Príspevok MŠVVaM SR Vybrané slová v obrázkových príbehoch Vybrané slová v obrázkových príbehoch
T. Baršváryová – L. Medveďová
Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre štvrtákov, 2. časť Čítanka pre štvrtákov, 2. časť
J. Fabianová – K. Zraková – Z. Stanislavová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť Matematika pre štvrtákov LITE – pracovná učebnica, 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov LITE Geometria – pracovná učebnica, 3. časť Matematika pre štvrtákov LITE Geometria – pracovná učebnica, 3. časť
M. Belic – J. Striežovská
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA® Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov LITE Prírodoveda pre tretiakov LITE
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov LITE Prírodoveda pre štvrtákov LITE
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Vlastivedné mapy pre štvrtákov Vlastivedné mapy pre štvrtákov
J. Fabianová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť Slovenský jazyk pre druhákov LITE, pracovná učebnica pre žiakov so ŠVVP, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Kolmanová – Z. Komendová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész) Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv) Matematika pre druhákov – učebnica pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, tankönyv)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész) Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť, pre školy s VJM (Matematika a másodikosok számára, munkafüzet 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022 Šlabikár LIPKA®, 2. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaM SR Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022 Šlabikár LIPKA®, 1. časť – vydanie 2022
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre tretiakov Čítanka pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov Pracovný zošit k Čítanke pre tretiakov
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre prvákov LITE Prvouka pre prvákov LITE
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov LITE Prvouka pre druhákov LITE
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaŠ SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész) Matematika pre prvákov, 2. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 2. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész) Matematika pre prvákov, 1. časť pre školy s VJM (Matematika az elsősök számára, 1. rész)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – učebnica
E. Dienerová – M. Nosáľová – Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaM SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka) Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM (Számolóka)
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 2. časť – pracovná učebnica
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, 1. časť – pracovná učebnica
R. Titková – D. Moravčíková – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 2. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, 1. časť
R. Titková – E. Siposová – T. Bulejová – A. Kulichová
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Adame
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – učebnica
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová – R. Dobišová Adame
Príspevok MŠVVaM SR Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit
Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov Zbierka úloh z matematiky pre štvrtákov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – učebnica Matematika pre štvrtákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov Prírodoveda pre štvrtákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv) Prírodoveda pre štvrtákov pre školy s VJM (Természetismeret negyedikeseknek munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész) Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 2. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész) Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť pre školy s VJM (Honismeret negyedikeseknek 1. rész)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov Vlastiveda pre tretiakov
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak) Vlastiveda pre tretiakov pre školy s VJM (Honismeret harmadikosoknak)
J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov Prírodoveda pre tretiakov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv) Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM (Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – učebnica Matematika pre tretiakov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre tretiakov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov Prvouka pre druhákov
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré) Prvouka pre druhákov pre školy s VJM (Környezetismeret a másodikosok részéré)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy Prvouka pre 1. ročník základnej školy
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára) Prvouka pre 1. ročník základnej školy pre školy s VJM (Környezetismeret a magyar tanítási alapiskola 1. osztálya számára)
R. Dobišová Adame – O. Kováčiková
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – učebnica Matematika pre druhákov – učebnica
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť Matematika pre druhákov – pracovný zošit 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre druhákov Zbierka úloh z matematiky pre druhákov
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 1. časť Matematika pre prvákov – 1. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre prvákov – 2. časť Matematika pre prvákov – 2. časť
M. Belic – J. Striežovská
Príspevok MŠVVaM SR Zbierka úloh z matematiky pre prvákov Zbierka úloh z matematiky pre prvákov
M. Belic – J. Striežovská
Séria tabúľ s číslami a číslicami Séria tabúľ s číslami a číslicami
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaM SR Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ	Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ
M. Belic – J. Striežovská
Šlabikár LIPKA®, 1. časť Šlabikár LIPKA®, 1. časť
J. Striežovská a kolektív
Šlabikár LIPKA®, 2. časť Šlabikár LIPKA®, 2. časť
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaM SR Čítanka k Šlabikáru LIPKA® Čítanka k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®
J. Striežovská a kolektív
Príspevok MŠVVaM SR Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období Zošit P – zošit na nácvik v prípravnom období
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaM SR Abeceda, z vreca von! Abeceda, z vreca von!
V. Šefčík
Príspevok MŠVVaM SR Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ Emin zápisník – pracovný zošit k šlabikárom pre 1. ročník ZŠ
J. Kopásková
Čítanka pre tretiakov, učebnica – vydanie 2021 Čítanka pre tretiakov, učebnica – vydanie 2021
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru Nápovedné tabule k HUPSOVMU šlabikáru
: : produkt AITEC
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru Pracovný zošit k HUPSOVMU šlabikáru
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková
Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár, 2. časť HUPSOV šlabikár, 2. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Príspevok MŠVVaM SR HUPSOV šlabikár, 1. časť HUPSOV šlabikár, 1. časť
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
HUPSOV šlabikár, 1. časť – staršie vydanie z r. 2013 HUPSOV šlabikár, 1. časť – staršie vydanie z r. 2013
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
HUPSOV šlabikár, 2. časť – staršie vydanie z r. 2014 HUPSOV šlabikár, 2. časť – staršie vydanie z r. 2014
Z. Hirschnerová – L. Muntágová – M. Nemčíková – G. Futová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť	Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť
P. Černek – J. Rýglová – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 1. časť
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť Matematika pre 1. ročník ZŠ – 2. časť
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 1. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 1. rész) Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 1. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 1. rész)
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 2. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 2. rész) Matematika pre 1. ročník ZŠ pre školy s VJM – 2. časť (Az alapiskolák 1. osztálya számára 2. rész)
B. Lehoťanová
Príspevok MŠVVaM SR Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica Čítanka pre 2. ročník ZŠ – učebnica
M. Nosáľová – A. Hirková – E. Dienerová
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Z. Lacková – P. Agalarevová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – učebnica Matematika pre 2. ročník ZŠ – učebnica
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaM SR Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť
P. Černek – S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – učebnica (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – tankönyv) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – učebnica (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – tankönyv)
P. Černek – S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 1. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 1. rész) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 1. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 1. rész)
P. Černek – S. Bednářová
Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 2. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 2. rész) Matematika pre 2. ročník ZŠ pre školy s VJM – pracovný zošit 2. časť (Matematika az alapiskolák 2. osztálya számára – munkafüzet 2. rész)
P. Černek – S. Bednářová
Príspevok MŠVVaM SR Spievanky – Vybranky Spievanky – Vybranky
A. Škoviera – Z. Hirschnerová
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová – M. Filagová
Príspevok MŠVVaM SR Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ Pracovný zošit k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová
Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovná učebnica
M. Mosná – Z. Ščasná
Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica Informatická výchova pre 2. ročník – pracovná učebnica
M. Mosná
Veselo je v školskom klube 4 Veselo je v školskom klube 4
T. Jakabová
Veselo je v školskom klube 3 Veselo je v školskom klube 3
T. Jakabová
Veselo je v školskom klube 2 Veselo je v školskom klube 2
T. Jakabová
Veselo je v školskom klube 1 Veselo je v školskom klube 1
T. Jakabová
 Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ
Z. Hirschnerová

