Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul.

Bežná cena (s DPH): 4,95 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Moderné a zážitkové učenie matematiky s ucelenou sériou

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Matematike pre tretiakov – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Druhá časť dvojdielneho pracovného zošita patrí do série učebných textov Matematika pre tretiakov a je v plnom rozsahu spracovaný podľa požiadaviek iŠVP.

 • Pracovný zošit Matematika pre tretiakov je rozdelený do dvoch častí, ktoré na seba nadväzujú. Spolu pokrývajú obsah učiva matematiky pre tretiakov v nadväznosti na učivo prezentované v učebnici.

 • Spracovanie oboch pracovných zošitov je prehľadné a systematické. Strany obsahujú stálu štruktúru, ktorá pomáha žiakom rýchlo sa zorientovať na strane a sústrediť sa viac na podstatu matematického riešenia.

 • V našej ponuke máme aj titul v maďarskej jazykovej mutácii pre školy s VJM – Matematika a harmadikosok számára, munkafüzet 2. rész.

Didaktická koncepcia

 • Farebné členenie jednotlivých kapitol pracovného zošita je rovnaké ako v učebnici, preto si žiak i rodič vedia rýchlo nájsť doplňujúce úlohy v prípade domácej prípravy. Prepojenie učebnice a pracovných zošitov je pre spresnenie vyjadrené aj slovne – názvami tém a odkazmi na strany učebnice.
 • Strany pracovného zošita sú prehľadne rozčlenené. Učivo je rovnomerne rozložené do celého školského roka a jednotlivých kapitol. Každá strana predstavuje samostatnú ucelenú jednotku, ktorú možno zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny. Práca s pracovnými zošitmi je efektívna a plánovanie práce praktické pre učiteľa.
 • Základný súbor strán väčšinou obsahuje dve až tri úlohy na zvládnutie danej témy. Jednu úlohu na priebežné opakovanie a dve úlohy na individualizáciu práce. Žiak ich môže riešiť podľa pokynu učiteľa, alebo na základe vlastného uváženia. Týmto sa podporuje individuálny prístup a samostatnosť žiakov pri práci a rozvoj vlastného aktívneho prístupu riadeného učiteľom.
 • Učivo je rozdelené na aritmetickú a geometrickú časť, no jednotlivé úlohy v aritmetickej časti využívajú osvojené poznatky z geometrie a naopak.
 • Základnou myšlienkou práce s pracovnými zošitmi je usmerňujúci prístup učiteľ a aktívny prístup žiaka.
 • V úvode druhej časti sa žiak oboznamuje s riešením slovných úloh, rieši úlohy, pri ktorých využíva význam násobenia a delenia, úlohy s časom, úlohy s kalendárom a ďalšie úlohy, ktoré rozvíjajú špecifické myslenie a aplikujú matematiku do reálneho života.
 • V ďalšej časti sa žiak postupne oboznamuje s násobením 6, 7, 8, 9 a 10. Popri tom rieši opäť špecifické úlohy, ako napríklad SUDOKU a iné. 
 • V tretej farebnej časti žiak na základe analógie s číslami do 100 spoznáva porovnávanie čísel do 1 000, pracuje s číslami, porovnáva ich, určuje počet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek, rozhoduje, ktoré čísla sa nachádzajú na číselnej osi pred a za daným číslom.
 • Predposledná kapitola vedie žiaka k zvládnutiu požiadaviek práce s číslami do 10 000, porovnávanie, zaokrúhľovanie, určovanie polohy na číselnej osi a pod.
 • Posledná kapitola pripomína problematiku násobenia a delenia do 100.
 • Súčasťou druhej časti pracovného zošita je séria úloh, ktoré učia žiaka riešiť typy úloh, s ktorými sa stretne pri riešení testovania v piatom ročníku.
 • V geometrickej časti, ktorá predstavuje samostatný blok, sa žiak oboznamuje s vlastnosťami mnohouholníkov, s rysovaním úsečiek, s určovaním strán, vrcholov a úsečiek, s prácou so stavbami z kociek, s prácou s jednotkami dĺžky, s premenou jednotiek dĺžky atď. Pozoruje kocku, určuje strany, vrcholy. Určuje, ktoré predmety z okolia mu pripomínajú daný priestorový geometrický útvar.
 • Práca s pracovnými zošitmi je intuitívna a nevyžaduje si, aby žiak v prvom a druhom ročníku pracoval s rovnakou sériou matematík. Pre žiaka aj učiteľa je však kontinuita v systéme práce počas všetkých štyroch ročníkov oveľa lepšia a prináša lepšie výsledky.

