Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – učebnice     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Učebnica


Matematika pre tretiakov – učebnica

Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 96 strán, plnofarebný titul.

Bežná cena (s DPH): 4,84 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 4,73 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Učebnica Matematika pre tretiakov je súčasťou koncepcie a série učebných textov Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Plne rešpektuje požiadavky iŠVP.

 • Nadväzuje na poznatky získané v druhom ročníku a pokračuje v systéme práce tak, ako v Matematike pre prvákov a druhákov. Nevyžaduje si, aby žiak v prvom a druhom ročníku pracoval s rovnakou sériou matematík. Pre žiaka aj učiteľa je však kontinuita v systéme práce počas všetkých štyroch ročníkov oveľa lepšia.

 • Obsah je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť, no osvojené poznatky z geometrie neskôr žiak využívaj aj pri riešení úloh z aritmetiky a naopak. 
 • V našej ponuke máme aj titul v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM – Matematika a harmadisokok számára, tankönyv.

   

Didaktická koncepcia

 • Práca s učebnicou je prehľadná a orientovaná na postupy väčšiny slovenských škôl. Praktickosť učebnice zjednodušuje aj orientácia pomocou farieb, odkazov a symbolov, ktoré si žiak rýchlo osvojí, resp. už pozná z nižších ročníkov. 
 • Spracovanie vo formáte A4 dáva autorom možnosť poskytnúť dostatok materiálu tak, aby mal učiteľ možnosť výberu pre všetkých žiakov s ohľadom na individuálne požiadavky každého z nich. 
 • Učebnica a pracovné zošity sú navzájom úzko prepojené poradím tém, spôsobom prezentácie učiva i výtvarno-grafickým spracovaním. Základnou tézou je, že učebnica obsahuje všetky dôležité informácie, s ktorými sa má žiak oboznámiť. Postupne si ich precvičuje a upevňuje pomocou úloh v učebnici a súbežne rieši úlohy z pracovných zošitov tejto série. 
 • Systémom práce ponúka ucelený pohľad na problematiku matematiky tretieho ročníka. Postupy a algoritmy, učivo, témy a pojmy sú prezentované jednoducho a zrozumiteľne. Spôsob práce je založený na vzbudení záujmu žiaka, jeho aktivite a schopnosti čo najskôr zvládať čo najviac postupov samostatne. Podnecuje žiakov hľadať a bádať. Učí ich nielen sa nechať učiteľom viesť, ale samostatne riešiť problémy s využitím priamej manipulácie s predmetmi a pomôckami, na základe čoho sa poznatky stávajú trvalými a použiteľnými v praktickom živote. 
 • Učivo je spracované na základe dlhodobých skúseností autorov z praxe s rôznymi skupinami žiakov. Úlohy v učebnici predstavujú voliteľnú databázu úloh, ktorá slúži učiteľovi na individualizáciu práce. 
 • Učebnica spolu s pracovnými zošitmi je spracovaná tak, aby bolo učivo rovnomerne rozložené počas celého školského roka, priebežne sa žiaci vracali prostredníctvom opakovania učiva k známym problémom a osvojovali si ich z rôznych pohľadov. Jednotlivé úlohy sú odlíšené podľa typov a spôsobu práce s nimi. 
 • Titul svojím spracovaním ponúka žiakom možnosť osvojiť si postupy, ktoré mu pomôžu zvládnuť testovanie žiakov v piatom ročníku TESTOVANIE 5. 

Komplexná podpora

 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora alebo interaktívnej tabule. 
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom učiteľ nájde jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča. 

aitec offline

 • Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je kompletná metodická podpora prostredníctvom programu aitec offline k Matematike pre tretiakov, ktorá je nezávislá na pripojení na internet a je vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.
 • aitec offline k Matematike pre tretiakov ponúka elektronické listovanie titulmi. Obsahuje multimediálne prezentácie, námety na didaktické hry, metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe priradené priamo k stranám učebnice, návrhy príprav na vyučovanie a ďalšie.
 • aitec offline k Matematike pre tretiakov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – učebnica


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Jednotky dĺžky a ich premena – Čierny Peter

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: priloha-sem-mat3-jednotky-dlzky-cierny-peter_1254_sk.pdf (1117 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Jednotky dĺžky a ich premena – kocka

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: priloha-sem-mat3-jednotky-dlzky-kocka_1253_sk.pdf (254 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Jednotky dĺžky a ich premena (online seminár)

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: mat-jednotky-dlzky-a-ich-premena_1252_sk.pdf (7018 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_941_sk.pdf (402 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_803_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_74_sk.rtf (645 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Násobilkové kruhy

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: mat3-priloha-k-seminaru-2022_1182_sk.pdf (302 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Rozhýbeme násobilku (online seminár)

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: seminar-rozhybeme-nasobilku_1181_sk.pdf (4621 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Rozcvičky 2

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: nasob-2typ-2skup-6rozcvic_1180_sk.pdf (338 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Rozcvičky

