Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész) Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv) Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész) Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész) Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész) Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka) Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov – 1. časť Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre prvákov – 2. časť Matematika pre prvákov – 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre prvákov Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Séria tabúľ s číslami a číslicami Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaŠ SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ	Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť	Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 1. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 1. rész) Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 1. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 1. rész)
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 2. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 2. rész) Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 2. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 2. rész)
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ – učebnica
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – učebnica (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – tankönyv) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – učebnica (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – tankönyv)
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 1. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 1. rész) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 1. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 1. rész)
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 2. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 2. rész) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 2. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 2. rész)
P. Černek – S. Bednářová

Internetová knižnica AITEC – opora a partner učiteľov, kamarát žiakov a rodičov!

Voľba žiak/rodič/učiteľ

Vstúpili ste do Internetovej knižnice AITEC. Pokračujte kliknutím na notebook RODIČ, ŽIAK alebo UČITEĽ.

Prihlásenie

Ak ste RODIČ alebo ŽIAK, na používanie knižnice nepotrebujete prihlásenie. Ak ste UČITEĽ, knižnica Vám ponúka širší rozsah služieb, pre ktoré je nutná jednoduchá registrácia do webového portálu AITEC a následné prihlásenie.

Ak už máte konto vytvorené, použijete svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a Vami zvolené heslo. Tieto prístupy sú totožné s tými, ktoré používate pri nákupe našich titulov v internetovom kníhkupectve, preto vo Vašom prípade nová registrácia nie je potrebná.

Registrácia a prihlasovacie údaje sú platné pre celý portál www.aitec.sk (pre knižnicu a internetové kníhkupectvo).

Listovanie v titule

Keď prejdete kurzorom na publikáciu, zobrazia sa Vám ikony pre:

  • listovanie – kliknite naň a pohodlne si prezerajte stránky učebnice, pracovného zošita alebo iného titulu.
  • vloženie publikácie na policu – Moja knižnica. Je to priestor v knižnici, do ktorého si môžete pridávať a odoberať tituly podľa individuálnej potreby.
  • ikonu na presun do e-shopu vydavateľstva AITEC.

Rozšírené služby pre učiteľov

Pri listovaní publikácie sa Vám na ľavej strane zobrazuje ponuka didaktických materiálov a súvisiacich titulov, titulov. Viaže sa na konkrétnu stranu, na ktorej sa práve nachádzate. Materiály na sivom paneli sú aktívne (výrazné) vtedy, ak sú priradené k strane, ktorú máte práve otvorenú. Ak sú materiály neaktívne, v publikácii sa vyskytujú, ale nie sú priradené k danej strane.

V spodnej časti sa nachádzajú ikony pre priblíženie, oddialenie a iné voľby, ktoré zjednodušia a zefektívnia Vašu prácu pri listovaní.

Milí používatelia, nachádzate sa v Internetovej knižnici AITEC v časti určenej pre žiakov.

Pre učiteľov a rodičov sú okrem elektronického listovania titulmi dostupné aj priradené materiály priamo k dvojstranám titulu (metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia úloh, obrazové prílohy, didaktické hry a pod.).

Ak sa chcete prihlásiť ako učiteľ alebo rodič, kliknite na Internetová knižnica AITEC a prihláste sa ako učiteľ alebo rodič.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie

Ak už máte na portáli www.aitec.sk vytvorené používateľské konto, použite svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo.Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené používateľské konto portálu www.aitec.sk? Zaregistrujte sa.