Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Matematika Matematika – súbory     Ročník: 2. ročník ZŠ     Typ: Pracovný zošit Súbor / sada


Matematika pre druhákov – sada

Sada učebných materiálov pre 2. ročník pre žiaka: pracovný zošit 1. a 2. časť

Autor: M. Belic – J. Striežovská


Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – sada

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Bežná cena (s DPH): 6,60 €

Termín dodania Termín dodania: od 19. augusta 2020

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2020/2021.

Viac informácií.

Súlad s iŠVP

 • Pracovné zošity patria do inovovanej série učebných textov Matematika pre druhákov a sú v plnom rozsahu spracované podľa požiadaviek iŠVP. K pracovným zošitom odporúčame používať prepracovanú učebnicu Matematika pre druhákov (vydanie 2017) s inovovaným obsahom. Učebnica z roku 2015 nie je plne kompatibilná s novou sériou.

Didaktická koncepcia

 • Nadväzuje na pracovnú učebnicu 1. ročníka autorov M. Belic – J. Striežovská. Súbor je spracovaný a určený všetkým žiakom druhých ročníkov, ktorí napĺňajú požiadavky obsahového a výkonového štandardu iŠVP v predmete matematika 2. ročníka.
 • Učivo a obsah sú spracované a rozložené rovnomerne medzi učebnicu a pracovné zošity tak, aby sa žiaci naučili pracovať s učebnicovým textom a zároveň si osvojili základné schopnosti robiť si poznámky.
 • Učivo je prezentované jednoducho, s ohľadom na primeranosť veku a tiež s ohľadom na požiadavky modernej didaktiky i učiteľskej obce.
 • Učivo je rozdelené do logických celkov a rozložené rovnomerne na celý školský rok.
 • Učebnica obsahuje odkazy na zodpovedajúce strany pracovných zošitov a naopak.
 • Orientácia a práca je preto veľmi jednoduchá.
 • Obsah je rozdelený na aritmetickú a geometrickú časť, spracovanie umožňuje veľmi jednoduché plánovanie učiva.
 • Jedna strana pracovného zošita zodpovedá jednej vyučovacej hodine.

Komplexná podpora

 • Titul má nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC má aktívnu službu aitec online. V Internetovej knižnici AITEC má v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, vzorové riešenia, zbierku úloh, sériu tabúľ, zošit na nácvik písania, didaktické hry a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály súvisiace s titulom učiteľ nájde jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP, doplnkové materiály, metodické komentáre k celej učebnici a tiež vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

aitec offline

 • aitec offline k Matematike pre druhákov je program nezvislý od internetového pripojenia. 
 • aitec offline k Matematike pre duhákov ponúka elektornické listovanie titulmi zo série Matematika pre druhákov. Ponúka učiteľovi možnosť premietania multimediálnych prezentácií na interaktívnej alebo bielej tabuli. 
 • Obsahuje didaktické interaktívne úlohy a hry, animované algoritmy riešenia úloh a metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe. 
 • aitec offline k Matematike pre druhákov nie je súčasťou samostatne zakúpeného titulu, učiteľ ho získa zdarma ako bonus k objednávke pre celú triedu.Viac informácií o aitec offline k Matematike pre druhákov získate tu.

aitec offline k Matematike pre druhákov

Viac informácií o titule

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Séria

Matematika pre prvý stupeň základných škôl

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

Bonus +1 cd zdarma

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Matematika pre druhákov – sada
 • 1 ks aitec offline k Matematike pre druhákov – komplexná podpora na vyučovanie


Tento produkt je možné vložiť do košíka len pre registrovaných používateľov.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa

Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát pdf

  Posledná aktualizácia: 16.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs-2019-2020_859_sk.rtf (738 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát xlsx

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs-2019-2020_806_sk.xlsx (17 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Matematika pre druhákov (Belic – Striežovská), formát rtf

  Posledná aktualizácia: 15.8.2019
Názov súboru: navrh-na-tvvp-matematika-pre-druhakov-bs-2019-2020_66_sk.rtf (740 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Súbor učebných textov z matematiky pre 2. ročník predstavuje didakticky premyslený komplex úloh a aktivít smerujúcich k napĺňaniu požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.