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: nasob-1typ-1skup-7rozcvic_1179_sk.pdf (298 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre tretiakov

Posledná aktualizácia: 2.12.2021
Názov súboru: mat3-materialy-2019-01-03_1164_sk.pdf (3999 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline – pexeso pre 3. ročník

Posledná aktualizácia: 10.9.2021
Názov súboru: mat3-pexeso-nasobenie-delenie_1149_sk.pdf (765 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 2. časť

Posledná aktualizácia: 6.4.2018
Názov súboru: mat3-pripravy-2cast_848_sk.pdf (1070 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematike pre tretiakov (Belic – Striežovská)

Posledná aktualizácia: 5.3.2018
Názov súboru: mat3-metodicke-komentare_819_sk.pdf (1264 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 1. časť

Posledná aktualizácia: 27.11.2017
Názov súboru: mat3-pripravy-1cast_840_sk.pdf (1263 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (3. ročník ZŠ)

Posledná aktualizácia: 6.10.2017
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-podla-isvp_833_sk.pdf (2704 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

Posledná aktualizácia: 3.10.2017
Názov súboru: mat3-materialy-kocka_834_sk.pdf (242 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Učebnica Matematika pre tretí ročník predstavuje súbor úloh a námetov na zvládnutie požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a jej prílohy matematika.

Učivo je rozdelené do niekoľkých tematických celkov. Tieto predstavujú obsah aritmetickej i geometrickej časti. Geometrická časť je rovnaká, akú žiak pozná z druhého ročníka. V aritmetickej časti sa striedajú farby, aby bola orientácia medzi učebnicou a pracovnými zošitmi čo najjednoduchšia. Učivo je rovnomerne rozložené do jednotlivých častí. Každá časť obsahuje úvodný vstup, ktorý sa venuje danej problematike a ponúka žiakovi podnety, ktoré ho majú povzbudiť v bádaní a objavovaní. Dôležité informácie sú ponúkané v špeciálnych grafických prvkoch, aby ich žiak rýchlo objavil a vedel s nimi pracovať. Následne mu učebnica ponúka sériu úloh, ktoré majú narastajúcu náročnosť a snažia sa žiakovi ponúknuť problém tak, aby chápal význam poznatku pre praktický život.

Na konci každej témy je séria úloh na overenie miery získania poznatkov tak, aby učiteľ a rodič vedeli, či je potrebné sa k niektorým oblastiam vrátiť a doplniť poznatky. Učebnica je priebežne doplnená špeciálnymi stranami, ktoré ponúkajú témy a okruhy, ktoré môže učiteľ riešiť dlhodobejšie, resp. ísť hlbšie do riešenia problému, opakovane sa k nemu vracať. Vďaka spracovaniu je práca s učebnicou pestrá, nevedie k stereotypu a povzbudzuje žiaka neustále vnímať nové informácie a súvislosti.

Na začiatku učebnica ponúka úlohy na opakovanie učiva 2. ročníka. Ide o súbor rôznorodých úloh, ktoré komplexne zopakujú najdôležitejšie okruhy druháckeho učiva. Žiak pracuje v obore do 100, používa známe postupy na riešenie rôznorodých úloh. Prvý celok končí sériou slovných úloh a úloh s výberom odpovede. Táto séria postupne vedie žiaka tak, aby na konci tretieho ročníka zvládol riešenie slovných úloh na úrovni požadovanej vzdelávacím štandardom pre 3. ročník.

V ďalšej časti sa žiak oboznamuje najprv s princípom násobenia a po jeho zvládnutí s princípom delenia. Nejde o samotnú prácu s násobilkou, ale o jej využitie a praktické ukážky využitia násobilky a delenia a aplikácie v praktickom živote. Pochopenie princípu násobenia a delenia je nevyhnutnou podmienkou úspešného zvládnutia učiva o násobení a delení do 100. Preto mu autori venujú dostatok priestoru a rôznorodých úloh. Súčasťou tejto časti je aj problematika delenia na rovnaké časti a pomenúvanie daných častí.

Kapitola plynule nadväzuje na objavovanie poznatkov o násobení a delení do 100 postupne od násobenia a delenia 1, 2, atď. Tento postup a zoradenie rešpektuje požiadavku učiteľov z praxe. Žiak sa oboznamuje s násobkami daného čísla, s tabuľkou násobenia a delenia, no neustále je nutné zisťovať, či žiak rozumie tomu, čo rieši a ako k problematike pristupuje. Po zvládnutí násobenia a delenia číslom 5 učebnica žiakovi ponúka učivo o násobení nulou, o delení nuly a problematiku nemožnosti delenia nulou. Priebežne sa však žiak vracia aj k predchádzajúcim spojom násobenia a delenia.

Tematický celok na tomto mieste uzatvára opäť dvojstrana, ktorá sa systematicky venuje riešeniu slovných úloh a postupom, ktoré treba pri riešení rôznych typov úloh dodržať. Na konci tematického celku sa nachádza strana na overenie miery zvládnutia učiva.

