Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk - pracovné učebnice Tituly pre žiakov so ŠVVP     Ročník: 3. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Sada pracovnej učebnice pre 3. roč. ZŠ a doplnkového zošita

Autor: R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová


Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Bežná cena (s DPH): 6,93 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Spojenie učebnice s pracovným zošitom? Hry, tajničky, doplňovačky, poučky a slovné hračky v jednom. To všetko nájdete v dvojdielnej pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ (Titková a kol.) – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

V pracovnej učebnici sa tretiaci vyberú na dobrodružnú cestu spoznávania rodnej reči cez príbehy hlavných postáv –  znamienok BodkyOtáznika Výkričníka. Texty sú spolu s nadväzujúcimi cvičeniami zostavené tak, aby žiakov nabádali k samostatnému uvažovaniu, kladeniu otázok a hľadaniu súvislostí v rôznych jazykových situáciách. Žiaci sa sami stávajú objaviteľmi a bádateľmi gramatických pravidiel, čím dochádza k ich prirodzenému zvnútorneniu.

 Autorky

 • Renáta Titková a Dagmar Moravčíková sú skúsené učiteľky s dlhoročnou praxou na 1. stupni ZŠ. Vo svojom diele zohľadnili požiadavky a námety učiteľov, rodičov, ale aj potreby samotných žiakov. Po metodickej stránke je pracovná učebnica koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná nielen pre skúsených učiteľov, ale slúžila aj ako praktická pomôcka pre tých začínajúcich. 
 • Terézia Bulejová, učiteľka s praxou z oboch stupňov ZŠ, sa spolu s Angelou Kulichovou, slovenčinárkou 2. stupňa ZŠ, pozreli na obsah pracovnej učebnice ako na budovanie základu a plynulého prechodu do vyšších ročníkov 2. stupňa ZŠ.

Súlad s iŠVP

 • Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
 • Pracovná učebnica je súčasťou kompletnej série pre predmet slovenský jazyk v 2. – 4. ročníku.

Didaktická koncepcia

Pracovná učebnica využíva súčasné trendy a inovatívne metódy inšpirované okrem iného aj Montessori pedagogikou. Nezabúda pritom ani na tradičné overené postupy slúžiace na upevnenie a zopakovanie preberaného učiva.

Aké výhody prináša naša pracovná učebnica učiteľom a žiakom?

 • Spája učebnicu s pracovným zošitom, čím učiteľom uľahčuje prácu so žiakmi bez zbytočného zamieňania učebných pomôcok na vyučovaní. Ušetrený čas môže potom učiteľ využiť na rozvoj iných kompetencií podľa aktuálnej situácie v triede. 
 • Učivo je spracované postupne od jednoduchšieho k zložitejšiemu. V kombinácii s praktickými cvičeniami a tvorivými úlohami umožňuje žiakom uvedomiť si gramatické zákonitosti priamo v procese.   
 • Vďaka jednoduchým a názorným pokynom je žiak schopný aj v domácom prostredí držať krok so svojou triedou. 
 • Témy príbehov sú zvolené s ohľadom na záujmy a vek žiakov. Motivačné príbehy od populárnej spisovateľky Diany Mašlejovej rozvíjajú tvorivosť a fantáziu a pomáhajú vytvárať asociácie na jednoduché zapamätanie si preberaného učiva. 
 • Doplňujúce úlohy podnecujú žiakov nielen k čítaniu s porozumením, k tvorbe kritického myslenia a spolupráci, ale vytvárajú priestor aj na spoločnú diskusiu a spoznávanie sa žiakov navzájom.
 • Na konci každej kapitoly je strana určená na opakovanie preberaného učiva. Poskytuje spätnú väzbu pre učiteľa i žiaka. Súčasťou je aj budovanie sebahodnotenia zodpovednosti za vlastné vedomosti.
 • Slohové témy sú kvôli lepšej orientácii a prehľadnosti spracované samostatne, a tak si ich učitelia môžu včleniť do svojej hodiny podľa potreby.

Komplexná podpora

 • K titulu patrí aj elektronická verzia Metodickej príručky, vzorové riešenia TVVP, ktoré sú dostupné na našej webstránke. Súčasťou príručky sú aj tipy na prispôsobenie jednotlivých úloh pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a návrhy hrových aktivít na hodine.      

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Odporúčacia doložka

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výhodný balík

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica s prílohou – doplnkovým zošitom


Produkt obsahuje nasledovné tituly:

Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – pohybová chvíľka (rybičky)

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-pohybova-chvilka-rybicky_1329_sk.pdf (538 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – pohybová chvíľka (lastovičky)

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-pohybova-chvilka-lastovicky_1325_sk.pdf (590 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – REGISTER (Malá encyklopédia živočíchov)

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-register_1323_sk.pdf (600 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – OBCHOD

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-obchod_1322_sk.pdf (592 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – OBEC

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-obec_1321_sk.pdf (194 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Abeceda v kocke – KNIŽNICA

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-kniznica_1320_sk.pdf (2752 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Abeceda v kocke (online seminár)

  Posledná aktualizácia: 12.4.2024
Názov súboru: abeceda-v-kocke-prezentacia-na-web_1314_sk.pdf (4200 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, rtf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-3-rocnik-zs-titkova_1170_sk.rtf (3096 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, xls

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-3-rocnik-zs-titkova_1147_sk.xlsx (16 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, pracovná učebnica, 1. a 2. časť, pdf

Posledná aktualizácia: 23.8.2022
Názov súboru: navrh-na-tvvp-slovensky-jazyk-pre-3-rocnik-zs-titkova_1130_sk.pdf (349 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Pracovné listy k Slovenskému jazyku pre 3. ročník – pracovná učebnica (R. Titková a kol.)

Posledná aktualizácia: 15.8.2022
Názov súboru: sjl3-titkova-pracovne-listy_1203_sk.pdf (4974 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

  Posledná aktualizácia: 15.8.2022
Názov súboru: mk-sjl3-titkova-1-a-2-cast_1143_sk.pdf (1980 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k Bodkinmu doplnkovému zošitu, 3. ročník, 1. časť

Posledná aktualizácia: 14.1.2022
Názov súboru: sj3tit-bodkin-zosit-1-cast-vzorove-riesenia_1172_sk.pdf (17680 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Učíme (sa) vybrané slová... nielen na hodinách slovenského jazyka (online seminár)

Posledná aktualizácia: 12.11.2021
Názov súboru: ucime-sa-vybrane-slova_1158_sk.pdf (2306 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Učíme (sa) vybrané slová... nielen na hodinách slovenského jazyka

Posledná aktualizácia: 11.11.2021
Názov súboru: hra-liecive-bylinky_1157_sk.pdf (1100 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia úloh k Slovenskému jazyku pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť

Posledná aktualizácia: 26.8.2021
Názov súboru: sj3-t-vzorove-riesenia-pu-1-cast_1133_sk.pdf (25880 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.