Používateľské nástroje

VyhľadávanieVlastiveda

Vlastiveda

Osvedčená séria pracovných učebníc je založená na zážitkovom učení v súlade s iŠVP. Koncipovanie úloh podporuje aktívny prístup žiakov na vyučovaní. Koncepcia kladie dôraz na tvorivosť, budovanie samostatnosti žiakov v myslení na základe vlastných pozorovaní a rozvoj kompetencií v oblasti práce s médiami. Sprievodné motivačné postavičky Katka a Jurko uľahčujú žiakom pochopenie preberaného učiva.

Vlastiveda

NOVÁ koncepcia pracovných učebníc LITE zachováva osvedčené metódy pôvodnej série s dôrazom na zážitkové vyučovanie a budovanie medzipredmetových vzťahov. Zúžený rozsah strán pri zachovaní kvality a obsahového štandardu iŠVP je reakciou na potreby učiteľov z praxe. Koncepcia vytvára priestor na nové úlohy vo forme projektov. V kombinácii s rozširujúcimi materiálmi na komplexnej digitálnej podpore aitec offline poskytuje učiteľom priestor na tvorivé a efektívne riadenie svojej práce.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

PrihlásenieZabudnuté heslo

Nemáte vytvorené zákaznícke konto? Zaregistrujte sa.