Používateľské nástroje

VyhľadávanieVeselo je v školskom klube pre 1. stupeň ZŠ

Veselo je v školskom klube 1

Detail  

Veselo je v školskom klube 1
T. Jakabová
Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,97 €

Veselo je v školskom klube 2

Detail  

Veselo je v školskom klube 2
T. Jakabová
Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,97 €

Veselo je v školskom klube 3

Detail  

Veselo je v školskom klube 3
T. Jakabová
Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,97 €

Veselo je v školskom klube 4

Detail  

Veselo je v školskom klube 4
T. Jakabová
Bežná cena: 3,30 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 20. 6. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov :: 2,97 €

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.

Séria pracovných zošitov Veselo je v školskom klube 1 – 4 je žiadaným materiálom určeným na prácu v školských kluboch detí. Takisto je vhodná aj na domáce tvorenie. Úlohy sú koncipované tak, aby boli pre deti pútavé, zábavné a zároveň si prostredníctvom nich upevnili svoje vedomosti a zručnosti získané v škole a získavali nové. Vďaka vhodne zostaveným úlohám so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy, množstvu obrazového materiálu, motivačným príbehom, námetom na hry a výtvarné aktivity práca s pracovnými zošitmi zaručuje zmysluplné trávenie voľného času v ŠKD ale aj doma. 

           

O AUTORKE

Autorka pracovných zošitov Terézia Jakabová je skúsená vychovávateľka s dlhoročnou pedagogickou praxou v školskom klube detí. Práca s deťmi je pre ňu zároveň koníčkom, preto sa rozhodla vytvoriť vo svojom voľnom čase taký materiál, ktorý pomôže vychovávateľom v ich činnosti a zároveň bude atraktívny pre deti navštevujúce ŠKD.      

O SÉRII

Pracovné zošity obsahujú:

 • vyváženú zostavu úloh so zastúpením všetkých tematických oblastí výchovy: práca s textom, úlohy na vyfarbovanie, labyrinty, rôzne krížovky, šifrovačky, doplňovačky, úlohy na počítanie;
 • množstvo obrazového materiálu v podobe fotografií a pútavých ilustrácií;
 • rôznorodé témy: fauna a flóra, Slovensko, ochrana životného prostredia, rôzne sviatky, zvyky a tradície, hendikepovaní ľudia, vhodné a nevhodné správanie atď.;
 • motivačné príbehy na začiatku každej strany;
 • motivačné postavičky, ktoré deti sprevádzajú pracovnými zošitmi
 • pestrú ponuku námetov pre telovýchovnú, výtvarnú a pracovno-technickú oblasť.     

DOPLŇUJÚCI MATERIÁL K SÉRII

V materiáloch, ktoré sú k sérii Veselo je v školskom klube 1 – 4 zdarma prístupné na stiahnutie, nájdete:

Zobraziť celý textSkryť text

Aj vo vašom školskom klube je veselo? 

Školský klub detí sa pod vedením vychovávateliek a vychovávateľov mení na tvorivý a inšpirujúci priestor, ktorý rozvíja fantáziu, podporuje prirodzenú túžbu po pohybe a prostredníctvom rôznorodých aktivít zmysluplne vypĺňa voľný čas detí.

Školské kluby detí sú zdrojom kreatívnych nápadov, myšlienok a podnetov. Využite priestor na našej webovej stránke www.aitec.sk a vytvorte s nami zásobáreň aktivít a nápadov. Buďte tvoriví, pošlite nám svoje nápady na činnosti (fotografie, videá, zvukové záznamy, postupy, krátky text k aktivite), ktoré ste robili s deťmi a zdieľajte ich prostredníctvom nás s inými vychovávateľkami a vychovávateľmi. Prezentujte svoju prácu vo vašom školskom a tiež školu, v ktorej pôsobíte.

Pokiaľ už pracujete so sériou našich titulov Veselo je v školskom klube 1, 2, 3, 4 a podarilo sa vám prepojiť obsah pracovných zošitov s aktivitou, zaujíma nás aj táto vaša práca a uvítame, ak nám o nej napíšete.

