Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk – čítanie Slovenský jazyk – pracovné zošity Hudobná výchova     Ročník: 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Hudobné CD


Spievanky – Vybranky

Pracovný zošit s piesňami k vybraným a odvodeným slovám pre 3. a 4. ročník ZŠ

Autor: A. Škoviera – Z. Hirschnerová


Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát B5, 32 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 2,20 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 2,42 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

 • Pracovný zošit je v súlade s aktuálnymi požiadavkami ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.
 • Nadväzuje na učivo o vybraných slovách podľa platných učebníc materinského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ.
 • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ.
 • Ponúka opakovanie a precvičovanie vybraných a odvodených slov netradičným spôsobom s využitím medzipredmetových vzťahov (najmä s hudobnou výchovou) a prierezových tém.
 • Nachádzajú sa v ňom úlohy vhodné na nácvik čítania s porozumením, tvorivého písania a na nácvik písania krátkych slohových útvarov.
 • Svoje uplatnenie nájde nielen na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, ale aj hudobnej výchovy. Ponúka možnosť koncipovať vlastnú výučbu hudobnej výchovy v 3. alebo 4. ročníku inovatívnym spôsobom, ktorý poteší nielen žiakov a učiteľa, ale ocení ho určite aj prípadná školská inšpekcia.
 • Piesne možno nacvičiť s hudobným nástrojom alebo priamo z hudobného disku.
 • Hudobný disk (CD) pre učiteľa je určený na prehrávanie na CD prehrávači a zároveň ho možno použiť ako multimediálny disk s možnosťou zobrazenia na monitore počítača, zväčšiť a prezentovať pomocou dataprojektora, resp. načítať a použiť na interaktívnej tabuli. Hudobná aj multimediálna časť Obsahuje hudobné nahrávky piesní. Multimediálna časť umožňuje nainštalovať do počítača program, ktorý premení hudobnú časť na didakticky premyslenú hudobnú zábavnú šou KARAOKE. Žiaci pomocou aplikácie pieseň spievajú, pozorujú text a tým si fixujú vybrané slová aj so správnym zápisom. Tento spoj obrazu, zvuku a pamäťových stôp optimalizuje proces zapamätania a následne použitia v reálnych komunikačných situáciách.
 • Disk je samostatne nepredajný, je možné ho získať iba ako bonus k objednávke škôl pre celú triedu/-y. Viac informácií o hudobnom disku Spievanky Vybranky získate tu.
 • Spievanky vybranky CD

Ukážky pesničiek z pracovného zošita Spievanky - Vybranky:

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Séria

Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Spievanky – Vybranky
 • 1 ks Hudobné CD k pracovnému zošitu Spievanky – Vybranky (samostatne nepredajné, dostupné ako BONUS pri objednávke pre celú triedu)


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Didaktická hra nebo peklo k Spievankám Vybrankám

Posledná aktualizácia: 16.9.2016
Názov súboru: nebo-peklo-spievanky-vybranky_742_sk.pdf (3765 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prevziať súbor

Didaktické hry: semináre Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v primárnom vzdelávaní so zameraním na vybrané slová

Posledná aktualizácia: 12.4.2013
Názov súboru: didakticke_hry_sj_2013_337_sk.pdf (326 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Posledná aktualizácia: 8.4.2013
Názov súboru: vybranky_prezentacia_final_332_sk.ppt (7281 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Didaktické hry zo seminárov

Posledná aktualizácia: 10.12.2012
Názov súboru: didakticke_hry_vsetko_220_sk.pdf (305 KB)
Typ: Odkaz k učivu

Prevziať súbor

Prezentácia: Vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ

Posledná aktualizácia: 23.5.2012
Názov súboru: prezentacia-sj_16_sk.pdf (2537 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Pracovný zošit je spracovaný v zmysle aktuálnych požiadaviek ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, obsahovo priamo nadväzuje na platné učebnice slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník ZŠ. Titul je spracovaný tak, že predpokladá aktívny vstup žiaka do jazykového vyučovania a nabáda ho na aktívne používanie jazyka v reálnych situáciách.

Pracovný zošit dostal názov Spievanky – Vybranky podľa krátkej ľudovej piesne Spievanky. Podnázov Vybranky je odvodený od slovného spojenia vybrané slová. K obojakým spoluhláskam (b, m, p, r, s, v, z) je v titule pripravená vždy štvorstrana. Na prvej dvojstrane sa nachádza text piesne a notový zápis. Na ďalšej dvojstrane sú rôzne úlohy. Niektoré sú k textu piesne, niektoré nabádajú na tvorivé písanie, niektoré majú charakter produktívnych cvičení. Na konci pracovného zošita je dvojstrana na zameraná na pozornosť. Úlohou žiakov je hľadať v zošite časť obrázka, ktorý môžeme pomenovať vybraným slovom. Cieľom úlohy je rôznymi spôsobmi predložiť vybrané slová tak, aby si ich žiak čo najskôr osvojil a zvnútornil.

Každá pieseň má na zvukovom nosiči (prispôsobenom každému prehrávaču diskov) aj audionahrávku, ktorú naspievali tretiaci ZŠ na Českej ulici v Bratislave. Multimediálny disk možno získať pre triedu ako bonus k objednávke. Na okraji strán s piesňami je vždy zoznam slov, ktoré zaraďujeme medzi vybrané slová v 3. ročníku a samostatne oddelené slová, ktoré si osvojujú žiaci vo 4. ročníku ZŠ. Vzhľadom na to, že v zošite sú aj notové zápisy, je možné použiť ho aj na hodinách hudobnej výchovy, a to nielen na počúvanie a nácvik ľudových piesní, ale aj na tvorbu hudobno-dramatických projektov.

Autorom piesní je slovenský textár, skladateľ a vysokoškolský pedagóg Albín Škoviera. Korekcie textov a výber úloh urobila autorka platných učebníc slovenského jazyka Zuzana Hirschnerová. Pracovný zošit ilustráciami vhodne doplnila Martina Matlovičová.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky, pracovný zošit s multimediálnou podporou na CD

Spievanky – Vybranky, pracovný zošit s multimediálnou podporou na CD
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 15,96 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
13,20 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor
Z. Hirschnerová
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 2,20 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
1,98 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,95 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník základných škôl Bežná cena: 5,50 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,95 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.