Komplexná podpora

 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom učiteľ nájde jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline

 • Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je kompletná metodická podpora prostredníctvom programu aitec offline k Matematike pre tretiakov, ktorá je nezávislá na pripojení na internet a je vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.
 • aitec offline k Matematike pre tretiakov ponúka elektronické listovanie titulmi. Obsahuje multimediálne prezentácie, námety na didaktické hry, metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe priradené priamo k stranám učebnice, návrhy príprav na vyučovanie a ďalšie.
 • aitec offline k Matematike pre tretiakov si môžete zakúpiť tu.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Jednotky dĺžky a ich premena – Čierny Peter

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: priloha-sem-mat3-jednotky-dlzky-cierny-peter_1254_sk.pdf (1117 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Jednotky dĺžky a ich premena – kocka

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: priloha-sem-mat3-jednotky-dlzky-kocka_1253_sk.pdf (254 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Jednotky dĺžky a ich premena (online seminár)

Posledná aktualizácia: 9.12.2022
Názov súboru: mat-jednotky-dlzky-a-ich-premena_1252_sk.pdf (7018 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_941_sk.pdf (402 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_803_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-tretiakov-bs_74_sk.rtf (645 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Násobilkové kruhy

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: mat3-priloha-k-seminaru-2022_1182_sk.pdf (302 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Rozhýbeme násobilku (online seminár)

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: seminar-rozhybeme-nasobilku_1181_sk.pdf (4621 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Rozcvičky 2

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: nasob-2typ-2skup-6rozcvic_1180_sk.pdf (338 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozhýbeme násobilku - Rozcvičky

Posledná aktualizácia: 7.3.2022
Názov súboru: nasob-1typ-1skup-7rozcvic_1179_sk.pdf (298 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Obrazové prílohy k sérii Matematika pre tretiakov

Posledná aktualizácia: 2.12.2021
Názov súboru: mat3-materialy-2019-01-03_1164_sk.pdf (3999 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Rozcvičky na iHRiSKU s aitec offline – pexeso pre 3. ročník

Posledná aktualizácia: 10.9.2021
Názov súboru: mat3-pexeso-nasobenie-delenie_1149_sk.pdf (765 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prevziať súbor

Tangram

Posledná aktualizácia: 29.5.2020
Názov súboru: tangram_1053_sk.pdf (840 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť, geometria

Posledná aktualizácia: 3.5.2018
Názov súboru: matematika-pre-tretiakov-pz-2cast-vzorove-riesenia-geo-01-17_877_sk.pdf (2169 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnému zošitu Matematika pre tretiakov (Belic – Striežovská), 2. časť

Posledná aktualizácia: 3.5.2018
Názov súboru: matematika-pre-tretiakov-pz-2cast-vzorove-riesenia-01-63_847_sk.pdf (12535 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrhy príprav k Matematike pre tretiakov, 2. časť

Posledná aktualizácia: 6.4.2018
Názov súboru: mat3-pripravy-2cast_848_sk.pdf (1070 KB)
Typ: Návrhy príprav

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k súboru Matematike pre tretiakov (Belic – Striežovská)

Posledná aktualizácia: 5.3.2018
Názov súboru: mat3-metodicke-komentare_819_sk.pdf (1264 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia Vyučovanie matematiky podľa iŠVP (3. ročník ZŠ)

Posledná aktualizácia: 6.10.2017
Názov súboru: vyucovanie-matematiky-podla-isvp_833_sk.pdf (2704 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Kocka, vystrihovacia príloha

Posledná aktualizácia: 3.10.2017
Názov súboru: mat3-materialy-kocka_834_sk.pdf (242 KB)
Typ: Obrazová príloha k titulu

Pracovné zošity Matematika pre tretiakov predstavujú súbor učebných materiálov, ktoré dopĺňajú a rozširujú informácie podané v rovnomennej učebnici. Systémom práce a spracovaním priamo nadväzujú na postupy a metódy využívané v učebnici, no i metódy a postupy, ktoré už boli predložené a využívané v prvom a druhom ročníku.

Výhodou tejto koncepcie, že začať pracovať s učebnicou a pracovnými zošitmi možno aj vtedy, ak v predchádzajúcom roku používali žiaci iné metódy a postupy. Systém je totiž otvorený, pripravený prispôsobiť sa požiadavkám učiteľa, žiakov, rodičov, ponúka možnosť individuálneho prístupu i možnosť venovať sa len vybranej skupine žiakov a medzitým zamestnať žiakov podnietením vlastnej aktivity.

Systém práce predpokladá nielen prácu s pojmami a okruhmi matematiky, no i prepojenie na iné predmety a prierezové témy. Z tohto pohľadu je pre učiteľa podnetná motivácia jednotlivých strán, ktorá je prepojená nielen na učivo vlastivedy podľa iŠVP, ale aj na iné predmety ako je prírodoveda, slovenský jazyk. Tieto motívy však vystupujú na stranách nenápadne a nie sú v konflikte s prípadnými inými témami, ktoré učiteľ realizuje napr. na základe integrovaného vyučovania a pod.

Kapitoly v pracovnom zošite sú farebne odlíšené a korešpondujú s rovnakými kapitolami v učebnici. Okrem toho je údaj doplnený aj presným odkazom na dané strany učebnice.

Kapitoly sú väčšinou uzavreté stranou na overenie vedomostí. Cieľom týchto strán je zistiť, do akej miery zvládol daný žiak učivo a stanoviť, či je ešte potrebné niektoré témy podrobnejšie prebrať, alebo stačí ponúkať žiakovi úlohy na priebežné opakovanie, ktoré sú priamo vložené na jednotlivé strany pracovného zošita.

