Používateľské nástroje

VyhľadávanieNOVINKY 2023/2024: Pozrite sa, čo sme pre vás pripravili na budúci školský rok

Dátum uverejnenia: 2.3.2023

NOVINKY 2023/2024: Pozrite sa, čo sme pre vás pripravili na budúci školský rok

Usilovne pracujeme na tom, aby sme našu ponuku edukačných publikácií stále zlepšovali a rozširovali. Dovoľte nám predstaviť NOVINKY na školský rok 2023/2024.


Slovenský jazyk pre tretiakov LITE,
pracovná učebnica  

Autorky: Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová


Do série pracovných učebníc s názvom Slovenský jazyk LITE pribudol titul pre tretiakov. Koncepcia prináša zúžený rozsah strán pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP. Poskytuje ideálny priestor na to, aby každý učiteľ prispôsobil vyučovaciu hodinu individuálnym potrebám svojej triedy. 

 

 

Pracovné učebnice zo série Slovenský jazyk LITE sú plnohodnotne spracované aj vo verzii pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Jedinečná verzia úpravy umožňuje používať dve rôzne podoby učebnice v triede súbežne, čo významne pomáha aj pri práci špeciálneho pedagóga a asistenta žiaka priamo v triede. 


Titul má dostupnú DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Slovenskému jazyku pre tretiakov LITE.

 
Čítanka pre štvrtákov

Autorky: J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová

 

Nová pracovná učebnica Čítanka pre štvrtákov prichádza v jedinečnom, modernom a pre deti veľmi príťažlivom spracovaní. Autorky titulu podávajú učivo žiakom pútavým spôsobom, ktorý je v súlade s iŠVP. 

 

 

Naša Čítanka pre štvrtákov je jedinečnou edukačnou publikáciou na trhu. Autorky ju koncipovali ako knihu, ktorá žiakov počas školského roka vtiahne do dobrodružných príbehov. Tie sú prepletené nielen poučkami, ale aj pestrými a zaujímavými ilustráciami. Osviežením sú texty od známych slovenských osobností, ktoré pôsobia napríklad v oblasti meteorológie, astrológie či etnológie. Nová učebnica pre štvrtákov dokazuje, že učiť sa dá aj s radosťou. 


Titul má dostupnú DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Čítanke pre štvrtákov.

Matematika pre štvrtákov LITE

Autori: M. Belic – J. Striežovská

 

Rodina titulov LITE sa stále rozrastá. Najnovšie sme sa pustili do zoštíhľovania obľúbenej série učebníc matematiky od autorov Belic a Striežovská. Nová pracovná učebnica poskytuje kvalitný základ vedomostí a zručností podľa iŠVP.

 

 

 

Titul má dostupnú DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre štvrtákov  LITE.

 


 

Matematika pre tretiakov VJM

Autori: M. Belic – J. Striežovská

 

Nezabúdame ani na triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Na školský rok 2023/2024 sme pripravili Matematiku pre tretiakov z obľúbenej série. 

 

Učebné materiály pozostávajúce z učebnice a dvojdielneho pracovného zošita pre školy s VJM sú súčasťou ucelenej koncepcie pre 1. – 4. ročník ZŠ. Vydanie ďalších titulov v maďarčine plánujeme v nasledujúcich rokoch.

 
Prírodoveda LITE pre 3. a 4. ročník

Autori: R. Dobošová Adame – O. Kováčiková

 

Medzi učebnice s označením LITE pribudnú v novom školskom roku aj prírodovedné učebnice. Vďaka našim novinkám séria kompletne pokrýva vzdelávaciu oblasť Človek a príroda na I. stupni ZŠ. Učebnice Prírodovedy LITE pre 3. a 4. ročník ZŠ kladú dôraz na aktívnu prácu žiaka pri osvojovaní si poznatkov. Využívajú na to zážitkové učenie, predovšetkým metódu pozorovania a bádateľských úloh. V pracovných učebniciach sú tiež využité rôzne metódy na rozvoj čítania s porozumením. 

Tituly majú dostupnú DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE a aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE


 

Vlastivedné mapy

Autori: J. Fabianová

 

Edukačné publikácie pre 4. ročník ZŠ posilní pracovný zošit Vlastivedné mapy. Jeho úlohou je posilniť základné zručnosti pri práci s mapami.

 

Pracovný zošit predstavuje hravú pomôcku pre žiakov 4. ročníka na hodinách vlastivedy. Zároveň má byť akýmsi premostením medzi prvým a druhým stupňom, kde školáci už aktívne budú pracovať s mapami. 

 Viac informácií o našej ponuke na školský rok 2023/2024 nájdete v Novom Edičnom katalógu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť na stránke vydavateľstva AITEC. Sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach Facebook, YouTube, Pinterest a Instagram, kde pravidelne aktualizujeme informácie a pridávame učebné i edukačné materiály vytvárané exkluzívne pre vás.

 


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.