Používateľské nástroje

VyhľadávanieSpäť na zoznam

Predmet: LITE Vlastiveda Vlastiveda − učebnice     Ročník: 4. ročník ZŠ     Typ: Pracovná učebnica


Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť

Pracovná učebnica pre 4. ročník, 1. časť

Autor: J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová


Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť

Kliknutím na obrázok sa zobrazí väčší náhľad.

Prelistujte si tento titul
(od prvej strany po poslednú)

Formát A4, 64 strán, plnofarba

Bežná cena (s DPH): 6,16 €
Akciová cena pre školy :: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov : (s DPH): 5,83 €

Termín dodania Dodacia lehota je do 7 kalendárnych dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre školy 2024

Nová koncepcia učebníc LITE – štíhla tlač, silný digitál

 


K titulu si môže učiteľ zakúpiť DIGITÁLNU PODPORU aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE – LICENCIA. Vďaka rôznorodej podpore, ktorú ponúka, môžete spestriť vyučovacie hodiny a zefektívniť prípravu na vyučovanie.


 

 • Koncepcia pracovnej učebnice zachováva osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov v súlade s iŠVP.

 • Vytvára možnosti a kladie dôraz na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia.

 • Obsah pracovnej učebnice je prispôsobený potrebám a reakciám učiteľov z praxe − jedna dvojstrana zodpovedá jednej vyučovacej hodine. Obsah titulu je tak flexibilne prispôsobený časovej dotácii aj v rámci redukovaných vyučovacích hodín.

 • Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Ponúkajú rôznorodú typológiu a variabilitu a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva.

 • V pracovnej učebnici sú zastúpené úlohy na rozvoj kritického, tvorivého a angažovaného myslenia žiakov s využitím diskusie, literárnych príbehov a špeciálne navrhnutých aktivít.

 • Ďalším typom sú úlohy, ktoré podporujú stratégie vedúce k efektívnemu učeniu: brainstorming, pojmové mapy, voľné písanie, učíme sa navzájom, hranie rolí, práca s informáciami.

 • Pracovná učebnica poskytuje priestor pre tvorbu projektov a doplnkových aktivít podporujúcich učenie zážitkom.

 • K titulu je dostupná bohatá DIGITÁLNA PODPORA aitec offline s interaktívnymi hrami a cvičeniami, multimediálnymi prezentáciami, 3D mapami a množstvom ďalších rozširujúcich materiálov. 

 • Elektronická verzia Metodických komentárov k Vlastivede pre štvrtákov LITE je súčasťou aitec offline. Učitelia tu nájdu podrobné metodické informácie a ďalšie námety. 

Didaktická koncepcia

 • Pracovná učebnica plní a umožňuje žiakom dosiahnuť všetky ciele predmetu (prerozprávať obsah povesti podľa výberu, vedieť čítať mapu, rozprávať podľa ilustrácií a fotografií, vypátrať pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska...)
 • Koncepcia je zameraná na podporu samostatnosti žiaka, možnosti širšej voľby pre žiaka a individualizáciu.
 • Dôraz na samostatnosť predstavuje pre žiakov výzvu aktívne sa spolupodieľať na tvorbe vyučovacieho procesu.
 • Koncepcia podporuje zavádzanie inovatívnych vyučovacích stratégií, metód a postupov vo vzdelávacom procese smerujúcich k aktívnemu a tvorivému učeniu sa.
 • Budovanie kompetencií v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií.

Komplexná podpora

 • K titulu pripravujeme nadštandardnú didaktickú podporu pre učiteľa – v Internetovej knižnici AITEC s aktívnou službou aitec online. V Internetovej knižnici AITEC budú v elektronickom listovaní priradené metodické komentáre, návrhy príprav a TVVP priamo k dvojstranám, ku ktorým patria. Služba aitec online sa dá využiť pri príprave učiteľa na vyučovanie, ale aj počas vyučovania s využitím dataprojektora  alebo interaktívnej tabule.
 • V sekcii Materiály pre učiteľov na stiahnutie si učitelia čoskoro nájdu jednotlivé materiály na stiahnutie zdarma: návrh TVVP v rôznych, doplnkové materiály, metodické komentáre a vzorové riešenia všetkých úloh, ktoré sú zrozumiteľné v prípade potreby aj pre rodiča.

Vlastivedná mapa Slovenska

 • Pomerne rozsiahly mapový materiál je obsiahnutý priamo na stranách pracovnej učebnice. Doplnkovým materiálom pre rozšírenú prácu na hodine, prípadne na diferenciáciu a individualizáciu  podľa uváženia učiteľa predstavuje samostatne predajná Vlastivedná mapa Slovenska formátu A2.  

aitec offline

 • aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE ponúka elektornické listovanie titulmi. Obsahuje multimediálne prezentácie, interaktívne hry, námety na didaktické hry, interaktívne cvičenia v programe Alf, 3D mapy, metodické komentáre pre učiteľa v elektronickej podobe priradené priamo k stranám učebnice, návrhy príprav na vyučovanie a ďalšie.

Zobraziť celý text

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony.

Novinka

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Schvaľovacia doložka

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bonus +1 titul zdarma

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

Poštovné zdarma

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Poštovné zdarma

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

Ak chcete uvedený titul zakúpiť pre celú triedu/oddelenie ŠKD, kliknite na záložku "Kúpiť s BONUSMI pre celú triedu/oddelenie ŠKD". Pri nákupe pre každú celú triedu/oddelenie ŠKD získate ZDARMA uvedené bonusy.

