Používateľské nástroje

VyhľadávanieMatematika pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov – 1. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,52 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov – 2. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,52 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov – súbor

Detail

Matematika pre prvákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,93 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)

Detail  

Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,52 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)

Detail  

Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,52 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára) – súbor

Detail

Matematika pre prvákov pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára) – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,93 €

aitec offline k Matematike pre prvákov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre prvákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,29 €

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Detail  

Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Bežná cena: 9,24 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Detail  

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,21 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)

Detail  

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,32 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – učebnica

Detail  

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – sada

Detail

Matematika pre druhákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,71 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – súbor

Detail

Matematika pre druhákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 8,25 €

aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,29 €

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku

Detail  

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – učebnica

Detail  

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – sada

Detail

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,71 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – súbor

Detail

Matematika pre tretiakov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 8,25 €

aitec offline k Matematike pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,29 €

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €

Zošit Š

Detail  

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – učebnica

Detail  

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,41 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – sada

Detail

Matematika pre štvrtákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 6,71 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – súbor

Detail

Matematika pre štvrtákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 8,25 €

aitec offline k Matematike pre štvrtákov – komplexná podpora na vyučovanie

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov – komplexná podpora na vyučovanie
: : produkt AITEC
Bežná cena: 21,60 €

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,29 €

Zošit Š

Detail  

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,21 €

Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ
W. Hirschner – D. Tokárová Gaburjáková
Bežná cena: 1,21 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Koncepcia série vychádza z osvedčených postupov tradičného vyučovania matematiky a zároveň rešpektuje moderné didaktické postupy. Učivo celej série je rovnomerne rozložené do štyroch ročníkov tak, aby sa v každom ročníku objavilo z hľadiska vývinu žiaka a jeho psychického a kognitívneho rozvoja rovnomerné množstvo učiva a zároveň boli v plnej miere rešpektované požiadavky iŠVP – ISCED 1.

AUTORI

Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania,  v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

PREDNOSTI SÉRIE

  • Ucelená séria obsahuje na seba nadväzujúce, hodnotné hravé a z učiteľskej praxe vychádzajúce tituly
  • Nápadité úlohy rozvíjajú u žiakov všetky požadované kompetencie určené v iŠVP – ISCED 1 a základy finančnej gramotnosti
  • Kladie dôraz na prirodzenosť detí a individualitu, preto obsahuje úlohy pre menej zdatných aj matematicky zdatnejších žiakov
  • Upevňuje a prehlbuje poznatky detí na základe priebežného opakovania a používa nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nových súvislostiach
  • Vedie žiakov k samostatnosti a k využívaniu matematických zručností v každodennom praktickom živote
  • Výhodou série z hľadiska pedagógov je jednoduchá časová orientácia -  učivo na jednej strane pracovného zošita/pracovnej učebnice zodpovedá približne jednej vyučovacej jednotke
  • V materiáloch pre každý ročník sa nachádza aj 8 strán príloh (pomôcok na hodiny matematiky)
  • aitec offline – komplexná podpora na vyučovanie ponúka množstvo didaktických a metodických materiálov priradených k súvisiacemu učivu (iHRiSKO – interaktívne hry, multimediálne prezentácie, prílohy na kopírovanie...) 
  • Partner pre učiteľa, kamarát pre žiaka!

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU LIENKY

postavička lienkySnáď každý z nás si ako dieťa aspoň raz zobral na prst malú červenú lienku, počítal bodky na jej krovkách či pozoroval, ako prejde na špičku prsta a odletí. Pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania je lienka nielen reálnym živočíchom, ktorého poznajú z vlastnej skúsenosti, ale aj postavičkou mnohých rozprávkových kníh. Veríme, že čo dokáže vyvolať zámernú pozornosť detí v reálnom živote, vzbudí ich záujem aj v navodených učebných situáciách. Zároveň je jej druhové meno sedembodková, čo tiež symbolizuje spojitosť s matematikou.

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU KONÍKA

postavička koníkaPri výbere hlavnej postavičky do učebnice a pracovných zošitov matematiky pre 3. ročník sme hľadali živočícha, s ktorým sa žiaci bežne stretávajú na našich lúkach. Lúčneho koníka pozná takmer každé dieťa. Deti dokážu trpezlivo čakať s otvorenou dlaňou nad malým živočíchom s dlhými nohami a potom ho opatrne chytiť. S neopísateľne šťastným výrazom na tvári deti na chvíľu držia koníka v dlani tak, aby mu neublížili. Cítia, ako jemne šteklí nohami ich dlane a napokon ho pustia na slobodu. Potom sledujú, ako odskáče skokmi 20-krát dlhšími, ako je on sám. Postavička lúčneho koníka sa objavila v niekoľkých knižných či filmových rozprávkach. Z matematického hľadiska možno skákanie koníka využiť v kontexte číselných radov, číselnej osi, násobkov čísel, slovných a geometrických úloh.

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 1. ROČNÍKU 

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

Matematika pre 1. ročník

Autor: B. Lehoťanová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 2. ROČNÍKU

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek –  S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ, učebnica
Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovné zošity

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Matematika 1–4

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lienka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 19 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hra SUDOKU

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 416 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Námet na triedny prieskum

Posledná aktualizácia: 10.10.2019
(pdf, 456 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľka na znázornenie sumy 100 eur

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 415 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľky na počítanie do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 245 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry DOMINO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 164 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 165 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hodiny na vystrihnutie

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
(pdf, 496 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 87 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prevziať súbor

Tangram

Posledná aktualizácia: 29.5.2020
(pdf, 840 KB)

Prevziať súbor

Veľké tlačené písmená v štvorcovej sieti

Posledná aktualizácia: 8.3.2016
(pdf, 421 KB)

Prevziať súbor

Tabuľky na vyvodenie číselného radu 0 až 1 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 159 KB)

Prevziať súbor

Karty hry PEXESO na precvičenie počítania do 10 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 357 KB)

Prevziať súbor

Karty hry DOMINO na precvičenie násobenia do 20

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 132 KB)

Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 10 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 145 KB)

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

Posledná aktualizácia: 3.10.2017
(pdf, 242 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 87 KB)

Prevziať súbor

Časti z celku

Posledná aktualizácia: 12.8.2013
(pdf, 147 KB)

Prevziať súbor

Strihacia príloha

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 80 KB)

Prevziať súbor

Vystrihovačka

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 54 KB)

Prevziať súbor

Strana 32 - učebnica

Posledná aktualizácia: 4.8.2013
(pdf, 536 KB)

Prevziať súbor

Pozadie do mobilu

Posledná aktualizácia: 10.7.2013
(jpg, 194 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.