Používateľské nástroje

VyhľadávaniePrírodoveda

Prírodoveda

Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu, tvorbe záverov. Koncepcia pracovných učebníc poskytuje rôzne tematické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a spôsobilostí, ktoré sú primerané veku, a podnecuje záujem žiakov o prírodovedné vzdelávanie.

Prírodoveda LITE

V pracovných učebniciach Prírodoveda pre tretiakov LITE a Prírodoveda pre štvrtákov LITE sú zachované osvedčené metódy pôvodnej série pracovných učebníc s dôrazom na zážitkové učenie a bádateľsky orientované vyučovanie.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.