Používateľské nástroje

VyhľadávanieMatematika pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 1. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,62 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,40 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 2. časť

Detail  

Matematika pre prvákov – 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,62 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,40 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – sada

Detail

Matematika pre prvákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 8,80 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 7,70 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)

Detail  

Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)

Detail  

Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára) – sada

Detail

Matematika pre prvákov pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára) – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,46 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre prvákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre prvákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre prvákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Séria tabúľ s číslami a číslicami

Detail  

Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Bežná cena: 6,90 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,30 €

Príspevok MŠVVaM SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Detail  

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,54 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,43 €

Príspevok MŠVVaM SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)

Detail  

Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 1,65 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 1,54 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica

Detail  

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,73 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – sada

Detail

Matematika pre druhákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,46 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv)

Detail  

Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,28 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,06 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész)

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész)

Detail  

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada

Detail

Matematika pre druhákov pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 9,90 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,68 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre druhákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre druhákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 2. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š2 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 2. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 0,55 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica

Detail  

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,73 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a harmadisokok számára, tankönyv)

Detail

Matematika pre tretiakov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a harmadisokok számára, tankönyv)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,28 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,06 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. rész)

Detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész)

Detail

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,95 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada

Detail

Matematika pre tretiakov pre školy s VJM (Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 1. és 2. rész ) – sada
Bežná cena: 9,90 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,68 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – sada

Detail

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,46 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,73 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,51 €

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š3 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 0,55 €

Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 0,55 €

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)

Detail

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)
Bežná cena: 1,10 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – učebnica

Detail  

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,73 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Detail  

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,84 €

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – sada

Detail

Matematika pre štvrtákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 9,46 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Matematike pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov

Detail  

Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Bežná cena: 4,73 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,51 €

Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 3. a 4. ročník ZŠ
: : produkt AITEC
Bežná cena: 0,55 €

Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ

Detail  

Zošit Š4 – zošit s pracovnými listami na matematiku pre 4. ročník ZŠ
W. Hirschner – D. Tokárová Gaburjáková
Bežná cena: 0,55 €

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)

Detail

Sada pomocných zošitov k matematike (Š, Š3, Š4)
Bežná cena: 1,10 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Koncepcia série vychádza z osvedčených postupov tradičného vyučovania matematiky a zároveň rešpektuje moderné didaktické postupy. Učivo celej série je rovnomerne rozložené do štyroch ročníkov tak, aby sa v každom ročníku objavilo z hľadiska vývinu žiaka a jeho psychického a kognitívneho rozvoja rovnomerné množstvo učiva a zároveň boli v plnej miere rešpektované požiadavky iŠVP – ISCED 1.

AUTORI

Obaja sú absolventmi pedagogickej fakulty v odbore učiteľstvo prvého stupňa ZŠ, od ukončenia vysokoškolského štúdia nepretržite pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania,  v súčasnosti v Základnej škole Nábrežie Rimavy v Hnúšti. Ich prvým spoločným titulom bol pracovný zošit Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ.

PREDNOSTI SÉRIE

  • Ucelená séria obsahuje na seba nadväzujúce, hodnotné hravé a z učiteľskej praxe vychádzajúce tituly
  • Nápadité úlohy rozvíjajú u žiakov všetky požadované kompetencie určené v iŠVP – ISCED 1 a základy finančnej gramotnosti
  • Kladie dôraz na prirodzenosť detí a individualitu, preto obsahuje úlohy pre menej zdatných aj matematicky zdatnejších žiakov
  • Upevňuje a prehlbuje poznatky detí na základe priebežného opakovania a používa nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nových súvislostiach
  • Vedie žiakov k samostatnosti a k využívaniu matematických zručností v každodennom praktickom živote
  • Výhodou série z hľadiska pedagógov je jednoduchá časová orientácia -  učivo na jednej strane pracovného zošita/pracovnej učebnice zodpovedá približne jednej vyučovacej jednotke
  • V materiáloch pre každý ročník sa nachádza aj 8 strán príloh (pomôcok na hodiny matematiky)
  • aitec offline – komplexná podpora na vyučovanie ponúka množstvo didaktických a metodických materiálov priradených k súvisiacemu učivu (iHRiSKO – interaktívne hry, multimediálne prezentácie, prílohy na kopírovanie...) 
  • Partner pre učiteľa, kamarát pre žiaka!

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU LIENKY

postavička lienkySnáď každý z nás si ako dieťa aspoň raz zobral na prst malú červenú lienku, počítal bodky na jej krovkách či pozoroval, ako prejde na špičku prsta a odletí. Pre žiakov primárneho stupňa vzdelávania je lienka nielen reálnym živočíchom, ktorého poznajú z vlastnej skúsenosti, ale aj postavičkou mnohých rozprávkových kníh. Veríme, že čo dokáže vyvolať zámernú pozornosť detí v reálnom živote, vzbudí ich záujem aj v navodených učebných situáciách. Zároveň je jej druhové meno sedembodková, čo tiež symbolizuje spojitosť s matematikou.

PREČO SI AUTORI VYBRALI POSTAVIČKU KONÍKA

postavička koníkaPri výbere hlavnej postavičky do učebnice a pracovných zošitov matematiky pre 3. ročník sme hľadali živočícha, s ktorým sa žiaci bežne stretávajú na našich lúkach. Lúčneho koníka pozná takmer každé dieťa. Deti dokážu trpezlivo čakať s otvorenou dlaňou nad malým živočíchom s dlhými nohami a potom ho opatrne chytiť. S neopísateľne šťastným výrazom na tvári deti na chvíľu držia koníka v dlani tak, aby mu neublížili. Cítia, ako jemne šteklí nohami ich dlane a napokon ho pustia na slobodu. Potom sledujú, ako odskáče skokmi 20-krát dlhšími, ako je on sám. Postavička lúčneho koníka sa objavila v niekoľkých knižných či filmových rozprávkach. Z matematického hľadiska možno skákanie koníka využiť v kontexte číselných radov, číselnej osi, násobkov čísel, slovných a geometrických úloh.

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 1. ROČNÍKU 

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

Matematika pre 1. ročník

Autor: B. Lehoťanová
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. časť
Matematika pre 1. ročník ZŠ 2. časť

 

ĎALŠIE TITULY NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V 2. ROČNÍKU

Matematika pre 1. ročník

Autor: P. Černek –  S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ, učebnica
Matematika pre 2. ročník ZŠ, pracovné zošity

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Matematika 1–4

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lienka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 19 KB)

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
(pdf, 87 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky

Posledná aktualizácia: 22.5.2020
(pdf, 4659 KB)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Edukačné maľovanky – čierno-biele

Posledná aktualizácia: 3.6.2020
(pdf, 3289 KB)

Prevziať súbor

Tangram

Posledná aktualizácia: 29.5.2020
(pdf, 840 KB)

Prevziať súbor

Karty hry PEXESO na precvičenie počítania do 10 000

Posledná aktualizácia: 27.8.2012
(pdf, 357 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 12.5.2014
(ppt, 43668 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 3.5.2014
(pdf, 15683 KB)

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
(pdf, 225 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 12.5.2014
(ppt, 43668 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 3.5.2014
(pdf, 15683 KB)

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
(pdf, 225 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 12.5.2014
(ppt, 43668 KB)

Prevziať súbor

Prezentácia Matematika pre prvý stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 3.5.2014
(pdf, 15683 KB)

Prevziať súbor

Didaktické hry - semináre Matematika pre 1. stupeň ZŠ

Posledná aktualizácia: 25.5.2014
(pdf, 225 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.