Objednávka pre celú triedu/oddelenie ŠKD a získanie bonusov ZDARMA sú možné len pre školy (registrovaných pedagógov). Ponuka platí aj pre málotriedne školy.
Ak ste nový zákazník, zaregistrujte sa.

Registrovať ako nový zákazník

Ak ste už u nás registrovaný, prihláste sa.

Prihlásiť sa


Pri objednávke uvedeného titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD získate zdarma tieto bonusy pre učiteľa/vychovávateľa ŠKD. Ponuka platí aj pre málotriedne školy.

 • 1 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť


Všetko k sérii

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre štvrtákov LITE, formát pdf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-stvrtakov-lite_1105_sk.pdf (306 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre štvrtákov LITE, formát rtf

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-stvrtakov-lite_1104_sk.rtf (1094 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prevziať súbor

Návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán k Vlastivede pre štvrtákov LITE, formát xlsx

Posledná aktualizácia: 22.8.2022
Názov súboru: tvvp-vlastiveda-pre-stvrtakov-lite_1103_sk.xlsx (18 KB)
Typ: TVVP (Tematický výchovno-vzdelávací plán)

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Príloha k semináru Vlastiveda plná zážitkov. Gamifikácia vo vzdelávaní

Posledná aktualizácia: 17.12.2021
Názov súboru: vla4-gamifikacia-materialy-na-vytlacenie_1166_sk.pdf (4644 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Vzorové riešenia k pracovnej učebnici Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť

Posledná aktualizácia: 6.5.2021
Názov súboru: vz_ries_vla4_lite_1-cast-web_1120_sk.pdf (13903 KB)
Typ: Vzorové riešenia úloh

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Metodické komentáre k Vlastivede pre štvrtákov LITE

Posledná aktualizácia: 6.5.2021
Názov súboru: mk_vla4_lite_1-a-2c_pu_s-tvvp-web_1102_sk.pdf (4175 KB)
Typ: Metodické komentáre

Prelistovať materiál
Prevziať súbor

Prezentácia: Vlastiveda plná zážitkov. Od textu k mape a do terénu! (online seminár)

Posledná aktualizácia: 30.3.2021
Názov súboru: prezentacia-vlastiveda-pre-stvrtakov-lite_1108_sk.pdf (13087 KB)
Typ: Prezentácia pre potreby MZ na 1. stupni ZŠ

Prevziať súbor

Príloha k semináru Vlastiveda plná zážitkov. Od textu k mape a do terénu!

Posledná aktualizácia: 24.3.2021
Názov súboru: priloha-na-vytlacenie-expertne-skupiny-vlastivedny-ruksak_1107_sk.pdf (1948 KB)
Typ: Kopírovacia predloha

Novinka v ponuke

BONUS +1 ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu/oddelenie ŠKD učiteľ/ vychovávateľ ŠKD získa 1 kus titulu /sady, súboru/ zdarma.

BONUS +CD/DVD ZDARMA
Pri objednávke titulu pre celú triedu učiteľ získa k rukám 1ks CD/DVD prislúchajúce k titulu.

Zvýhodnená cena
Titul je možné objednať so zľavou v sade/súbore/ balíku/maxibalíku. Kliknutím na ikonu sa zobrazí zoznam produktov pre školy, v ktorých titul ponúkame za zvýhodnenú cenu.

Zvýhodnená cena
Tituly, ktoré obsahuje táto sada/súbor si kupujete v tejto sade/súbore za zvýhodnenú cenu za titul.

Doručenie ZDARMA
Cenu za službu Doručenie tovaru neúčtujeme – je ZDARMA – pre objednávky škôl v celkovej cene tovaru nad 25,00 € s DPH.

Tento titul si môžete prelistovať a využiť službu komplexnej metodickej podpory aitec online.

BONUS +Maňuška Hups ZDARMA
Pri objednávke titulu/súboru/balíka/maxibalíka pre celú triedu učiteľ získa 1 ks textilnej maňušky HUPS zdarma.

Titul je v súlade so ŠVP – ISCED 1.

CD/DVD s licenciou na jeden počítač

CD/DVD s licenciou platnou na jeden školský rok.

CD/DVD s časovo neobmedzenou licenciou

CD/DVD s multilicenciou na viacero počítačov (podľa počtu zakúpených titulov)

CD/DVD je určené pre všetky operačné systémy Windows a Linux

CD/DVD je určené pre operačný systém Windows® 10 a novšie

Titul je v súlade s iŠVP – ISCED 1

Maňuška Včielka

Nápovedné tabule k šlabikáru

Titul má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Titul má udelenú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Séria tabúľ s číslami a číslicami na vyučovanie matematiky

Titul má aktívnu službu aitec online: k jednotlivým stranám titulu sú priradené súvisiace metodické, didaktické a učebné materiály pre učiteľa. Pre využitie služby treba vstúpiť do Internetovej knižnice AITEC.

Pre bližšie informácie prejdite kurzorom na jednotlivé ikony. Ceny sú uvádzané s DPH.


Súvisiace tituly

Popis ikoniek pri tituloch sa zobrazí pri prechode kurzorom na tieto ikony. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť

Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Bežná cena: 6,16 €
Akciová cena pre školy
:: platí počas trvania akcie AITEC pre ŠKOLY 2024 v termíne do 31. 05. 2024 pre objednávky škôl a pedagógov ::
5,83 €

Zobraziť detail


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.