Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Vlastiveda Vlastiveda − učebnice Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Tituly v maďarskom jazyku pre školy s VJM Učebnica Pracovná učebnica


Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 7,92 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Zážitkové spoznávanie svojej obce a jej okolia

 


Pri objednaní pracovnej učebnice pre školy s VJM pre celú triedu získa učiteľ e-učebnicu ako BONUS zadarmo.


 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM je zostavená podľa iŠVP. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda.

 • Pracovná učebnica je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci.

 • Nezastupiteľnú rolu majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia.

 • Vlastiveda pre tretiakov s VJM bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
 • K titulu je dostupná e-učebnica, ktorá prináša učiteľovi podporu v podobe elektronického listovania pracovnou učebnicou s praktickým nástrojom VYREZÁTOR.

Autori

 • Autori Jana Dudášová, Peter Mäsiar a Petronela Muchová sú aktívni učitelia s dlhoročnou praxou.

Didaktická koncepcia

 • Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP.
 • Učivo je usporiadané do troch tematických okruhov: Obec, Sviatočné dni v obci, Ročné obdobia v obci. Témy na seba logicky nadväzujú. Tematické okruhy sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici.
 • Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov.
 • Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
 • Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
 • Metodické informácie a cieľové kompetencie podľa ŠVP nájde učiteľ v stručnej podobe priamo na stranách.
 • Podrobné metodické informácie a námety v podobe príručky pre učiteľa sú vypracované v Metodických komentároch k Vlastivede pre tretiakov.

 

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)
 • 1 ks e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Ako nájsť kľúč k vyučovaniu vlastivedy

  Posledná aktualizácia: 23.9.2022
Názov súboru: priloha-cinquain_1225_sk.pdf (118 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Ako nájsť kľúč k vyučovaniu vlastivedy (online seminár)

  Posledná aktualizácia: 23.9.2022
Názov súboru: seminar-ako-najst-kluc-k-vyucovaniu-vlastivedy-3-rocnik_1224_sk.pdf (4329 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_933_sk.pdf (222 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_885_sk.xlsx (12 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre tretiakov, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-tretiakov_839_sk.rtf (345 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Vlastivede pre tretiakov

Posledná aktualizácia: 24.5.2019
Názov súboru: vlastiveda-pre-tretiakov-pripravy_918_sk.pdf (668 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia z vlastivedy k semináru Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 22.5.2018
Názov súboru: vlastiveda-podla-isvp-maj-2018-male_837_sk.pdf (17281 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prírodoveda a Vlastiveda pre tretiakov – Koncepcia vyučovania podľa iŠVP

Posledná aktualizácia: 6.12.2017
Názov súboru: brozura-prirodoveda-vlastiveda-isvp-web-m_844_sk.pdf (16526 KB)
Typ: Infoleták

