Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – pracovné zošity Slovenský jazyk – písanie a slohové cvičenia Sady a súbory pre školy     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Súbor / sada Pracovný zošit


Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ – súbor 1. a 2. zošit

Autor: Z. Hirschnerová


Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Formát B5, 1. časť 32strán, 2. časť 32strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 1,98 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

  • Dvojdielny pracovný zošit, ktorý reaguje na požiadavku učiteľov na precvičovanie pisateľských spôsobilostí žiakov a na zdokonaľovanie tvarov všetkých písmen a problematických spojov.

  • Každé písmeno je podporené ilustráciou znázorňujúcou povolanie a súvisiacimi úlohami, pomocou ktorých sa zabezpečuje kontakt s realitou a spoznávanie sociálneho prostredia.

  • Úlohy sú zamerané na precvičovanie techniky písania – odpis a prepis písmen, problematických spojov, slov a textov, ako aj na rozvoj slovnej zásoby –  slová súvisiace s povolaním.

  • Skladá sa zo samostatných dvojstrán, určených jednotlivým písmenám v abecednom poradí, kde si žiaci postupne precvičujú písané i tlačené tvary písmen a tvarové skupiny.

  • Pracovný zošit je súčasťou ucelenej série pracovných zošitov Písanie a slohové cvičenia pre 2., 3. a 4. ročník.
  • Dôraz sa kladie aj na čítanie s porozumením a následnú prácu s textom.
  • Je určený na rozvíjanie kompetencie komunikovať písanou rečou (rozvoj spôsobilosti tvoriť vety), pričom sú rozvíjané aj ostatné komunikačné kompetencie (počúvanie, hovorenie, čítanie).
  • Zaujímavým prvkom je čítanie autentických detských rukopisov. Zošit poskytuje možnosť precvičovať spôsobilosť korekcie vlastného písomného prejavu žiakov.
  • Obsah titulu je zahrnutý do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP) k platnej učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

  • 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor


Všetko k sérii

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-pre-2-rocnik-zs_998_sk.pdf (248 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-pre-2-rocnik-zs_805_sk.xlsx (22 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra – Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-slovensky-jazyk-pre-2-rocnik-zs_69_sk.rtf (13686 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Písaniu a slohovým cvičeniam pre 2. ročník

Posledná aktualizácia: 11.3.2014
Názov súboru: sloh-pisanie-2rocnik-metodicke-komentare_517_sk.pdf (847 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prevziať súbor

Didaktická hra: Písanie a slohové cvičenia 2, 2. zošit

Posledná aktualizácia: 30.10.2013
Názov súboru: sloh-pisanie-2rocnik-hra2_449_sk.pdf (952 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Didaktická hra: Písanie a slohové cvičenia 2, 1. zošit

Posledná aktualizácia: 30.10.2013
Názov súboru: sloh-pisanie-2rocnik-hra1_448_sk.pdf (2664 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia Písanie a slohové cvičenia

Posledná aktualizácia: 8.4.2013
Názov súboru: prezentacia-sloh-pisanie_331_sk.ppt (6304 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Z. Hirschnerovej  je pracovný zošit, ktorý sa skladá z dvoch častí. Obsahuje samostatné dvojstrany, určené jednotlivým písmenám v abecednom poradí. Každá dvojstrana je tematicky spracovaná podľa povolania, ktorého názov sa začína príslušným písmenom. 

Úvodná ilustrácia na dvojstrane zobrazuje konkrétne povolanie a žiaci v nej hľadajú a vyfarbujú tvary preberaného písmena. V prvej časti pracovného zošita sa precvičuje a zdokonaľuje písanie písmen A až L, v druhej časti písanie písmen M až Z. Súbežne s daným písmenom sa precvičuje aj písanie písmen patriacich do rovnakej tvarovej skupiny (na základe spoločných prvkov či tvarov). Na okraji strany sa uvádzajú prvky a tvary príslušného veľkého i malého písaného písmena. Na základe toho sa písmeno ľahko zaradí do tvarovej skupiny. V pracovných zošitoch nechýbajú ani úlohy na prepis a odpis písmen, problematických spojov, slov či celých textov obsahovo viazaných k danému povolaniu. 

Písanie sa tu vníma ako aktívna činnosť žiaka. Zároveň je titul zameraný aj na techniku písania, písanie správnych tvarov písmen, dodržiavanie ich veľkosti či sklonu. Zaujímavým prvkom je čítanie autentických rukopisov druhákov, identifikácia problematických miest a následné vedenie ku korekcii vlastného písomného prejavu.

V pracovných zošitoch sú integrované všetky zložky slovenského jazyka a literatúry, pričom dominuje učivo slohovej zložky – žiaci sa učia samostatne tvoriť vety (rozvíja sa schopnosť žiakov formulovať a písomne zaznamenávať myšlienky či informácie). V obsahu sú uvedené jednotlivé prvky, resp. tvary, podľa ktorých boli písmená zaradené do tvarovej skupiny.

Pracovné zošity obsahujú aj pútavé didaktické hry zamerané na písanie slov. Na konci tematických strán žiaci ohodnotia svoju úspešnosť vyfarbením svetla na semafore.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.