Používateľské nástroje

VyhľadávanieMatematika pre 1. stupeň ZŠ

Matematika pre prvákov – 1. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre prvákov – 2. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

aitec offline k Matematike pre prvákov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Matematika pre prvákov – súbor

Detail  

Matematika pre prvákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,83 €

Zbierka úloh z matematiky pre prvákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,74 €

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Detail  

Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,20 €

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Detail  

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,21 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Matematika pre druhákov – učebnica

Detail  

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre druhákov – sada

Detail

Matematika pre druhákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,38 €

Matematika pre druhákov – súbor

Detail

Matematika pre druhákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 7,37 €

aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,74 €

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku

Detail  

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Matematika pre tretiakov – učebnica

Detail  

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre tretiakov – sada

Detail

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,38 €

Matematika pre tretiakov – súbor

Detail

Matematika pre tretiakov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 7,37 €

aitec offline k Matematike pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
k. autorov
Bežná cena: 3,74 €

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Matematika pre štvrtákov – učebnica

Detail  

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,30 €

Matematika pre štvrtákov – sada

Detail

Matematika pre štvrtákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,38 €

Matematika pre štvrtákov – súbor

Detail

Matematika pre štvrtákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 7,37 €

Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)

Detail

Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov (samostatne nepredajný, dostupný ako BONUS pri objednávke pre celú triedu, nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu)
: : produkt AITEC
(Titul je samostatne nepredajný.)

Zošit Š

Detail  

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Koncepcia série vychádza z osvedčených postupov tradičného vyučovania matematiky a zároveň rešpektuje moderné didaktické postupy. Učivo celej série je rovnomerne rozložené do štyroch ročníkov tak, aby sa v každom ročníku objavilo z hľadiska vývinu žiaka a jeho psychického a kognitívneho rozvoja rovnomerné množstvo učiva a zároveň boli v plnej miere rešpektované požiadavky iŠVP – ISCED 1.

AUTORI

Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania,  v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

PREDNOSTI SÉRIE

  • Ucelená séria obsahuje na seba nadväzujúce, hodnotné hravé a z učiteľskej praxe vychádzajúce tituly
  • Nápadité úlohy rozvíjajú u žiakov všetky požadované kompetencie určené v ŠVP/iŠVP – ISCED 1 a základy finančnej gramotnosti
  • Kladie dôraz na prirodzenosť detí a individualitu, preto obsahuje úlohy pre menej zdatných aj matematicky zdatnejších žiakov
  • Upevňuje a prehlbuje poznatky detí na základe priebežného opakovania a používa nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nových súvislostiach
  • Vedie žiakov k samostatnosti a k využívaniu matematických zručností v každodennom praktickom živote
  • Výhodou série z hľadiska pedagógov je jednoduchá časová orientácia -  učivo na jednej strane pracovného zošita/pracovnej učebnice zodpovedá približne jednej vyučovacej jednotke
  • V materiáloch pre každý ročník sa nachádza aj 8 strán príloh (pomôcok na hodiny matematiky)
  • Multimediálna podpora na CD/DVD nadväzuje na učivo v učebniciach a pracovných zošitoch
  • Partner pre učiteľa, kamarát pre žiaka!

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU LIENKY

postavička lienkySnáď každý z nás si ako dieťa aspoň raz zobral na prst malú červenú lienku, počítal bodky na jej krovkách či pozoroval, ako prejde na špičku prsta a odletí. Pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania je lienka nielen reálnym živočíchom, ktorého poznajú z vlastnej skúsenosti, ale aj postavičkou mnohých rozprávkových kníh. Veríme, že čo dokáže vyvolať zámernú pozornosť detí v reálnom živote, vzbudí ich záujem aj v navodených učebných situáciách. Zároveň je jej druhové meno sedembodková, čo tiež symbolizuje spojitosť s matematikou.

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU KONÍKA

postavička koníkaPri výbere hlavnej postavičky do učebnice a pracovných zošitov matematiky pre 3. ročník sme hľadali živočícha, s ktorým sa žiaci bežne stretávajú na našich lúkach. Lúčneho koníka pozná takmer každé dieťa. Deti dokážu trpezlivo čakať s otvorenou dlaňou nad malým živočíchom s dlhými nohami a potom ho opatrne chytiť. S neopísateľne šťastným výrazom na tvári deti na chvíľu držia koníka v dlani tak, aby mu neublížili. Cítia, ako jemne šteklí nohami ich dlane a napokon ho pustia na slobodu. Potom sledujú, ako odskáče skokmi 20-krát dlhšími, ako je on sám. Postavička lúčneho koníka sa objavila v niekoľkých knižných či filmových rozprávkach. Z matematického hľadiska možno skákanie koníka využiť v kontexte číselných radov, číselnej osi, násobkov čísel, slovných a geometrických úloh.

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 1. ROČNÍKU 

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

Matematika pre 1. ročník

Autor: B. Lehoťanová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 2. ROČNÍKU

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek –  S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ, učebnica
Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovné zošity

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Matematika 1–4

Prevziať súbor

Vystrihovacie hracie kocky

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 327 KB)

Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 20

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 142 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hra SUDOKU

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 416 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Námet na triedny prieskum

  Posledná aktualizácia: 10.10.2019
(pdf, 456 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľka na znázornenie sumy 100 eur

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 415 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľky na počítanie do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 245 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry DOMINO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 164 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 165 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hodiny na vystrihnutie

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 496 KB)

Prevziať súbor

Veľké tlačené písmená v štvorcovej sieti

Posledná aktualizácia: 8.3.2016
(pdf, 421 KB)

Prevziať súbor

Tabuľky na vyvodenie číselného radu 0 až 1 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 159 KB)

Prevziať súbor

Karty hry PEXESO na precvičenie počítania do 10 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 357 KB)

Prevziať súbor

Karty hry DOMINO na precvičenie násobenia do 20

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 132 KB)

Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 10 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 145 KB)

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

Posledná aktualizácia: 3.10.2017
(pdf, 242 KB)

Prevziať súbor

Časti z celku

Posledná aktualizácia: 12.8.2013
(pdf, 147 KB)

Prevziať súbor

Strihacia príloha

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 80 KB)

Prevziať súbor

Vystrihovačka

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 54 KB)

Prevziať súbor

Strana 32 - učebnica

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 536 KB)

Prevziať súbor

Pozadie do mobilu

Posledná aktualizácia: 10.7.2013
(jpg, 194 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.