Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastiveda pre 1. stupeň ZŠ

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov

Detail  

Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 5,06 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 4,73 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)

Detail  

Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 7,48 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Detail  

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
DOPREDAJOVÁ CENA: 0,55 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret harmadikosoknak)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

Detail  

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 6,16 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,83 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

Detail  

Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 6,16 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 5,83 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)

Detail  

Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 8,80 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 8,36 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)

Detail  

Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 8,80 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 8,36 €

DOPREDAJ Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, 2 časti

Detail

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, 2 časti
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
DOPREDAJOVÁ CENA: 1,10 €

Príspevok MŠVVaM SR Vlastivedné mapy pre štvrtákov

Detail  

Vlastivedné mapy pre štvrtákov
J. Fabianová
Bežná cena: 3,96 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 3,63 €

Príspevok MŠVVaM SR aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – LICENCIA

Detail

aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov – LICENCIA
: : Digitálny produkt AITEC
CENA: 15,96 €

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)

Detail

e-učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť pre školy s VJM (e-Tankönyv Honismeret negyedikeseknek, 1. és 2. rész)
: : produkt AITEC
Bežná cena: 7,92 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 6,72 €

Vlastivedná mapa Slovenska

Detail

Vlastivedná mapa Slovenska
J. Lacika
Bežná cena: 0,77 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 0,66 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP. Nadväzuje na vlastné pozorovania a skúsenosti žiakov a vedomosti získané na hodinách prvouky v 1. a 2. ročníku. Zameriava sa na spoznávanie, pozorovanie, pátranie a vyhľadávanie informácií. Žiak si prostredníctvom základného učiva a vypracovávaním rôznorodých úloh a na základe vlastných pozorovaní vytvára predstavy o obci a jej blízkom okolí.

Žiak sa oboznamuje s informáciami o obci a jej okolí aj pomocou vychádzok, ktorých námety sú spracované formou úloh. Doplnkové úlohy poskytujú námety vyhľadávanie informácii a vytváranie výrobkov.

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť sa zameriava na spoznávanie minulosti a jednotlivých regiónov Slovenska.

Autori

Autori sú pedagógovia s dlhoročnou učiteľskou praxou. V súčasnosti pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania v Základnej škole s MŠ Jána Amosa Komenského v Bratislave.

O sérii

Úvodným titulom série je pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov. Učitelia môžu pri svojej práci s titulom využiť Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov aitec offline k Vlastivede pre tretiakov. Na publikácie pre predmet vlastiveda pre 3. ročník základnej školy nadväzujú tituly pre 4. ročník:

 • pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov, 1. a 2. časť
 • Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov, 1. a 2. časť
 • aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov
 • Vlastivedná mapa Slovenska
 • Interaktívne 3D mapy regiónov a oblastí Slovenska

Prednosti série

 • Vlastiveda pre tretiakov motivuje spoznávať, pozorovať a hodnotiť javy vlastnej obce.
 • Vedie k rozprávaniu a prezentácii vedomostí získaných pozorovaním svojej obce.
 • Vytvára kladný postoj žiakov k svojmu okoliu, ale aj k celej krajine.
 • Samostatná časť venovaná ročným obdobiam a sviatočným dňom v obci učivo zrozumiteľne prepája a inovuje formy práce.
 • Vlastiveda pre štvrtákov je zameraná na pozorovanie, skúmanie, bádanie, porovnávanie, objavovanie, poznávanie.
 • Nezastupiteľnú rolu majú v pracovnej učebnici úlohy s dôrazom na prácu s mapami, príbehmi a ilustráciami.
 • Pracovné učebnice v 3. i vo 4. ročníku využívajú medzipredmetové vzťahy.
 • Dôraz sa kladie na podporu práce s médiami a vyhľadávanie informácii z rôznych zdrojov.
 • Poskytujú námety na diskusie, vychádzky do okolia (3. ročník), úlohy podporujúce výlety po Slovensku (4. ročník) a vytváranie výrobkov k témam.

Sprievodné motivačné postavičky

Katka a Jurko sú bratranec a sesternica. Katka žije na dedine a Jurko žijem v meste. Postavičky vzájomne prepájajú tému obce, života v nej a vzájomných vzťahov. Uľahčujú pochopenie preberaného učiva.

Vlastiveda pre tretiakov - Jurko Vlastiveda pre tretiakov - Katka

 

aitec offline

aitec offline k Vlastivede pre tretiakov a aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov sú výbornou pomôckou pre učiteľa počas vyučovacích hodín. Prinášajú komplexnú podporu na vyučovanie, zatraktívňujú hodiny a zefektívnňujú prípravu učiteľa na vyučovanie. Poskytujú nielen metodický a didaktický materiál k základnému učivu, ale aj doplnkové a rozširujúce námety:

 • prezentácie k vybraným základným úlohám a témam,
 • zábavné, rozširujúce a doplňujúce prezentácie,
 • interaktívne cvičenia v programe Alf,
 • prílohy vhodné na kopírovanie a tlač,
 • množstvo obrazového materiálu.

Nástroj VYREZÁTOR prináša možnosti otvoriť si cvičenie vo väčšom výreze a pracovať s ním na interaktívnej tabuli alebo na bielej magnetickej tabuli.

Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov

 

Metodické komentáre

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov ako i Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov (2 časti) s metodickými pokynmi potrebnými na prácu s danými úlohami sú vypracované podrobne. Poskytujú komplexné vysvetlenie autorskej koncepcie vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici. Okrem metodických komentárov ponúkajú aj námety na ďalšie aktivity na vyučovaní, doplnkové texty a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Vlastiveda pre prvý stupeň ZŠ


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.