Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul, vystrihovacia príloha.

Bežná cena (s DPH): 4,95 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,84 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre druhákov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Pracovný zošit patrí do série učebných textov Matematika pre druhákov a je v plnom rozsahu spracovaný podľa požiadaviek iŠVP

 • Obsah ponúka stálu štruktúru, je logicky zoradený a rozložený na celý školský rok. Učivo je rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť a umožňuje tak jednotlivé okruhy preberať oddelene.
 • Úlohy v učebnici a v pracovných zošitoch predstavujú databázu, ktorá je vhodná na zvládnutie geometrického a algebrického problému, pričom rešpektuje podmienky slovenských škôl.

 • V našej ponuke máme aj titul v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM – Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész.

Didaktická koncepcia

 • Obsah a spracovanie reflektuje požiadavky slovenských učiteľov na osvedčené postupy vyučovania matematiky.
 • Metodicky i didakticky prináša moderné postupy a stratégie budovania obsahu vzdelávania s ohľadom na požiadavky cieľov predmetu, jeho obsahu a všeobecných požiadaviek iŠVP.
 • Učivo je spracované na základe dlhodobých učiteľských skúseností s rôznymi skupinami žiakov. 
 • V aplikačných úlohách sa však učivo aritmetiky a geometrie prepája tak, ako v reálnom živote. Spracovanie jednotlivých strán je vhodné na diferencovanú prácu a ponúka okrem základných úloh aj úlohy pre žiakov s matematicky rozvinutejšími predstavami a pre žiakov, ktorí potrebujú viac podnetov na zvládnutie základného učiva.
 • Úvod pracovného zošita obsahuje strany na komplexné opakovanie učiva a budovanie ďalších poznatkov. Opakovanie učiva je v rozsahu výstupných požiadaviek iŠVP pre 1. ročník. Ak žiaci používali v prvom ročníku inú sériu učebníc, je možné pracovať s touto sériou aj od druhého ročníka.
 • Ďalšie kapitoly sú venované témam sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10, oboru čísel do 100, budovaniu predstáv v danom číselnom obore a počiatočným skúsenostiam s prácou s danými číslami (najmä počítanie s celými desiatkami a zvládnutie radových čísloviek). V geometrii sa autori v 1. časti zamerali aj na opakovanie základných poznatkov z 1. ročníka, problematike priamok, polpriamok, úsečiek, bodov a ich príslušnosti ku geometrickým útvarom a objektom a práci s priestorovými geometrickými útvarmi.
 • Základné témy postupne budujú matematické predstavy tak, aby na konci druhého ročníka žiaci zvládali požiadavky obsahového a výkonového štandardu iŠVP pre 2. ročník.
 • Titul nadväzuje na sériu učebných textov Matematika pre prvákov. Postupne vytvoria sériu učebných textov z matematiky pre primárne vzdelávanie podľa požiadaviek iŠVP. Jednotlivé ročníky na seba nadväzujú obsahovo i koncepčne. Séria systematicky pripravuje na úplné zvládnutie požiadaviek iŠVP. Reaguje na požiadavky moderného vyučovania matematiky aplikované do slovenských škôl a na prípravu na TESTOVANIE 5.

Komplexná podpora

 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom učiteľ nájde jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline

 • aitec offline k Matematike pre druhákov je program nezvislý od internetového pripojenia. 
 • aitec offline k Matematike pre duhákov ponúka elektronické listovanie titulmi zo série Matematika pre druhákov. Ponúka učiteľovi možnosť premietania multimediálnych prezentácií na interaktívnej alebo bielej tabuli. 
 • Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k Matematike pre druhákov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_859_sk.pdf (312 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_806_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs_66_sk.rtf (687 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Od obrázkovej slovnej úlohy ku kontextovej úlohe v 1. a 2. ročníku ZŠ

Posledná aktualizácia: 2.12.2020
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-vesele-nakupovanie_1086_sk.pdf (796 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k pracovnému zošitu Matematika pre druhákov, 1. časť

Posledná aktualizácia: 26.2.2018
Názov súboru: matematika-pre-druhakov-vzorove-riesenia-pz-1cast_729_sk.pdf (15185 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematika pre druhákov

Posledná aktualizácia: 24.2.2018
Názov súboru: metodicke-komentare-mat-pre-druhakov_724_sk.pdf (1325 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre druhákov

Posledná aktualizácia: 4.1.2018
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy_775_sk.pdf (1338 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hra SUDOKU

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-sudoku_767_sk.pdf (416 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Hodiny na vystrihnutie

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-hodiny_93_sk.pdf (496 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry BINGO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-bingo_92_sk.pdf (165 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Karty hry DOMINO s číslami do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-domino_91_sk.pdf (164 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľky na počítanie do 100

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-pocitanie-do-100_90_sk.pdf (245 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Tabuľka na znázornenie sumy 100 eur

Posledná aktualizácia: 20.2.2017
Názov súboru: mat2-obrazove-materialy-100eur_89_sk.pdf (415 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre druhákov, pracovný zošit, 1. časť