 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov s VJM je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015.
 • Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov vychádza z učebného predmetu Vlastiveda a spoločenskovedného vzdelávania. Tvorba úloh v pracovnej učebnici sa opiera o poznatky didaktiky elementárneho vzdelávania spoločenskovednej oblasti. Je zostavená na základe princípov Bloomovej taxonómie. Učivo je radené od najľahších úloh po najťažšie (zapamätanie, porozumenie, aplikácia, analýza, syntéza a hodnotenie).
 • Učivo spracované v pracovnej učebnici spĺňa všetky body výkonového aj obsahového štandardu definovaného v iŠVP. Jednotlivé témy sú rozpracované do 3 tematických okruhov, ktoré sú farebne odlíšené, aby umožnili žiakom ľahšiu orientáciu v pracovnej učebnici. Grafické spracovanie diela je na veku primeranej úrovni. Témy sú prehľadne radené a oddelené grafickými prvkami. Jednotlivé témy na seba logicky nadväzujú tak, aby rozvíjali a upevňovali vedomosti žiakov. Pracovná učebnica spĺňa všetky ciele predmetu Vlastiveda. Úlohy v pracovnej učebnici sú zamerané na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie a hodnotenie javov vo vlastnej obci. Nezastupiteľnú rolu v pracovnej učebnici majú úlohy zamerané na vyhľadávanie, tvorenie a spoznávanie obce a jej okolia. Nenahraditeľné sú úlohy podporujúce vlastivedné vychádzky, ktoré majú motivačno-heuristický charakter.
 • Pracovná učebnica obsahuje tieto tematické okruhy:
  • OBEC
  • SVIATOČNÉ DNI V OBCI
  • ROČNÉ OBDOBIA V OBCI
 • Jednotlivými témami v pracovnej učebnici Vlastiveda pre tretiakov sprevádzajú žiakov postavičky Jurko a Katka. Jurko a Katka sú žiakmi tretieho ročníka. Sú bratanec a sesternica. Katka žije so svojou rodinou na dedine. Jurko žije so svojou rodinou v meste. Obec a život v obci je ústrednou témou celej pracovnej učebnice. Preto výber detí, ktoré žijú v rozdielnych obciach uľahčuje pochopenie preberaného učiva. Na základe ich skúseností žiaci ľahšie pochopia špecifiká života v obciach.
 • Koncepcia pri tvorbe pracovnej učebnice Vlastiveda pre tretiakov bola premyslená tak, aby poskytovala a striedala rôzne aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a kompetencií na veku primeranej úrovni.
 • OBEC – Tento tematický okruh má v záhlaví modrú farbu. Pozostáva z 22 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí. Témy na seba nadväzujú. Každá téma tohto tematického okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.
 • Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.
 • V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal v konkrétnej krajine svojho okolia. Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.
 • SVIATOČNÉ DNI V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví žltú farbu. Pozostáva z 3 tém, ktoré sú zamerané na sviatky, tradície a plynutie času počas kalendárneho a školského roka v obci. Témy môže učiteľ zaradiť do vyučovania počas obdobia, v ktorom sa daný sviatok oslavuje. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane, ktorá predstavuje jednu učebnú jednotku.
 • Témy obsahujú základné učivo, motivačné, opakovacie a upevňovacie otázky. Na stranách sú zaradené 3 námety na prácu, ktoré učiteľ môže, ale nemusí zaradiť do vyučovacej jednotky.
 • V témach sa nachádzajú úlohy určené na písomné vypracovanie. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné úlohy sú zostavované tak, aby žiak objavoval, poznával a dokázal rozprávať o tradíciách a slávení sviatkov v jeho obci a jej okolí.
 • Za úlohami je zaradená rubrika Vlastné poznámky, ktoré vypracováva pomocou dopĺňania slov. Vlastné poznámky sú vytvorené tak, aby fixovali a utvrdzovali nadobudnuté poznatky. Súčasťou strany je aj sebareflexný hodnotiaci prvok, kde žiak zhodnotí vlastnú prácu.
 • ROČNÉ OBDOBIA V OBCI – Tento tematický okruh má v záhlaví zelenú farbu. Je radený zozadu pracovnej učebnice dole hlavou. Tvoria ho špecifické témy, ktoré sú odlišne spracované oproti prvým dvom tematickým okruhom. Tento tematický okruh pozostáva zo 4 tém, ktoré sú zamerané na život v obci a jej okolí počas ročných období. Každá téma v tomto tematickom okruhu je na samostatnej dvojstrane plus jedna strana je určená na písomné vypracovanie. Tieto 3 strany predstavujú jednu učebnú jednotku.
 • Na každej dvojstrane dominuje veľká ilustrácia, ktorá zachytáva prierez jednotlivým ročným obdobím. Pod ilustráciou sa nachádza súbor otázok, ktoré podnecujú rozprávanie, porovnávanie, pozorovanie a diskusiu žiakov, tak aby boli splnené požiadavky iŠVP.
 • Každá ilustrácia je detailne prepracovaná a jej využitie je možné vo vyučovaní počas celého roka. Je len na učiteľovi, kedy zvolí zaradenie týchto tém do vyučovania. (má možnosť prebrať témy za sebou alebo ich zaradiť v čase jednotlivých ročných období)
 • Strany určené na písomné vypracovanie sú radené za ročnými obdobiami. Niektoré úlohy sú zamerané na opakovanie základných preberaných pojmov. Iné sú zostavované tak, aby žiak skúmal, pozoroval, bádal vo svojom okolí počas v jednotlivých ročných období.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)

Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 8,80 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 8,80 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 6,16 €
Zobraziť detail

DOPREDAJ Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 6,16 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov

Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Vlastiveda pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 5,06 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.