Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastivede pre tretiakov MŠVVaŠ SR udelilo odporúčaciu doložku, objednať si ju môžete vo vydavateľstve AITEC na www.aitec.sk

Dátum uverejnenia: 28.4.2018

Vlastivede pre tretiakov MŠVVaŠ SR udelilo odporúčaciu doložku, objednať si ju môžete vo vydavateľstve AITEC na www.aitec.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov odporúčaciu doložku. Objednať si ju môžete v Internetovom kníhkupectve AITEC na www.aitec.sk.

Záleží vám na tom, aby ste používali didaktické materiály, ktoré sú v súlade s aktuálne platnými pedagogickými dokumentami? Máme pre vás pracovnú učebnicu Vlastiveda pre tretiakov s odporúčacou doložkou.

 

Odporúčacia doložka

Vlastiveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a odporúčaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2018/2638:4-10K0 zo dňa 11. 4. 2018 a zaradená do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy. Aj Vlastiveda pre tretiakov (Honismeret harmadikosoknak) pre školy s vyučovacím jazykom maďarským získala odporúčaciu doložku.

 

Objednávanie Vlastivedy pre tretiakov

Vlastivedu pre tretiakov si môžete objednať prostredníctvom Internetového kníhkupectva AITEC na www.aitec.sk. Pri nákupe pracovnej učebnice Vlastiveda pre tretiakov (aj pre školy s VJM) učitelia získajú zadarmo bonusové produkty z aktuálneho Bonusového programu AITEC

 

Informácie o pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov

  • Vlastiveda pre tretiakov vychádza a nadväzuje na učivo predmetu prvouka v 1. a 2. ročníku;
  • kladie dôraz na plnenie cieľov a vzdelávacích štandardov;
  • autorky a autor sú učitelia s dlhodobou pedagogickou praxou;
  • kombinácia učebnice a pracovného zošita je v primárnom vzdelávaní obľúbený typ didaktického materiálu,
  • pracovná učebnica ponúka množstvo úloh s medzipredmetovými vzťahmi a prepojeniami,
  • spracovávaním vlastných poznámok si žiaci tvoria súbor poznámok, vedomostí a pozorovaní o svojej obci.

 

Vlastiveda pre tretiakov a inovovaný Štátny vzdelávací program

Žiaci

  • prostredníctvom úloh bádajú, pozorujú a skúmajú kraj, v ktorom žijú;
  • naučia sa orientovať pomocou svetových strán;
  • používajú poznatky so svojich skúseností a pozorovaní;
  • rozlišujú vzťahy a väzby spoločenského a prírodného charakteru.

 

Metodická podpora


Vlastiveda pre tretiakov ponúka učiteľom množstvo podporného materiálu formou Metodických komentárov k Vlastivede pre tretiakov (aj v elektronickej verzii na CD) a Multimediálneho disku k Vlastivede pre tretiakov. 

Multimediálny disk k Vlastivede pre tretiakov

Multimediálny disk k Vlastivede pre tretiakov

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Webová stránka vydavateľstva AITEC www.aitec.sk ponúka širokú škálu ďalších podporných materiálov či už v sekcii Materiály pre učiteľa na stiahnutie, alebo na podstránke k Vlastivede pre tretiakov

Viac o Vlastivede pre tretiakov sa môžete dozvedieť na seminároch Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP, ktoré pre vás pripravujeme počas mája. Viac informácii v sekcii Semináre pre učiteľa.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.