V ďalšom tematickom celku žiak spoznáva trojciferné čísla – pracuje v obore čísel do 1 000. V tejto časti rieši úlohy, ktoré mu pomáhajú pochopiť a predstaviť si dané množstvo a priradiť ho k danému číslu. Žiak znázorňuje a určuje daný počet, hľadá čísla na číselnej osi, pozoruje polohu, porovnáva čísla a používa ich pri riešení praktických úloh zo života. Oboznamuje sa, na základe známych pravidiel, so spôsobom porovnávania čísel v číselnom obore do 1 000. Súčasťou témy je aj problematika zaokrúhľovania čísel. Žiak sa oboznamuje s aritmetickým zaokrúhľovaním, ktoré je najbežnejšie. Pokiaľ to schopnosti žiakovi umožnia, môže mu učiteľ ukázať aj iné typy zaokrúhľovania, ktoré sa používajú v praxi, zaokrúhľovanie nadol – napr. pri daňových priznaniach, zaokrúhľovanie nahor, napr. pri určovaní dávok a platieb. Opäť žiak vníma matematiku v súvislosti s praktickým životom. Tematický celok uzatvára špeciálna strana venujúca sa určovaniu času s presnosťou na sekundy.

V učebnici nasleduje tematický celok, ktorý pokračuje v poznávaní násobenia a delenia do 100, tentoraz ide o násobky čísla 6 až 10 s prislúchajúcimi spojmi delenia danými číslami. V tejto časti žiak oveľa častejšie rieši praktické úlohy, pri ktorých aktívne využíva osvojené a zautomatizované spoje násobenia a delenia do 100. V závere tematického celku je strana na overenie miery získaných poznatkov a následne sa žiak oboznamuje s problematikou zaokrúhľovania na stovky pomocou známych postupov.

V predposlednom tematickom celku aritmetiky žiak spoznáva čísla do 10 000, opäť ich pozoruje, snaží sa pochopiť, aké množstvá predstavujú, porovnáva ich, hľadá ich pozíciu na číselnej osi a podobne. Priebežne si opakuje učivo nielen z numerácie do 10 000 ale aj spojov násobenia a delenia. Záverom sa žiak dostáva k strane na overenie miery zvládnutia učiva a nakoniec s problematikou zaokrúhľovania na tisícky. Rôznorodosť úloh aj tu núti rozmýšľať nad praktickým využitím v reálnom živote.

V samostatnej téme žiak spoznáva význam a spôsob práce s tabuľkou v rozsahu určenom pre tretí ročník.

Posledný tematický celok prináša súbor úloh na opakovanie a upevnenie učiva. Opäť tu autori reagujú na požiadavku z praxe a vlastné skúsenosti, kedy v posledných týždňoch školského roka neponúkajú nové témy, ale snažia sa, aby bol tento čas zameraný len na opakovanie a upevňovanie. Tento praktický prvok určite ocení väčšina učiteľov aj s ohľadom na povinnosti žiaka na konci školského roka.

Učiteľ zaraďuje učivo geometrie priebežne počas školského roka individuálne podľa zvykov triedy alebo školy. Geometria je ponúkaná prostredníctvom problémových úloh a žiak rieši dané úlohy, oboznamujú sa s pojmami a sám ich postupne začína používať vo vlastnom matematickom vyjadrovaní. Aj v tomto prípade je najvhodnejšie, ak si žiak pomáha znázornením, kreslením, modelovaním a pod.

Táto myšlienka je charakteristická pre koncepciu autorov M. Belic – J. Striežovská, v ktorej predpokladajú aktívnu prácu žiaka, mieru vlastnej aktivity žiaka určuje však vždy učiteľ podľa individuálnych možností žiaka, triedy alebo školy.

Tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie už svojou povahou a názvom napovedá, že má ponúkať matematiku na praktických ukážkach zo života. Aj preto sú dané úlohy zaradené priebežne na podnet učiteľov z praxe sú označené špeciálnym symbolom.

Práca s učebnicou predstavuje však len časť rôznorodých úloh a preto je nevyhnutné ponúknuť žiakovi aj ďalšie úlohy predložené v pracovných zošitoch tak, aby u žiaka vznikla komplexná predstava o problematike a záber žiaka bol čo najširší.

Rozšírený rozsah, zväčšený formát, prehľadné spracovanie a jednoduchosť v používaní sú veľkým predpokladom praktickosti daného učebného materiálu a celej série Matematika pre tretiakov.

Medzi úlohami sa nachádzajú aj také, ktoré vyžadujú podrobnejšiu metodickú prípravu, alebo ich riešenie je metodicky náročnejšie, resp. ich možno využiť viacerými spôsobmi. Takéto úlohy sú označené symbolom MP. Tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie nie je spracovaný ako samostatný.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – sada

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 9,68 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
9,46 €

Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,73 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,51 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
4,84 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.