Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika - pracovné zošity     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit


Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 88 strán, plnofarebný titul

Bežná cena (s DPH): 3,30 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky

 • Matematika pre štvrtákov je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ M. Belic – J. Striežovská.  
 • Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ. 
 • Súbor didaktických materiálov obsahuje učebnicu a dva pracovné zošity, ktoré možno ešte rozšíriť o ďalšie doplnkové materiály na dosiahnutie maximálneho individuálneho prístupu na vyučovaní matematiky.

Súlad s iŠVP

 • Pracovný zošit Matematika pre štvrtákov – 2. časť plynule nadväzuje na 1. časť. Dielo je spracované podľa iŠVP a vychádza z potreby prípravy žiakov na TESTOVANIE 5.

Autori

 • Autori vychádzajú z vlastnej učiteľskej praxe, zo štúdia modernej didaktiky matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov.

Didaktická koncepcia

 • Spracovanie učiva aritmetiky a geometrie dáva učiteľovi priestor rozhodnúť sa, ako sa bude učivo prelínať.
 • Práca s pracovným zošitom umožňuje plnenie požiadaviek vzdelávacieho štandardu. Obsahovo sa sústredí na ukončenie procesu poznávania a budovania kľúčových kompetencií na 1. stupni. Rešpektuje a rozvíja medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. Venuje sa problematike finančnej gramotnosti v nadväznosti na platný vzdelávací štandard finančnej gramotnosti. 
 • Svojím spracovaním reflektuje na požiadavky škôl. Jedna strana aritmetickej časti pracovného zošita zahŕňa obsah zvládnuteľný približne na jednej vyučovacej hodine. Odkazy na strany učebnice v pracovnom zošite a zaručujú pohodlné prepojenie práce oboma materiálmi. Výrazne pomáha aj farebné zjednotenie prislúchajúcich strán. 
 • Rozdelenie strán na základné a výberové je podporené piktogramami. Piktogramy definujú úlohy pre tých, ktorí pracujú rýchlejšie a potrebujú ďalšiu aktivitu. Sú určené pre žiakov, ktorí napredujú v matematickom poznávaní rýchlejším tempom. Úlohy a matematické problémy sú prezentované s narastajúcou náročnosťou. 
 • Dielo kladie dôraz na individuálny prístup, predstavivosť a zážitkové vyučovanie. Žiaci sa učia pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Pracujú na projektových témach, v ktorých riešia jednotlivé problémy do hĺbky.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, návrhy príprav, zbierka úloh a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie pripravujeme jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča..

Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov

 • Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov (MMD) ponúka učiteľovi možnosť premietania na interaktívnej alebo bielej tabuli. Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • Disk nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu. Licenčné podmienky používania sú súčasťou MMD. Viac informácií o Multimediálnom disku Matematika pre štvrtákov získate tu.

Multimediálny disk Matematika pre štvrtákov

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Novinka v ponuke

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Bonus zdarma

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť


Všetko k sérii

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov-2019-2020_797_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre štvrtákov, formát rtf

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: tvvp-matematika-pre-stvrtakov-2019-2020_387_sk.rtf (1865 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k Edičnému katalógu − Matematika pre štvrtákov

Posledná aktualizácia: 23.8.2018
Názov súboru: letak-matematika-leto-web_912_sk.pdf (602 KB)
Typ: Infoleták

Druhá časť pracovného zošita priamo nadväzuje na strany 1. časti, v aritmetickej časti sa úvodná časť ešte stále venuje počítaniu do 1 000 a písomnému počítaniu. Rovnako, ako v prvej časti, sa tu využívajú predchádzajúce skúsenosti a mnoho postupov žiaci objavujú a spoznávajú pomocou analógie už poznaného. Následne pomocou známych postupov ešte pribúda aj počítanie pod sebou. Aj v tomto prípade žiak získava informácie o postupoch a vyberá si, či bude počítať odspodu, odvrchu podľa odporúčania učiteľa. V tomto prípade je využitá možnosť výberu maximálne a prispôsobuje sa

Priebežne, rovnako ako v 1. časti, sú témy tematického celku zaradené Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie zaradené priebežne. Autori sa vždy snažili, aby tieto témy boli prepojené na prax a ako znie názov, boli aplikované na reálne situácie.

Zároveň sa priebežne precvičuje učivo násobenia a delenia v obore stanovenom iŠVP.

Poslednou časťou v aritmetickom bloku je počítanie do 10 000 bez prechodu a následne i s prechodom. Metodicky sa postupuje rovnako ako v časti počítania do 1 000.

Priebežne sa objavujú na stranách pracovného zošita tematické strany, ktoré ponúkajú možnosť hlbšie sa vnoriť do problému a venovať nejakej časti učiva pozornosť opakovane a vytvárať si projektové hodiny, resp. aj dlhšie časové úseky. Kombináciou s klasickými stranami sa vytvára ideálna kombinácia na spoločnú i individuálnu prácu, na individuálny prístup vo vyučovaní a zážitkové objavovanie tajov matematiky tak, aby žiak vnímal matematiku a potrebnú súčasť osobného života.

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Matematika pre štvrtákov – súbor

Matematika pre štvrtákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,37 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre štvrtákov – učebnica

Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,30 €
Zobraziť detail

Zošit Š

Zošit Š
: : produkt AITEC
Bežná cena: 1,10 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.