými a pútavými ilustráciami slovenskej ilustrátorky, ktorá spolu s autormi prepája obsah učiva s učivom vlastivedy i prírodovedy. Žiaci sa tak stretávajú na hodinách matematiky s národnými kultúrnymi pamiatkami Slovenska, erbami slovenských obcí i informáciami, ktoré ho majú podnietiť pátrať po ďalších informáciách a súvislostiach.

Pracovné zošity sú spracované komplexne s v súlade s požiadavkami iŠVP, aby sa zabezpečilo plnenie cieľov predmetu a vzdelávacích štandardov.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,73 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,51 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.