Súbor pozostáva z prehľadne spracovanej učebnice a pracovného zošita rozdeleného na dve časti, aby sa dosiahol optimálny počet úloh, ktorý je potrebný na expozíciu a fixáciu nového i staršieho učiva.

Celý súbor dopĺňa moderne spracovaný multimediálny edukačný disk, metodické komentáre so vzorovými riešeniami a séria pracovných listov na vytlačenie pre žiakov s cieľom rozšíriť poznatky žiakov.

Tento súbor predstavuje didakticky premyslený systém, ktorý reaguje na požiadavky modernej didaktiky matematiky a tiež zohľadňuje potreby a špecifiká slovenských škôl. 

Súbor priamo nadväzuje na súbor pracovných učebníc z 1. ročníka Matematika pre prvákov.

Táto séria predpokladá jednotný a systematicky stály spôsob prezentácie až do štvrtého ročníka tak, aby bolo základným cieľom oboznamovať sa s matematickými problémami a nie s novým systémom práce s učebnými textami.

Učivo je rozdelené na primerané časti, kapitoly, ktoré sú farebne odlíšené v učebnici a rovnako aj v pracovných zošitoch. Tieto kapitoly sú vždy uzavreté stranou na overenie získaných vedomostí.

Priebežne sú zaradené strany s komplexným pohľadom na problematiku a ponúkajú rôznorodé matematické problémy na jednej strane. Učivo aritmetiky je cielene oddelené do inej časti v učebníc i pracovnom zošite, aby bolo možné lepšie plánovať prácu. Poznatky z aritmetiky sa však prelínajú s poznatkami geometrie a využívanie poznatkov už prebieha priebežne a v komplexných úlohách za objavuje aritmetická i geometrická problematika súbežne.

Obsah učiva kopíruje základný pedagogický dokument, avšak niektoré témy sa zaraďujú priebežne, aby sa dosiahla väčšia reálnosť a žiaci si uvedomili význam matematiky pri riešení problémov reálneho života. Spracovanie strán je graficky prehľadné a výtvarne zaujímavé. Autori ponúkajú pre každú stranu pracovného zošita jednu tému, ktorá je nosná pre stranu a možno ju použiť ako motiváciu. Veľkou výhodou je, že je v pracovných zošitoch systematicky spracované priebežné opakovanie učiva.

Prvý diel je obohatený 8-stranovou prílohou na lepšie zvládnutie prijímania učiva pomocou manipulácie s predmetmi. V druhej časti si zas žiaci môžu nájsť súhrnné opakovanie najdôležitejších vecí z druhého ročníka, ktoré môžu použiť ako záložku do tretieho ročníka. Obsah je doplnený a obohatený multimediálnym obsahom na disku, ktorý statické deje prezentuje dynamicky a napomáha pochopeniu najmä takých operácií a dejov, ktoré sú založené na pozorovaní a lokomócii. Internetová podpora diela prináša taktiež vzorové riešenia úloh a tlačiteľné prílohy pre žiakov.

Tento súbor je založený na dlhoročných skúsenostiach autorov a odbornom a precíznom spracovaní diela tímom odborníkov. 

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /súboru, balíka, maxibalíka/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl a fyzických osôb v celkovej cene tovaru nad 15,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok. Pre viac informácií kontaktujte ZÁKAZNíCKY SERVIS

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 7 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaŠ SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov

Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 4,07 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – súbor

Matematika pre druhákov – súbor
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 7,81 €
Zobraziť detail

Produkt obsahuje nasledovné tituly:
Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – učebnica

Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail

Príspevok MŠVVaŠ SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť

Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Matematika pre prvý stupeň základných škôl Bežná cena: 3,41 €
Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.