Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA® Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaŠ SR Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022 Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaŠ SR Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022 Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaŠ SR Čítanka pre tretiakov Čítanka pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica
E. Dienerová – M. Nosáľová – Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová
Šlabikár LIPKA®, 1. časť Šlabikár LIPKA®, 1. časť
J. Striežovská a kolektív
Šlabikár LIPKA®, 2. časť Šlabikár LIPKA®, 2. časť
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaŠ SR Čítanka k Šlabikáru LIPKA® Čítanka k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaŠ SR Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaŠ SR Abeceda, z vreca von! Abeceda, z vreca von!
V. Šefčík
Príspevok MŠVVaŠ SR Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ
J. Kopásková
Čítanka pre tretiakov, učebnica – vydanie 2021 Čítanka pre tretiakov, učebnica – vydanie 2021
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Príspevok MŠVVaŠ SR HUPSOV šlabikár, 2. časť HUPSOV šlabikár, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Príspevok MŠVVaŠ SR HUPSOV šlabikár, 1. časť HUPSOV šlabikár, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
HUPSOV šlabikár, 1. časť – staršie vydanie z r. 2013 HUPSOV šlabikár, 1. časť – staršie vydanie z r. 2013
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
HUPSOV šlabikár, 2. časť – staršie vydanie z r. 2014 HUPSOV šlabikár, 2. časť – staršie vydanie z r. 2014
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Príspevok MŠVVaŠ SR Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica
M. Nosáľová – A. Hirková – E. Dienerová
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková – P. Agalarevová
Príspevok MŠVVaŠ SR Spievanky – Vybranky Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaŠ SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
 Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

Internetová knižnica AITEC – opora a partner učiteľov, kamarát žiakov a rodičov!

Voľba žiak/rodič/učiteľ

Vstúpili ste do Internetovej knižnice AITEC. Pokračujte kliknutím na notebook RODIČ, ŽIAK alebo UČITEĽ.

Prihlásenie

Ak ste RODIČ alebo ŽIAK, na používanie knižnice nepotrebujete prihlásenie. Ak ste UČITEĽ, knižnica Vám ponúka širší rozsah služieb, pre ktoré je nutná jednoduchá registrácia do webového portálu AITEC a následné prihlásenie.

Ak už máte konto vytvorené, použijete svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a Vami zvolené heslo. Tieto prístupy sú totožné s tými, ktoré používate pri nákupe našich titulov v internetovom kníhkupectve, preto vo Vašom prípade nová registrácia nie je potrebná.

Registrácia a prihlasovacie údaje sú platné pre celý portál www.aitec.sk (pre knižnicu a internetové kníhkupectvo).

Listovanie v titule

Keď prejdete kurzorom na publikáciu, zobrazia sa Vám ikony pre:

  • listovanie – kliknite naň a pohodlne si prezerajte stránky učebnice, pracovného zošita alebo iného titulu.
  • vloženie publikácie na policu – Moja knižnica. Je to priestor v knižnici, do ktorého si môžete pridávať a odoberať tituly podľa individuálnej potreby.
  • ikonu na presun do e-shopu vydavateľstva AITEC.

Rozšírené služby pre učiteľov

Pri listovaní publikácie sa Vám na ľavej strane zobrazuje ponuka didaktických materiálov a súvisiacich titulov, titulov. Viaže sa na konkrétnu stranu, na ktorej sa práve nachádzate. Materiály na sivom paneli sú aktívne (výrazné) vtedy, ak sú priradené k strane, ktorú máte práve otvorenú. Ak sú materiály neaktívne, v publikácii sa vyskytujú, ale nie sú priradené k danej strane.

V spodnej časti sa nachádzajú ikony pre priblíženie, oddialenie a iné voľby, ktoré zjednodušia a zefektívnia Vašu prácu pri listovaní.

Milí používatelia, nachádzate sa v Internetovej knižnici AITEC v časti určenej pre žiakov.

Pre učiteľov a rodičov sú okrem elektronického listovania titulmi dostupné aj priradené materiály priamo k dvojstranám titulu (metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia úloh, obrazové prílohy, didaktické hry a pod.).

Ak sa chcete prihlásiť ako učiteľ alebo rodič, kliknite na Internetová knižnica AITEC a prihláste sa ako učiteľ alebo rodič.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie

Ak už máte na portáli www.aitec.sk vytvorené používateľské konto, použite svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo.Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené používateľské konto portálu www.aitec.sk? Zaregistrujte sa.