Posledná aktualizácia: 2.2.2017
Názov súboru: matematika-pre-druhakov-pripravy-01-92_736_sk.pdf (2589 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lúčny koník

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lucny-konik_764_sk.pdf (87 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prevziať súbor

Predloha na pečiatku – lienka

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: predloha-na-peciatky-lienka_763_sk.pdf (19 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 12.10.2016
Názov súboru: seminar-matematika-podla-isvp_758_sk.pdf (7336 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra nebo peklo k Matematike pre druhákov

Posledná aktualizácia: 16.9.2016
Názov súboru: nebo-peklo-matematika_740_sk.pdf (1302 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Pracovný zošit v plnom rozsahu ponúka zvládnutie požiadaviek obsahového a výkonového štandardu iŠVP pre druhý ročník a postupné plnenie požiadaviek podľa cieľa a obsahu predmetu matematika na prvom stupni. Pracovný zošit je rozdelený do dvoch častí, ktoré na seba priamo nadväzujú v aritmetickej i geometrickej časti. Aritmetická časť je rozdelená do niekoľkých kapitol, ktoré rozdeľujú učivo na logické celky a rešpektujú štruktúru iŠVP.

Témy sú doplnené úlohami na rozvoj predstavivosti, použitie matematických problémov v kontextoch reálneho života. Úlohy na priebežné opakovanie zabezpečujú neustále upevňovanie získaných poznatkov, fixovanie pamäťových stôp a využitie poznatkov vždy v nových súvislostiach a na vyššej úrovni. Riešenie úloh z reálneho života zabezpečuje komplexné osvojovanie matematických poznatkov.

 • Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10
 • Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100
 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100

Geometria a meranie

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – táto časť je zaradená priebežne a netvorí samostatnú časť práve preto, aby sa čo najviac zabezpečila požiadavka prepojenia obsahu s požiadavkami reálneho života.

Pracovný zošit je priamo prepojený s učebnicou a informácie sú podávané v celej sérii simultánne. Je preto na rozhodnutí učiteľa, či sa bude zameriavať na prezentáciu učiva pomocou učebnice alebo pracovných zošitov. Úlohy sa navzájom dopĺňajú a je možné aktívne využívať individuálny prístup k žiakom a úspešne diferencovať prácu podľa individuálnych schopností a zvládnutých kompetencií.

Pracovný zošit je rozdelený na dve časti rovnomerne, každá časť je plánovaná na polrok a jedna strana pracovného zošita vychádza na jednu vyučovaciu hodinu pri dotácii 5 hodín týždenne. Aritmetické a geometrické učivo si učiteľ zaraďuje podľa vlastného uváženia, napr. jednu hodinu týždenne, každé dva týždne dvojhodinový blok. Rozdelenie učiva umožňuje vysokú variabilitu použitia. Predpokladané rozloženie učiva je opísané a navrhnuté v návrhu TVVP, ktorý je dostupný v tejto sekcii.

Celý obsah ročníka je rozložený do desiatich tematických celkov, ktoré sú predelené tematickými stranami a stranami na vytvorenie projektových hodín alebo prvkov vyučovania.

1. časť:

 • Opakovanie učiva 1. ročníka
 • Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez základ 10
 • Čísla do 100 a práca s nimi
 • Geometria 1. časť

2. časť

 • Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
 • Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10
 • Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10
 • Písomné počítanie (všetkých druhov sčítania a odčítania do 100)

Geometria 2. časť.

1. Tematický celok je zameraný na opakovanie základného učiva 1. ročníka, ktoré budú žiaci využívať pri riešení úloh v druhom ročníku. Okrem spojov počítania sa opakujú a zavádzajú základné pojmy, s ktorými bude žiak aktívne pracovať, napr. sčítanec, menšenec, ktoré neboli v 1. ročníku zaradené medzi základné pojmy. Základným cieľom nie je uzavrieť opakovanie, ale obnoviť pamäťové stopy. K opakovaniu predchádzajúceho učiva pracovný zošit pristupuje aj v ďalších kapitolách tak, aby sa vytvoril premyslený systém priebežného opakovania.

2. Tematický celok je zameraný na počítanie s prechodom cez základ v známom obore do 20. Žiaci pracujú so známymi číslami a známymi množstvami a oboznamujú sa s rôznymi stratégiami/algoritmami, ktoré vedú k vyriešeniu úloh na počítanie s prechodom cez číselný základ. Žiakom je ponúknutých niekoľko spôsobov, z ktorých každý predstavuje jeden postup, ktorý môže byť v niečom výhodný, resp. pracuje s niektorým z typov inteligencií. Ponúkané sú základné stratégie: grafické znázornenie, námet na počítanie s využitím manipulácie, počítanie s využitím vhodných rozkladov čísel tak, aby vznikali jednoducho riešiteľné spoje počítania. Vhodné rozklady sú väčšinou matematicky najúspornejšie, ale najnáročnejšie na pochopenie. Naopak manipulačné a znázorňovacie metódy sú ľahko pochopiteľné a uchopiteľné, no často vyžadujú pomerne významnú časovú dotáciu na riešenie. Preto je dôležité, aby si žiak vybral ten spôsob, ktorý je pre neho najlepší na pochopenie.