Internetová knižnica AITEC – opora a partner učiteľov, kamarát žiakov a rodičov!

Voľba žiak/rodič/učiteľ

Vstúpili ste do Internetovej knižnice AITEC. Pokračujte kliknutím na notebook RODIČ, ŽIAK alebo UČITEĽ.

Prihlásenie

Ak ste RODIČ alebo ŽIAK, na používanie knižnice nepotrebujete prihlásenie. Ak ste UČITEĽ, knižnica Vám ponúka širší rozsah služieb, pre ktoré je nutná jednoduchá registrácia do webového portálu AITEC a následné prihlásenie.

Ak už máte konto vytvorené, použijete svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a Vami zvolené heslo. Tieto prístupy sú totožné s tými, ktoré používate pri nákupe našich titulov v internetovom kníhkupectve, preto vo Vašom prípade nová registrácia nie je potrebná.

Registrácia a prihlasovacie údaje sú platné pre celý portál www.aitec.sk (pre knižnicu a internetové kníhkupectvo).

Listovanie v titule

Keď prejdete kurzorom na publikáciu, zobrazia sa Vám ikony pre:

  • listovanie – kliknite naň a pohodlne si prezerajte stránky učebnice, pracovného zošita alebo iného titulu.
  • vloženie publikácie na policu – Moja knižnica. Je to priestor v knižnici, do ktorého si môžete pridávať a odoberať tituly podľa individuálnej potreby.
  • ikonu na presun do e-shopu vydavateľstva AITEC.

Rozšírené služby pre učiteľov

Pri listovaní publikácie sa Vám na ľavej strane zobrazuje ponuka didaktických materiálov a súvisiacich titulov, titulov. Viaže sa na konkrétnu stranu, na ktorej sa práve nachádzate. Materiály na sivom paneli sú aktívne (výrazné) vtedy, ak sú priradené k strane, ktorú máte práve otvorenú. Ak sú materiály neaktívne, v publikácii sa vyskytujú, ale nie sú priradené k danej strane.

V spodnej časti sa nachádzajú ikony pre priblíženie, oddialenie a iné voľby, ktoré zjednodušia a zefektívnia Vašu prácu pri listovaní.

Milí používatelia, nachádzate sa v Internetovej knižnici AITEC v časti určenej pre žiakov.

Pre učiteľov a rodičov sú okrem elektronického listovania titulmi dostupné aj priradené materiály priamo k dvojstranám titulu (metodické komentáre, návrhy príprav, vzorové riešenia úloh, obrazové prílohy, didaktické hry a pod.).

Ak sa chcete prihlásiť ako učiteľ alebo rodič, kliknite na Internetová knižnica AITEC a prihláste sa ako učiteľ alebo rodič.


SORUDAN Solutions, s.r.o.

Prihlásenie

Ak už máte na portáli www.aitec.sk vytvorené používateľské konto, použite svoje prihlasovacie meno (e-mailová adresa) a heslo.Zabudnuté heslo

Nemáte vytvorené používateľské konto portálu www.aitec.sk? Zaregistrujte sa.