Ak sa zapojíte do našej výzvy, vaše vybraté a publikované príspevky odmeníme publikáciou Veselo je v školskom klube pre vás a deti vo vašom oddelení (resp. triede).

Zobraziť celý textSkryť text

Aktivizujúce metódy vo výchove – Rybačka

 • —Hrou vychovávame deti k presnosti, dôslednosti, cvičíme pamäť, obohacujeme reč.
 • —Hra rozvíja potenciál detí, aktivizuje detskú fantáziu, spontánnosť a prispieva k rozvoju sebaregulácie a sebapoznania.
 • —Didaktické hry sú mostíkom, ktorý vedie dieťa od hry k práci a následne k povinnostiam.
 • —Deti sa hrajú veľmi rady, a tak má vychovávateľ jedinečnú šancu pôsobiť na nich, bez toho aby si to uvedomovali.

Prostredníctvom hier v prezentácii Aktivizujúce metódy vo výchove – Rybačka boli deti podnecované k aktívnosti, samostatnosti, zodpovednosti a tvorivosti. Utužil sa kolektív a kladne sa rozvíjali vzťahy medzi deťmi.

Systém hodnotenia detí

Spoločensko-vedná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Esteticko-výchovná oblasť

Vtáčie búdky

Piktogram pracovno-technická oblasť Piktogram prírodovedno-environmentálna oblasť Piktogram esteticko-výchovná oblasť

Zima je ročným obdobím, ktoré je u detí obľúbené. Pri tomto slove si predstavia krásnu krajinu pokrytú snehom. S týmto obrazom súvisia zimné športy – sánkovačka, lyžovačka, stavanie snehuliakov a iné. V debatách nezabudnú spomenúť starostlivosť o zvieratká a najmä o vtáčiky.

V našom školskom klube každoročne vyrábame kŕmidlá z rôznych materiálov. Našu iniciatívu si všimol  miestny stolár, pán Slavomír Jambor. Ponúkol nám možnosť, aby si deti pod jeho odborným vedením urobili trvácnejšie vtáčie búdky z dreva.

Deti pracovali v skupinách. Každá mala svoje náradie a materiál. Pán Jambor ich upozornil na bezpečnosť pri práci. Potom začali pracovať podľa jeho pokynov. Označovali strany na dreve, zatĺkali klince a snažili sa, aby ich búdka bola tá najkrajšia.

O deň neskôr v spolupráci s pánom školníkom Jozefom Lednickým natreli zhotovené vtáčie búdky farbou a umiestnili ich na bezpečné miesta tak, aby boli dostupné pre všetky vtáčiky. Deti mali radosť z práce a boli hrdé na to, že pomôžu malým obyvateľom školského dvora. Prostredníctvom vyrábania vtáčich búdok si vytvorili väzbu s prírodou, ktorú treba rozvíjať už od detstva. Veľmi pozitívnym prvkom bola možnosť vyrobiť niečo užitočné vlastnými rukami, spolupracovať  v skupine a vidieť naživo prácu remeselníka.

Slavomíra Štefániková, vychovávateľka v ŠKD

Tvorte, zdieľajte, získajte

 • ak máte záujem prostredníctvom našej webovej stránky www.aitec.sk prezentovať činnosť školy, resp. svojho školského klub
 • ak hľadáte inšpiráciu a sami chcete inšpirovať iných vychovávateľov a vychovávateľky, kontaktujte nás: makara@aitec.sk, 0915 393 233

Didaktické materiály k sérii Veselo je v školskom klube

Prevziať súbor

Šablóny na tvorbu výrobkov s. 64 – 65

Posledná aktualizácia: 13.9.2012
(pdf, 733 KB)

Prevziať súbor

Šablóny (čiernobiele) na tvorbu výrobkov s. 64 – 65

Posledná aktualizácia: 23.9.2014
(pdf, 1350 KB)

Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh - Veselo je v školskom klube 1

Posledná aktualizácia: 19.9.2014
(pdf, 3501 KB)


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.