 3. Tematický celok sa zameriava na vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100. Žiaci sa prostredníctvom rôznych úloh dozvedajú o rôznych číslach mimo im doteraz známeho oboru. Pri práci priraďujú číslam vlastnosti tak, aby sa postupne vytvárali predstavy o množstve, ktoré tieto čísla vyjadrujú. Žiaci sa zameriavajú na určovanie desiatok a jednotiek, ktoré neskôr využijú pri počítaní s prechodom. Súbežne s tým sa venujú aj radovým číslovkám a porovnávaniu, aby došlo k dokonalému pochopeniu čísel do 100 a tomu, čo vyjadrujú. Súčasťou tohto celku je aj prvotné počítanie s celými desiatkami, pri ktorom sa využíva aj analógia počítania v prvej desiatke.

4. Tematický celok je zameraný na počítanie s číslami do 100 v spojoch počítania bez prechodu cez základ 10. Táto časť je jednoduchšia ako počítanie s prechodom, pretože spoje počítania možno veľmi jednoducho znázorniť všetkými postupmi.

5. Tematický celok pokrýva problematiku sčítania dvojciferných čísel a celých desiatok. Problematika je medzistupňom pri počítaní s prechodom do 100. Tejto téme je vhodné venovať zvýšenú pozornosť. Preto sú úlohy precízne zostavené tak, aby pripravovali žiakov na počítanie aj v ďalšom tematickom celku.

6. Tematický celok je zameraný na náročnejšiu tému, k dvojciferným číslam pripočítajú alebo odčítajú jednociferné čísla s prechodom cez základ 10. Spoje počítania s prechodom majú zvládnuté pri počítaní s číslami do 20. Analogicky s týmto postupom sa učia pracovať v iných desiatkach. Téma je pomerne náročná na pochopenie, preto je prezentovaná prostredníctvom všetkých bežných algoritmov počítania a je na žiakovi, s ktorým sa najviac stotožní a bude ho pri počítaní využívať.

7. Tematický celok ponúka pohľad na problematiku počítania s dvoma dvojcifernými číslami bez prechodu cez základ 10. Séria úloh jednoducho objasní žiakom, aké pravidlá platia pre tieto druhy matematických spojov.

8. Tematický celok vysvetľuje poslednú možnosť, ktorá môže nastať pri počítaní s číslami do 100, ak pracujeme s dvoma dvojcifernými číslami s prechodom cez základ 10. Žiaci pracujú s úlohami, ktoré im rôznym spôsobom vysvetľujú a umožňujú vyriešiť takéto spoje počítania. Priebežne sa opierajú o skúsenosti a poznatky získané v predchádzajúcich kapitolách.

9. Tematický celok predstavuje variabilnú časť, ktorú je možné prebrať naraz, no rovnako úspešne je možné zaradiť časti kapitoly vždy pri danom druhu počítania, napr. písomné odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla do 100 s prechodom cez základ 10 možno preberať až na tomto mieste, ale rovnako možno túto časť zaradiť pri práci s 6. tematickým celkom. Tento spôsob umožňuje vysokú variabilitu a možnosť prispôsobiť obsah pracovných materiálov požiadavkám a schopnostiam triedy.

10. Tematický celok predstavuje geometrické učivo rozdelené na dve časti. Žiaci pracujú s pojmami bod, jeho označením, vlastnosťami, priamka, polpriamka a úsečka, ich vlastnosti, spôsob označenia, body, ktoré im patria a ktoré nie. Pracujú s jednotkami dĺžky, porovnávajú dĺžky pomocou neštandardných meradiel i meraním štandardnými jednotkami dĺžky. Venujú sa taktiež práci s mnohouholníkmi, ich vlastnosťami, ich určovaním. Okrem plošných útvarov venujú veľkú pozornosť aj priestorovému vnímaniu a manipulácii od zhodného zobrazenia (posunutie) po využitie geometrických priestorových útvarov pri budovaní základov algebrických poznatkov.

Priebežne sú na stranách zaradené aj témy na riešenie kontextových úloh, úloh, ktoré pripravujú žiaka na pochopenie a zvládnutie testovania v 5. ročníku, taktiež rôzne zábavné úlohy a úlohy, ktoré spájajú niekoľko elementárnych kompetencií nielen z matematickej, ale aj jazykovej a prírodovednej oblasti. Tieto úlohy kladú základ projektovému vyučovaniu, ktoré ponúka celostný pohľad na využitie matematiky v reálnom živote.

Na konci každého celku je strana na zhrnutie učiva. Táto strana nemá ambíciu komplexne overiť učivo, poskytne však prvotnú informáciu učiteľom u miere zvládnutia problematiky žiakmi a môže byť námetom na vytvorenie vlastných overovacích nástrojov (testov, hodnotiacich aktivít...).

Súčasťou prvej aj druhej časti je séria príloh, ktoré slúžia na využitie počas celého roka.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – sada

Matematika pre druhákov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
9,46 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
3,63 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,84 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,73 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.