Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastiveda pre 1. stupeň ZŠ

Vlastiveda pre tretiakov

Detail

Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Objednávanie cez Edičný portál MŠVVaŠ SR.

Honismeret harmadikosoknak (Vlastiveda pre tretiakov s VJM)

Detail

Honismeret harmadikosoknak (Vlastiveda pre tretiakov s VJM)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Objednávanie cez Edičný portál MŠVVaŠ SR.

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov

Detail

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Objednávanie cez Edičný portál MŠVVaŠ SR.

Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov

Detail

Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD

Detail

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP. Nadväzuje na vlastné pozorovania a skúsenosti žiakov a vedomosti získané na hodinách prvouky v 1. a 2. ročníku. Zameriava sa na spoznávanie, pozorovanie, pátranie a vyhľadávanie informácií. Žiak si prostredníctvom základného učiva a vypracovávaním rôznorodých úloh a na základe vlastných pozorovaní vytvára predstavy o obci a jej blízkom okolí.

Autorská koncepcia bola premyslená a zvolená veľmi starostlivo, aby boli jednotlivé pracovné učebnice vlastivedy vzájomne prepojené nielen niektorými prvkami, ale aj jednotlivými úlohami, ktoré vzájomne na seba nadväzujú a stavajú na vedomostiach, ktoré si žiaci postupne osvojujú.

Žiak sa oboznamuje s informáciami o obci a jej okolí aj pomocou vychádzok, ktorých námety sú spracované formou úloh. Doplnkové úlohy poskytujú námety vyhľadávanie informácii a vytváranie výrobkov.

Autori

Autori sú pedagógovia s dlhoročnou učiteľskou praxou. V súčasnosti pôsobia ako učitelia primárneho vzdelávania v Základnej škole s MŠ Jána Amosa Komenského v Bratislave.

O sérii

Úvodným titulom série je pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov. Učitelia môžu pri svojej práci s titulom využiť Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov Podporný multimediálny disk k Vlastivede pre tretiakov. Na publikácie pre predmet Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy nadviažu tituly určené pre 4. ročník.

Prednosti série

 • Vlastiveda motivuje spoznávať, pozorovať a hodnotiť javy vlastnej obce.
 • Vedie k rozprávaniu a prezentácii vedomostí získaných pozorovaním svojej obce.
 • Vytvára kladný postoj žiakov k svojmu okoliu, ale aj k celej krajine.
 • Samostatná časť venovaná ročným obdobiam a sviatočným dňom v obci učivo zrozumiteľne prepája a inovuje formy práce.
 • Využíva medzipredmetové vzťahy.
 • Podporuje prácu s médiami a vyhľadávanie informácii z rôznych zdrojov.
 • Poskytuje námety na diskusie, vychádzky a vytváranie výrobkov k témam.

Sprievodné motivačné postavičky

Katka a Jurko sú bratranec a sesternica. Katka žije na dedine a Jurko žijem v meste. Postavičky vzájomne prepájajú tému obce, života v nej a vzájomných vzťahov. Uľahčujú pochopenie preberaného učiva.

Vlastiveda pre tretiakov - Jurko Vlastiveda pre tretiakov - Katka

 

Podporný multimediálny disk

Podporný multimediálny disk k Vlastivede pre tretiakov je výbornou pomôckou pre učiteľa počas vyučovacích hodín. Zahŕňa vybrané učivo vlastivedy pre 3. ročník ZŠ.

Obsah disku inovuje formy práce, zatraktívňuje vyučovanie, zefektívňuje prípravu učiteľa na vyučovanie a poskytuje nielen metodický a didaktický materiál k základnému učivu, ale aj doplnkové a rozširujúce námety:

 • prezentácie k vybraným základným úlohám a témam,
 • zábavné, rozširujúce a doplňujúce prezentácie,
 • úlohy zohľadňujúce a prepájajúce obsah vlastivedy 3.a 4. ročníka,
 • interaktívne cvičenia v programe Alf,
 • prílohy vhodné na kopírovanie a tlač,
 • množstvo obrazového materiálu.
Multimediálny disk Vlastiveda pre tretiakov

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov na CD

 

Metodické komentáre

Metodické komentáre k Vlastivede pre tretiakov s metodickými pokynmi potrebnými na prácu s danými úlohami sú vypracované podrobne. Poskytujú komplexné vysvetlenie autorskej koncepcie vyučovania vlastivedy v pracovnej učebnici. Okrem metodických komentárov ponúkajú aj námety na ďalšie aktivity na vyučovaní, doplnkové texty a návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán.

Zobraziť celý textSkryť text

Didaktické materiály k sérii Vlastiveda pre prvý stupeň ZŠ


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.