Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – pracovné zošity Slovenský jazyk – písanie a slohové cvičenia Sady a súbory pre školy     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada Pracovný zošit


Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ – súbor 1. a 2. zošit

Autor: Z. Hirschnerová


Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát B5, 1. zošit 32 strán, 2. zošit 32 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,98 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

 • Dvojdielny pracovný zošit je zameraný na precvičovanie pisateľských spôsobilostí žiakov a aktívnu tvorbu textov.

 • Je súčasťou ucelenej série pracovných zošitov Písanie a slohové cvičenia pre 2., 3. a 4. ročník.

 • Je určený na rozvíjanie kompetencie komunikovať písanou rečou, pričom sú rozvíjané aj ostatné komunikačné kompetencie (počúvanie, hovorenie, čítanie).

 • Najväčší priestor je venovaný slohovej zložke v podobe systému úloh, v ktorých si žiaci zdokonaľujú spôsobilosť tvoriť rôzne druhy textov (súvislé i nesúvislé).

 • Intenzívne sa využíva pojmové mapovanie a stručné zaznamenávanie dôležitých informácií.
 • Skladá sa zo samostatných dvojstrán. Spoločnou témou sú známe aj menej známe slová, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí.
 • Úlohy sú zostavené tak, aby sa žiaci naučili používať písmo ako prostriedok písomnej komunikácie.
 • Sú zamerané na postupné precvičovanie jednotlivých fáz textotvorného postupu a na samostatnú tvorbu textov.
 • Dôraz je kladený na aktívne písanie s porozumením.
 • Korešponduje s učivom v učebnici slovenského jazyka pre daný ročník.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor


Všetko k sérii

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, formát pdf

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs_1003_sk.pdf (218 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs_802_sk.xlsx (15 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, formát rtf

Posledná aktualizácia: 24.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-4-rocnik-zs_76_sk.rtf (544 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Titul Písanie a slohové cvičenia 4 s podnázvom Píšeme o slovách od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Z. Hirschnerovej  je pracovný zošit, ktorý sa skladá z dvoch častí. Obsahuje samostatné dvojstrany, určené jednotlivým slovám, o ktorých žiaci píšu, a ktoré sú usporiadané v abecednom poradí. V dvojdielnom pracovnom zošite sú použité slová, ktoré sú žiakom známe a používajú ich v bežnej reči automaticky, niekedy aj bez toho, aby si uvedomili ich ďalšie významy. Sú tu aj slová, ktoré žiaci nepoznajú a slová, ktoré sú späté so zaujímavými informáciami, ktoré sa žiaci dozvedia, alebo ich majú vyhľadať. Význam slov je podporený ilustráciami. Slová na dvojstrane vždy určujú tému, s ktorou budú žiaci pracovať.

Úlohy sú zostavené tak, aby uľahčili žiakom písanie alebo rozprávanie o téme. V dvojdielnom pracovnom zošite sa vyskytuje sa tvorba osnovy, písanie podľa nej. Zaujímavým prvkom je používanie pojmových máp, ktoré slúžia na súhrn podstatných informácií o danom slove či ako osnova pre tvorbu textu. Zložka slovenského jazyka – písanie, je tak prepojená s čítaním, najmä s porozumením čítaného textu a s jazykovou zložkou predmetu Slovenský jazyk a literatúra.

Jednotlivé úlohy na dvojstranách sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne cvičili v spôsobilosti vyjadrovať svoje myšlienky. Pri koncipovaní úloh sa autorka oprela o fázy slohotvorného postupu tak, ako ich stanovila Liptáková (Liptáková, Ľ – Palenčárová, J. O dvoch komunikačných zručnostiach alebo o počúvaní a písaní. Bratislava: Združenie Orava, 2004, s.38-59). Žiaci teda nielen vyhľadávajú informácie, štylizujú ich do viet a menších slohových celkov, ale zameriavajú sa aj na korekciu a prezentáciu vlastného textu. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky, pracovný zošit s multimediálnou podporou na CD

Spievanky – Vybranky, pracovný zošit s multimediálnou podporou na CD
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 15,96 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
13,20 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.