Ďalším typom strán, s ktorými sa žiak priebežne stretá sú strany s jednou témou, ktorú môže žiak vnímať v hlbších súvislostiach, alebo si precvičuje postupy a algoritmy, napr. strany prípravy na riešenie slovných úloh, typy úloh využívané pri testovaní žiakov a pod.

Súčasťou týchto strán sú krátke metodické informácie, ktoré dávajú prvotný obraz o obsahu strany. Rovnako, ako v učebnici, aj tu je tematický celok Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie zaradená priebežne a úlohy sú označené symbolom AMÚ.

Samostatný typ strán predstavujú geometrické strany. Koncepcia predkladá sériu úloh, pomocou ktorých si žiak učivo osvojuje a získava vedomosti a zručnosti v rysovaní, poznávaní, priestorovom predstavovaní a podobne. V tejto časti sa často odvolávame na manipuláciu s predmetmi, modelmi geometrických útvarov. Ak nie je pre žiaka tento priestor dostatočný, je vhodné zavrieť geometrický zošit, alebo listy, na ktorých ďalej svoje zručnosti rozvíja a zlepšuje.

V prvej kapitole druhej časti žiak rieši rôznorodé úlohy, ktoré sú motivované väčšinou využitím známych spojov násobenia a delenia. Ide o rôzne slovné úlohy a aplikačné úlohy. Súčasne sa žiak oboznamuje s násobkami čísel 6, 7, 8, 9 a 10 a prácou s nimi (určovanie násobkov, delenie danými číslami bezo zvyšku a pod.). 

V tejto časti sa žiak stretáva aj s riešením úloh pomocou kalendára a s ďalšími pravidlami a pomôckami pri riešení SUDOKU. Súčasťou každého násobku je aj násobilková pyramída, ktorá sa postupne buduje poznávaním násobkov daných čísel. V kapitole je zaradená aj séria úloh na riešenie slovných úloh a správneho postupu pri riešení. Na konci kapitoly je strana na overenie miery zvládnutia daného učiva.

V ďalšej časti sa žiak oboznamuje s pravidlami aritmetického zaokrúhľovania na základe známych pravidiel a práci s číslami do 100. Žiak ďalej pracuje s číslami do 10 000, najprv na úrovni práce s celými tisíckami, potom s číselnými radmi a postupnosťami, rozkladá čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky a pripočítava celé tisícky a stovky. Súčasťou úloh je aj práca s peniazmi, kedy žiak počíta sumy pomocou eurobankoviek a euromincí a rieši úlohy nabádajúce využitie matematiky v reálnom živote. Na konci kapitoly je strana na overenie miery zvládnutia daného učiva.

V ďalšej časti žiak opäť zaokrúhľuje čísla, tentoraz na tisícky, učí sa čítať údaje z grafu a zapisovať údaje do grafu, pracuje intenzívne s tabuľkou v rámci požiadaviek vzdelávacieho štandardu pre tretí ročník, pracuje s geometrickými útvarmi v rôznorodých úlohách rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, rieši úlohy s pravdivosťou, hodnotí pravdivosť, určuje, či je daná udalosť možná, istá, nemožná a pod. Táto séria úloh tesne pred koncom školského roka umožňuje učiteľovi pristupovať k žiakovi veľmi individuálne a zvládnuť nároky na opakovanie úloh bez stresu a veľmi prakticky.

Poslednou časťou je opakovanie úloh motivovaných násobením a delením a strana na overenie miery zvládnutia daného učiva. Táto téma je ešte rozšírená o sériu rôznorodých úloh tak, aby sa žiak pripravil na zvládnutie matematiky vo štvrtom ročníku.

V geometrickej časti žiak pracuje s bodmi, úsečkami, meraním, porovnávaním, rysovaním v štvorcovej sieti, zmenšovaním a zväčšovaním útvarov v štvorcovej sieti, stavbami z kociek, odhadovaniu a meraniu s rôznou presnosťou, opakujú si známe jednotky dĺžky a spoznávajú nové, pracujú s plošnými schémami, ktoré využívajú na riešenie úloh, rozvíjajú si predstavivosť riešením úloh s osovou súmernosťou, hľadajú podobnosť medzi reálnymi predmetmi a geometrickými útvarmi.

Súčasťou druhej časti pracovného zošita je súbor úloh, ktorý pripravuje žiaka na zvládnutie testovania žiakov v piatom ročníku TESTOVANIE 5. Žiak rieši typovo podobné úlohy, učí sa, akým spôsobom sú formulované a aké odpovede sa od neho očakávajú.

Pracovný zošit 2. časť je komplexne spracovaný materiál, ktorý pomáha učiteľom, žiakom i rodičom objavovať podstatu matematiky tak, aby ju neskôr vedel využiť v praktickom živote. Zároveň už žiaka postupne pripravuje na zvládnutie problematiky matematiky vo štvrtom ročníku. Táto matematika je jednoducho praktická.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – sada

Matematika pre tretiakov – sada
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 9,68 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov

Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,73 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica

Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,84 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,95 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.